ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

MJIC “Pa GALMS”

img_0071img_20160227_100750_847

Alūksnes multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “ PaGALMS” atklāts 2012.gada3. jūlijā Alūksnes centrā, Dārza ielā 8a Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.
Mūsdienīgais un modernais jaunatnes iniciatīvu centrs ir jauniešu neformālās izglītības, jauniešu iniciatīvu un mobilitātes atbalsta punkts, kas jauniešiem sniedz metodisko un informatīvo atbalstu, ir vieta, kur jauniešiem satikties.

Alūksnes multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrā “ PaGALMS” Tu vari:
• piedalīties neformālās izglītības aktivitātēs, apmācībās, nometnēs, radošajās darbnīcās
• apgūt jaunas prasmes (svešvalodu klubi, ģitārspēle, improvizācijas teātris…)
• iesaistīties un veidot dažādus projektus
• saņemt informāciju par Eiropas brīvprātīgā darba iespējām, jauniešu programmām un projektiem
• pavadīt brīvo laiku, spēlējot galda spēles
• izmantot semināru, brīvā laika telpu, virtuvi un iekšpagalmu savas interešu grupas vai organizācijas tikšanās reizēm, pasākumiem
• izmantot internetu un informatīvos materiālus

Nāc ar savu ideju un īstenot to!

 

At the Multifunctional Youth Initiative Centre “Pa GALMS” you can:

• participate in non-formal education activities, trainings, camps and workshops
• gain new knowledge and skills (foreign languages, dance and vocal studies, drum play, street gymnastics, theatre, workshops for Lego and robotics, animation, guitar, chess…)
• get an experience in project implementation
• get an information about European volunteering opportunities, youth programs and projects
• spend your free time productively
• use our seminar and leisure rooms, our facilities, kitchen and adjacent yard for meetings and events for your interest group or organization
• here is an access to the Internet and to wider information sources

Come with your idea and let it happen here!