ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Dokumenti

ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā tiek organizēta ABJC interešu izglītība ar 01.09.2021.

ABJC nolikums

ABJC nolikuma grozījumi

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes nolikums

Par ABJC interešu izglītības programmu īstenošanu ārkārtējās situācijas laikā

Jauniešu veidoto īsfilmu “Alūksnes vasara 2021” konkurss

Jauniešu grupa “Oluksnieši” sadarbībā ar ABJC aicina piedalīties īsfilmu konkursā “Alūksnes vasara 2021”!

Iesniedz savu darbu līdz 15.08.2021. un, iespējams, tieši Tava veidotā īsfilma tiks pārraidīta noslēguma pasākumā Alūksnes muižas parkā!

Jauniešu veidoto īsfilmu NOLIKUMS

 

 

 

Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2021

UZMANĪBU!!! Tiek izsludināts “Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2021”. Savu projektu vari iesniegt līdz 2021. gada 7. maijam, savukārt īstenošanu plānot no 2021. gada 17. maija līdz 31. oktobrim (ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un pēc nepieciešamības pielāgojoties un veidojot aktivitātes arī digitāli). Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 14. maijam!
Projektu Iesniedzējiem jārēķinās, ka tiks aicināti attālināti prezentēt projekta ideju (3-5 minūtes) konkursa vērtēšanas komisijai (par laiku un datumu tiksiet informēti).
Esiet laipni aicināti par projekta pieteikumu aizpildīšanu un citiem jautājumiem sazināties ar koordinatori Unu Tomiņu (una.tomina@aluksne.lv).

Alūksnes JIP 2021 NOLIKUMS
1.pielikums Alūksnes JIP 2021 PIETEIKUMS
2.pielikums Alūksnes JIP 2021 IZMAKSU TĀME
3.pielikums Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projektā 2021
4.pielikums Alūksnes JIP 2021 VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
5.pielikums Alūksnes JIP 2021 ATSKAITES VEIDLAPA

2021.gada aptaujas anketas par Covid19 pandēmijas ietekmi uz Alūksnes novada jauniešu labsajūtu un tās seku mazināšana

Aptaujas anketas par Covid19 pandēmijas ietekmi uz jauniešu labsajūtu 2021 rezultāti

2020.gadā apkopotā informācija no Alūksnes novada jauniešu anketēšanas

Aptaujas anketas Alūksnes novada jauniešiem 2020 rezultāti

2015.gadā apkopotā informācija par darbu ar jaunatni Alūksnes novada pašvaldībā

Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībā 2015

2013.gadā veikts pētījums “Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā”

Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā