ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

IET DABĀ IR FORŠI!

iet-dabaMaija mēneša beigās projekta “MINIES GLOBĀLI” velbrauciena uz Lejasciemu laikā tapa Gulbenes vidusskolas jauniešu intervija ar dabas draugiem Agri Vanagu un Silvestru Sīli par iešanu dabā un atbildīgu atpūtu. Agris velobrauciena dalībniekiem mācīja sajust mežu – ieklausīties skaņās, sajust daudzās smaržas, sūnas, kokus. Gulējām sūnās, sajutām priežu mizas raupjumu un spēcīgo smaržu, sauso kadiķu zaru dūmu smaržu no ugunskura. Silvestrs un Agris priecēja ar ģitāras skaņām un rāmām dziesmām. Laura Igaviņa stāstīja par Geocaching slēpņošanas spēli. Pirms ēdām zupu, tapa intervija. Dabas draugi atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

Ko jūs domājat par aktīvo atpūtu?
Silvestrs: “Aktīvā atpūta – tas viss ir ļoti labi. Jo vairāk cilvēki ies dabā, jo labāk. Par Geocashing slēpņošanas spēli… Man nepatīk, ka iet dabā ar vienīgo mērķi tikai kaut ko atrast. Kāpēc nevarētu iet vienkārši tāpat? Kāpēc uzreiz ir vajadzīgs globālais tīkls, vajag “zīmēties”, atzīmēties? Nu, labi, ja tas ir vienīgais veids, kā iemānīt jūs – jauniešus – mežā…”

Kā ar atkritumu radīšanu?
Agris: “Tad, kad mēs ejam dabā, mums ir diezgan primitīva domāšana. Pie ugunskuriem atstājam visas “drazas”, iesaiņojumus… Ekoloģija jāsāk no sevis.”
Silvestrs: “Tad, kad klasiskais latvietis dodas atpūsties, viņš stiepj pilnus maisus… Aliņš, desas, čipsi… Tad visu pārstrādā savā kuņģītī. Paliek iepakojums, kas nesver neko, bet to atpakaļ atnest nav spēka. Padomājiet par šo lietu – kam jūs atstājat to tukšumu tur? Kāpēc nevar tās tukšās pudeles un bundžas paņemt līdzi, kad iet atpakaļ? Nebūs jārīko talkas! Nemēslojiet un viss būs okej!”

Kā atpūsties aktīvi, bet tajā pašā laikā atbildīgi pret dabu?
Agris: “Būt saudzīgiem. Sajust dabu un saprast, ka zaru laušana un pārmērīga izbradāšana nenāk tai par labu. Varētu jauniešiem taisīt vairāk programmas dabā. Mēs daudzi šobrīd sēžam tādā kambarī un darbojamies tikai caur tehnoloģijām. Tiem jauniešiem, kas vēlētos iet dabā, es varētu piedāvāt sarīkot nometni, kurā mācām izprast dabu, paņemt no tās visu, kas vajadzīgs, un dot dabai. Viss ir savstarpēji saistīts… Ja jūs piesārņojat ūdens tilpnes, pašiem var rasties veselības problēmas.”
Silvestrs: “Ir kāds sens Ziemeļamerikas indiāņu teiciens: “Dabu mēs neesam mantojuši no mūsu senčiem, mēs to esam aizņēmušies no mūsu bērniem.” Ja tu un tu mēslosi, tad kādā pasaulē dzīvos jūsu bērni un mazbērni? Katra nākamā paaudze kļūst aizvien slimāka. Skarbi runāju, bet tā ir patiesība. Ja tūlīt un tagad neapturēs to, kas notiek, tad nākamās paaudzes dzims ar ļoti nopietnām veselības problēmām, vai nepiedzims vispār.“

Kā motivēt jauniešus iet dabā?
Silvestrs: Tu saproti, tad paaicini līdzi draudzeni, savus draugus! To nevar panākt ar dažādām globālām programmām. Tas ir no cilvēka cilvēkam. Ja tu tagad esi viena, būs 2, tad 3… Ģeometriskā progresija. Tad veidosies bariņš, kurš teiks: “Iet dabā ir forši!” Tagad ir internets, facebook, visādi gadžeti… Tas šobrīd ir forši! Bet kas tas koks tāds ir? Es nesaku, ka nevajag lietot tehnoloģijas. Vajag lietot, bet nevajag viņām vergot. Var salikt visu kopā! GPS ir brīnišķīga lieta, lai neapmaldītos mežā, bet tieši tāpēc vajag izmantot to un iet mežā. Nevajag taisīt akcijas un programmas. Vajag nodot informāciju no cilvēka cilvēkam. Piemēram, jūs tagad esat izbraukuši ar riteņiem, tad pastāstiet draugiem, cik tas bija forši! Brauciet līdzi! Tā no mazumiņa augs domubiedru skaits. Sāk divi un tad pievienojas arvien vairāk un vairāk… Tā bija ar parkuristiem – sāka 2 cilvēki, bet nu jau ir tūkstoši. Tieši tāpat mēs varam sākt no Latvijas: Forši ir iet dabā! Nevis tā vienkārši, bet tā, kā Agris māca – sajust koku. Iebāzīsi galvu pļavā, tur tāda dzīvība…”

Intervija tapusi projekta “MINIES GLOBĀLI” jauniešu sociālās kampaņas ietvaros. „Projektu “MINIES GLOBĀLI” (līg.nr. 1-20/43, proj.reģ.Nr. 1-08/522/2014) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projektu realizē biedrība “JUMATA”.”

minies-globali

Gulbenes jauniešu kampaņa “IELEC ZAĻAJĀ”

“IELEC ZAĻAJĀ!” ir Gulbenes jauniešu grupas veidota sociālā kampaņa projekta „MINIES GLOBĀLI” ietvaros par tēmām ”Atbildīga atkritumu apsaimniekošana” un “Atbildīga aktīvā atpūta”.
YouTube skatāmi jauniešu veidoti video “Ielec zaļajā!” un “Aktīvs! Atbildīgs!”, kas mudina sabiedrību “domāt zaļāk” – dzīvot videi draudzīgāk. Tapuši informatīvi plakāti par atkritumiem, to šķirošanas, nodošanas iespējām un pārstrādi. Šobrīd plakāti ceļo pa novada izglītības iestādēm.
Jaunieši dažādos avotos ir vākuši informāciju par atkritumiem, to šķirošanas nepieciešamību un nodošanas iespējām, intervējuši dabas draugus Agri Vanagu un Silvestru Sīli, kuri savās ikdienas darbībās mudina cilvēkus atgriezties pie dabas un izturēties pret to ar cieņu un mīlestību.
Skaitļu un faktu avoti: http://www.zalais.lv/; http://www.vide.ecobaltia.lv/.

Vairāk informācijas un bildes IELEC ZAĻAJĀ

Interesanti Plastmasas pudeles=APĢĒRBS

Raksts tapis projekta “MINIES GLOBĀLI” jauniešu sociālās kampaņas ietvaros. Raksta autori Gulbenes jauniešu komanda.
„Projektu “MINIES GLOBĀLI” (līg.nr. 1-20/43, proj.reģ.Nr. 1-08/522/2014) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projektu realizē biedrība “JUMATA”.”

minies-globali

12.novembrī godinām jauniešus kopā!

Jau 4.reizi kopš 2008.gada Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi organizē aktīvo, iniciatīvas bagāto un drosmīgo jauniešu , kas nesavtīgi palīdz apkārtējiem, iesaistās pašvaldības sabiedriskās dzīves veidošanā un ar savu piemēro iedvesmo pārējos, godināšanu.

Šoreiz jauniešu godināšanai “Iedvesmojošais jaunietis Alūksnes novadā” tika iesniegti 14 pieteikumi. Tā kā viens no pieteiktajiem jauniešiem jau godināts 2013.gadā, šoreiz teiksim paldies par aktīvu darbošanas un cituiedvesmošanu šiem 13 jauniešiem.

Unai Teterei-Teterovskai (Aūksne) par uzņēmību būt māmiņai 2 bērniem, attīstīt savu uzņēmumu SIA “Avocado” un vadīt deju nodarbības mazajām meitenēm ABJC.
Maksimam Skorodelovam (Pededzes pagasts) par aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos Pededzes pagasta kultūras un sporta dzīves veidošanā, par vairāku pasākumu vadīšanu un uzticamu atbalstu.
Gundai Ojai (Ziemeru pagasts) par aktivitāti Ziemeru pamatskolas sabiedriskās dzīves veidošanā, daudzpusību , dalību gan olimpiādēs, gan konkursos un palīdzību klasesbiedriem.
Edijam Rātam (Vecaicenes pagasts)par regulāru tehnisko palīdzību Veclaicenes pagasta un tautas organizētajos pasākumos ar muzikas atskaņošanu, komunikācijas nodrošināšanu Veclaicenes pagasta, biedrību un jauniešu grupas “Rising Korneti” sociālajos tīklos.
Ilgvaram Briedim (Jaunannas pagasts) par jauniešu rosības uzturēšanu Jaunannas pagastā, līdzdalību vairākos Jaunannas jauniešu īstenotos pasākumos un vides uzlabošanas projektos, Jaunannas pagasta un jauniešu kluba notikumu atspoguļošanu sociālajos tīklos.
Armandam Zvirgzdiņam (Jaunannas pagasts) par entuziasmu un aktīvu līdzdalību Jaunannas pagasta kultūras un sporta dzīvē, darbošanos visos Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis“ pasākumos un projektos, to savienojot ar darbu Gulbenē.
Laurai Virsniecei (Liepnas pagasts) par Liepnas jauniešu saimes izveidošanu un sporta pasākumu organizēšanu Liepnas pagastā, rodot sadarbības partnerus gan pagastā, gan novadā un ārpus tā.
Evai Gorkijai (Liepnas pagasts) par aktīvu dalību Liepnas jauniešu saimē un regulāru un atbildīgu aerobikas nodarbību vadīšanu dažādu paaudžu sievietēm Liepnā.
Žanetei Spale (Alūksne) par aktīvu darbošanos jauniešu grupā “10 kW radošo citronu” un ABJC, ideju ģenerēšanu, projektu veidošanu un īstenošanu, afišu, foto un video veidošanu.
Karīnu Driķi (Mārkalnes pagasts) par brīvprātīgo darbu vairāku pasākumu un projektu īstenošanā Mārkalnes pagastā, par sadarbību ar pagasta senioriem un vairāku Senioru sporta dienu organizēšanu.
Ilvu Kristiānu Langrati (Alūksne) par iniciatīvu un projekta patstāvīgu “Rozes Ernstam Glikam” īstenošanu, pilsētai dāvinot rožu dārzu pie baznīcas, kā arī par aktīvu darbošanos E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pašpārvaldē, dalību orķestrī un labajām sekmēm skolā.
Danai Melgalvei (Alūksne) par daudzpusību un varēšanu gan vadīt Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, gan pārstāvēt skolu dažādos konkursos un sacensībās, gan brīvprātīgi darboties labdarībā Alūksnes un Apes novada fonda (AANF) un AANF Jauniešu ideju laboratorijā.
Martai Dzelzskalējai – Kalējai (Alūksne) par radošumu un ideju ģenerēšanu, darbojoties Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldē, par skolas pārstāvēšanu dažādos konkursos un sacensībās un brīvprātīgo darbu labdarībā AANF un AANF Jauniešu ideju laboratorijā.
12.novembrī Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē pulksten 17.00 (ierašanās no 16.30) uz godināšanas ceremoniju aicināts ikviens, kurš vēlas apsveikt šos jauniešus vai vienkārši gūt pozitīvu lādiņu no šo jauniešu paveiktā!

Noslēdzas projekts “PEANUT”

DSC_003530. oktobrī norisinājās ekspedīcija pa Alūksnes pilsētas neapdzīvotajām mājām un teritorijām “PĀRBŪVĒ AL”, kas bija arī ABJC jauniešu rīkotā starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta “PEANUT” noslēgums. Projekts “PEANUT” norisinājās š.g. vasarā – no 24. jūlija līdz 2. augustam.

Noslēguma pasākumā – ekspedīcijā – devās gan projekta dalībnieki, gan arī vairāki interesenti. Ekspedīcijas ietvaros tika aplūkoti tādi objekti kā Tīklu sala, VEF (Valsts Elektrotehniskās Fabrikas) teritorija, Tirgotāju iela 13 (iepriekš – restorāna “Cepurīte” ēka), Rūpniecības ielas neizmantotās teritorijas u.c. Ceļā dalībnieki izvietoja Loesje radošo tekstu rakstīšanas darbnīcā izveidotos plakātus.
Kā noslēdzošais ekspedīcijas apskates objekts bija Apes ielā 4 – “telpā ar jaunu elpu”, kuru projekta dalībnieki Lauma un Edgars sākuši veidot par neformālu jauniešu tikšanās un radošas izpausmes vietu. Ekspedīcijas dalībniekus te sagaidīja ar siltu tēju un uzkodām, iespēju izveidot “PEANUT” projektā radušās akcijas “Same love – same locks” (Vienāda mīlestība – vienādas slēdzenes) papīra slēdzenes. Tāpat dalībnieki varēja iesaistīties jaunās vietas uzlabošanas darbos un “iekāpt” netālā nākotnē, izbaudot mūzikas un projekciju atmosfēru vienā no telpām, kas turpmāk solās būt neatņemama vietas sastāvdaļa.
Ekspedīcijas laikā, tās dalībnieki dalījās ar vairākām idejām, kā šīs ēkas un teritorijas varētu izmantot. Kā dažas no idejām – iepriekšējo restorāna “Cepurīte” ēku pārvērst modernā, plašā bibliotēkā, uz Tīklu salas izveidot par mākslas skolu, mākslas galeriju.
Lai gan ekspedīcijā piedalījās neliels interesentu pulks, viss turpinās un turpināsies arī pēc projekta “PEANUT” noslēgšanās. Būs gan jauniešu un pašvaldības pārstāvju tikšanās, gan citas ekspedīcijas, gan talkas.
Ideja par ekspedīciju, apsekojot neizmantotas, bet potenciāli vērtīgas ēkas, tika aizgūta no Rīgas tukšo namu atdzīvināšanas kustību “FREE RIGA”, ar kuras dalībniekiem notika sadarbība projekta “PEANUT” laikā. “FREE RIGA” palīdz iniciatīvām iegūt telpas par simbolisku samaksu un piedalīšanos ēkas uzlabošanā, bet īpašniekiem – atbalstu ēkas uzturēšanā un iedzīvināšanā. Šādi kustības dalībnieki atdzīvina un pārvērš tušās ēkas par sabiedrībai noderīgu, publisku telpu.
Projekta “PEANUT” mērķis – veicināt dažādu paaudžu apkārtējo cilvēku, īpaši jauniešu, iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, izmantojot dažādas mākslinieciski radošas aktivitātes. Starptautiskajā apmaiņā piedalījās kopumā 19 cilvēki no Latvijas, Slovēnijas, Grieķijas un Spānijas, radot artivisma un sociālo akciju idejas un tās īstenojot dzīvē 2015.gada jūlijā Alūksnē un Rīgā.

Projekta “PEANUT” dalībniece Laura Eisaka

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Printlogo-peanut

Jaunpiebalgas “MINIES GLOBĀLI” komanda piedāvā…

1907654_552214078249782_7447344189781596858_nKā jau iepriekš tika minēts, Gulbenes novads kopš aprīļa organizē projektu “MINIES GLOBĀLI”, kuru realizē biedrība “JUMATA”. Projekts ar dažādām aktivitātēm rosina cilvēkus domāt par videi draudzīgu dzīvesveidu.

Visu vasaru projekta jauniešu grupas (Gulbenes, Jaunpiebalgas un Alūksnes novadu jaunieši) ir strādājuši pie savu sociālo kampaņu izveides, kas mudinātu cilvēkus domāt “zaļāk” – videi draudzīgāk.

Jaunpiebalgas jaunieši – Una Gaile, Arta Glāzere, Ingus Žēpers, Jēkabs Brasavs, Rāmulis Žīgurs ir izveidojuši blogu.
Tajā ir izceltas idejas no interneta tīmekļu labirintiem par otrreiz pārstrādāto lietu izvēli un radīšanu, lai pievērstu uzmanību tam, ka cilvēks ikdienā ir spējīgs padarīt tīrāku gaisu un vidi.

Blogu iespējams atrast šeit:
https://miniesglobaali.wordpress.com/

Visām projekta aktualitātēm var sekot līdzi facebook lapā “MINIES GLOBĀLI”.

“Projektu “MINIES GLOBĀLI” (Līg. Nr. 1-20/43) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome.” Projektu realizē biedrība “JUMATA”.

minies-globali