ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jaunumi: Projekti

Jauniešu grupa Erasmus+ projektā ”Make a right decision ! Vote!”

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jauniešu grupa programmas” Erasmus+” projekta ”Make a right decision ! Vote!” Ietvaros kopā ar partnerorganizācijām no Polijas un Grieķijas diskutēja par demokrātiju, Eiropas vērtībām un jauniešu dalību vēlēšanās. Veikta vēlēšanu popularizēšanas kampaņa Zakopanē, izzināti vēlēšanu šķēršļi un iespējamie to samazināšanas faktori. ‎ Jauniešu apmaiņas projekts norisinājās Poronīnā (Poronin), Polijā 27.04.- […]

Erasmus+ projekta “Demokrātijas formula” kārtējā mobilitātē

Šodien Ernsta Glika Alūksnes Valsts Ģimnāzijas mājīgajās telpās jaunieši tikās Erasmus+ projekta “Demokrātijas formula” kārtējā mobilitātē. Šoreiz visu partnerskolu pašpārvalžu jaunieši tikās Alūksnē, lai saskaņā ar projekta plānā iekļautajām aktivitātēm izmēģinātu savu jaunradīto simulācijas spēļu “demo” versijas. Diskusijas, iepazīšanās, iesildošās un uzlādējošās aktivitātes vadīja Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Nikolajs Rakovs Projekta […]

Projekts “KABATĀĀ”

Šajā pārmaiņu laikā, kad Alūksnē ir notikusi skolu tīkla optimizācija, ir radusies plaisa starp novada pagastu un Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, kas ietekmē ne tikai skolēnus, bet visu paaudžu cilvēkus mūsu novadā. Daļa skolēnu ir pakļauti mobinga apdraudējumam. Apcelšana skolā ir nopietna un daudzdimensionāla problēma, pret to jācīnās ar dažādām metodēm. Dažādos agresijas izpausmes veidus izraisījusi […]

Novuss ar lielajiem!

Hey! Labais laiks mūs izaicina! ☀ Tiekamies PaGalmā uz turnīru “Novuss ar lielajiem”! 🏆 28. septembrī plkst. 17:17 tikšanās lēmumu pieņēmējiem, pašvaldības speciālistiem ar jauniešiem. Turnīra formāts – neformālas sarunas, brīva gaisotne, neaizmirstot sacensību garu💪🏼. Pieteikšanās ✅ – Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Nikolajs Rakovs – 27701177, nikolajs.rakovs@aluksne.lv Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko […]

Apstiprināts projekts “Smaida attālumā”

Alūksnes novada izglītības iestādes īstenos projektu konkursa “Kontakts” aktivitātes. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam projekta konkursa “Kontakts” ietvaros apstiprinājusi 31 projektu 3 no tiem tiks īstenoti Alūksnes novada Izglītības iestādēs. Projekta aktivitātes vērstas uz pašpārvalžu attīstības stiprināšanu, izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšanu un labbūtības vairošanu. Projekti tiks īstenoti: Alekseja Grāvīša Liepnas […]

Projekta “Padod tālāk!” aktivitātes “Vajadzību virpulī”.

Projekta “Padod tālāk!” ietvaros devāmies te pat Alūksnē uz Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, Alūksnes novada vidusskolu, kā arī uz Ilzenes pag., Jaunannas pag., Liepnas pag. un Ziemeru pag., lai veicinātu sadarbību vietējo un pagasta jauniešu starpā, attīstītu iniciatīvu radīšanas prasmes, aktualizētu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, noskaidrotu mobilā darba iespējas un vajadzības caur dažādiem uzdevumiem. Projekts […]

Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekts “Demokrātijas formula”

Projekts: Demokrātijas Formula Projekta numurs: 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774 Projekta partneri: SMILTENES VIDUSSKOLA– vadošais partneris ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA BALVU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS Projekta realizācijas ilgums: 01.02.2023.-31.12.2024. Finansējums Alūksnes Bērnu un jauniešu centra dalībai projektā: Kopējās izmaksas – EUR 22000,00 ERASMUS+ Jaunatnes līdzdalības projekti ~ EUR 3000,00 Mērķis –  radīt iespēju dažādu slāņu un grupu jauniešiem mācīties, […]

Projekts “Padod Tālāk”

Alūksnes novadā jau vairākus gadus jaunatnes politikas plānošanas jautājumi tika iekļauti novada attīstības programmā, un, lai gan līdz šim veiksmīgi strādājām šādā veidā, izstrādājot jauno novada attīstības plānošanas dokumentu 2022. – 2027. gadam, kā vienu no mērķiem izvirzījām atsevišķa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādi, lai stiprinātu jaunatnes darbu novadā un veicinātu tā vispārēju attīstību. Projekta […]

Projekts “Toreiz ar tagad”

Projekta nosaukums: Eiropas solidaritātes korpusa projekts “Toreiz ar tagad” Finansētājs: Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Īstenotājs: Neformāla jauniešu grupa “Oluksnieši” sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru. Īstenošanas laiks: 09.06.2022.-31.12.2022. Īstenošanas vietas: Pededzes, Jaunlaicenes, Jaunalūksnes, Veclaicenes, Kalncempju pagasti, Alūksne. Mērķis: Stipras un […]

JIP 2022

Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2022 tika iesniegti 8 projekti un apstiprināti 7! Sveicam visus projektu iesniedzējus ar pirmajiem soļiem projektu iesniegšanā un apstiprinātiem projektiem vēlam veiksmi īstenošanā! Lai realitāte pārspēj ekspektācijas un viss izdodas! Sekosim līdzi projektu īstenošanai, aicinām arī citus pievērst uzmanību projektu nosaukumiem un pievērst uzmanību, kad to aktivitātes tiek īstenotas! […]