ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Dokumenti

ABJC interešu izglītības programmu iekšējās kārtības noteikumi 

Kārtība, kādā tiek organizēta ABJC interešu izglītība ar 01.09.2021.

ABJC nolikums

ABJC nolikuma grozījumi

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes nolikums

Par ABJC interešu izglītības programmu īstenošanu ārkārtējās situācijas laikā

Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2023

UZMANĪBU!!! Tiek izsludināts “Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2023”. Savu projektu vari iesniegt līdz 2023. gada 24. aprīlim, savukārt īstenošanu plānot no 2023. gada 20. maija līdz 30. oktobrim. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 8. maijam!
Projektu Iesniedzējiem jārēķinās, ka tiks aicināti attālināti prezentēt projekta ideju (3-5 minūtes) konkursa vērtēšanas komisijai (par laiku un datumu tiksiet informēti).
Esiet laipni aicināti par projekta pieteikumu aizpildīšanu un citiem jautājumiem sazināties ar koordinatoru Aināru Cekulu (ainars.cekuls@aluksne.lv).

Aluksnes_JIP_2023_NOLIKUMS
1.pielikums-Aluksnes-JIP-2023-pieteikums
2.pielikums-Aluksnes-JIP-2023-izmaksu-tame
3.-pielikums-Sadarbibas-partnera-apliecinajums_2023
4.pielikums-Aluksnes-JIP-2023-vertesanas-kriteriji
5.pielikums-Aluksnes-JIP-2023-atskaites-veidlapa

2021.gada aptaujas anketas par Covid19 pandēmijas ietekmi uz Alūksnes novada jauniešu labsajūtu un tās seku mazināšana

Aptaujas anketas par Covid19 pandēmijas ietekmi uz jauniešu labsajūtu 2021 rezultāti

2020.gadā apkopotā informācija no Alūksnes novada jauniešu anketēšanas

Aptaujas anketas Alūksnes novada jauniešiem 2020 rezultāti

2015.gadā apkopotā informācija par darbu ar jaunatni Alūksnes novada pašvaldībā

Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībā 2015

2013.gadā veikts pētījums “Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā”

Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā