ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Dokumenti

ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumi

ABJC nolikums

ABJC nolikuma grozījumi

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes nolikums

Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2018

JIP 2018 NOLIKUMS

1.pielikums Alūksnes JIP 2018 pieteikums

2.pielikums Alūksnes JIP 2018 izmaksu tāme

3.pielikums Alūksnes JIP 2018 vērtēšanas kritēriji

4.pielikums Alūksnes JIP 2018 atskaites veidlapa

 

2015.gadā apkopotā informācija par darbu ar jaunatni Alūksnes novada pašvaldībā

Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībā 2015

2013.gadā veikts pētījums “Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā”

Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā