ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Dokumenti

ABJC interešu izglītības programmu iekšējās kārtības noteikumi 

ABJC nolikums

ABJC nolikuma grozījumi

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes nolikums

Iesniegums atskaitīšanai

2021.gada aptaujas anketas par Covid19 pandēmijas ietekmi uz Alūksnes novada jauniešu labsajūtu un tās seku mazināšana

Aptaujas anketas par Covid19 pandēmijas ietekmi uz jauniešu labsajūtu 2021 rezultāti

2020.gadā apkopotā informācija no Alūksnes novada jauniešu anketēšanas

Aptaujas anketas Alūksnes novada jauniešiem 2020 rezultāti

2015.gadā apkopotā informācija par darbu ar jaunatni Alūksnes novada pašvaldībā

Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībā 2015

2013.gadā veikts pētījums “Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā”

Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā