ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jaunieši ar pašvaldību runā par Tīklu saliņu

nov_tīklu_sal_(Ilze_Zvejniece)20.novembrī Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji tikās ar jauniešiem, lai pārrunātu idejas Alūksnes ezera Tīklu saliņas attīstīšanai.

Oktobra beigās, noslēdzoties Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) rīkotajam jauniešu apmaiņas projektam “PEANUT”, notika ekspedīcija “PĀRBŪVĒ AL”, kuras laikā jaunieši apsekoja  Alūksnes pilsētas neapdzīvotās ēkas un teritorijas . Kā informēja ABJC jaunatnes lietu metodiķe Ilze Zvejniece, ekspedīcijas ietvaros tika aplūkoti tādi objekti kā Tīklu sala, VEF teritorija, bijušā restorāna “Cepurīte” ēka, Rūpniecības ielas neizmantotās teritorijas u.c. Ekspedīcijas mērķis bija vērst sabiedrības uzmanību uz šādām teritorijām un pārdomāt idejas, kā ar nelielu ieguldījumu palīdzību varētu uzlabot to stāvokli un izmantot novārtā atstātās ēkas. Ekspedīcijas laikā jaunieši veica arī nelielus teritoriju sakopšanas darbus, savācot tur atrastos atkritumus.

Jauniešu vidū vislielākā interese bijusi tieši par Tīklu saliņas attīstīšanu, jo tā ir pašvaldības īpašumā, tāpēc arī jaunieši vēlējās tikties ar pašvaldības vadību, lai noskaidrotu pašvaldības redzējumu šīs saliņas attīstībai un piedāvātu tai savas idejas par to, ko jaunieši vēlētos uz šīs nelielās ezera saliņas ieraudzīt nākotnē.

Pašvaldības pārstāvji informēja jauniešus, ka Lielās talkas ietvaros 2012. un 2013. gadā pašvaldības administrācijas darbinieki un pilsētas iedzīvotāji strādāja Tīklu salā, kur demontēja veco, sagruvušo estrādi un soliņus, attīrīja salu no saaugušajiem krūmiem. Saliņas sakopšanā aktīvi iesaistījusies arī pašvaldības aģentūra “Spodra”.

Diskusijas turpinājumā pašvaldības pārstāvji uzklausīja jauniešu idejas Tīklu saliņas attīstīšanai. Viens no priekšlikumiem, kā ar nelieliem līdzekļiem sakopt šo teritoriju, bija par laipas rekonstrukciju un uz salas esošās būves demontāžu. Jaunieši izteica ideju uz saliņas izveidot atpūtas vietu ar soliņiem un ugunskura vietu, no kuras varētu baudīt skatu uz Alūksnes ezera iekšezeru. Vēl izskanēja priekšlikumi uz saliņas izveidot laivu piestātni vai nodot to dabaszinātņu izpētei. Pašvaldības pārstāvji mudināja jauniešus apdomāt vēl kādas idejas, kā šo Alūksnes ezera salu attīstīt, veidojot tur aktivitātes ar augstu pievienoto vērtību. Arī citus alūksniešus, kam ir idejas  Tīklu saliņas  izmantošanai, aicinām tās darīt zināmas pašvaldībai.

 

Druvis Mucenieks

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists