ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Kas ir brīvprātīgais darbs?
Brīvprātīgais darbs – iespēja visa vecuma cilvēkiem, veikt sabiedrisku darbu, lai veicinātu kopēju sabiedrības attīstību. Jauniešu brīvprātīgais darbs ir vērsts uz prasmju un savas pirmās darba pieredzes iegūšanu. Jaunieši, kas veic brīvprātīgo darbu pilnvērtīgāk sagatavo sevi pieaugušo dzīvei, skolā iegūtās zināšanas pielietojot praksē.

Kurš var kļūt par brīvprātīgo?
Brīvprātīgais var būt jebkurš cilvēks neatkarīgi no dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem, vecuma un veselības stāvokļa. Katram, kas to vēlas, ir iespējas kļūt par brīvprātīgo darbinieku, ziedojot vienu dienu vai pāris stundas katru dienu vai nedēļā. Tas ir atkarīgs no Tevis, cik daudz vēlies veltīt sevi šim darbam.

Ko dod brīvprātīgais darbs tā darītājam?
• Tā ir lieliska iespēja jebkuram jaunietim pielietot un pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas;
• Jaunus draugus un domubiedrus, kurus vieno kopīgas intereses;
• Iespēju nonākt sabiedriskās dzīves apritē;
• Iespēju ietekmēt sociālos procesus;
• Īstenot iecerētas idejas un sapņus.

Brīvprātīgā darba principi:

  • Brīvprātīgais darbs sniedz labumu gan sabiedrībai, gan brīvprātīgajam;
  • Brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;
  • Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
  • Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā pilsoņi var piedalīties un ietekmēt sabiedriskās norises;
  • Brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēciskās, vides un sociālās vajadzības;
  • Brīvprātīgais darbs tiek īstenots tikai bezpeļņas sektorā;
  • Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;
  • Brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru;
  • Brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesību ievērošanu un vienlīdzību.

Informācija iegūta:

http://www.labisbabis.lv
http://www.centrsdardedze.lv/lat/