ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Dokumenti

ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā tiek organizēta ABJC interešu izglītība ar 01.09.2020.

ABJC nolikums

ABJC nolikuma grozījumi

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes nolikums

Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2020

UZMANĪBU!!! Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli tiek pagarināts arī “Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2020” iesniegšanas termiņš. Savu projektu vari iesniegt līdz 2020. gada 15. maijam, savukārt īstenošanu plānot no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam (ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un pēc nepieciešamības pielāgojoties). Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 25. maijam! Ņemiet vērā šīs izmaiņas, lasot nolikumu!

Alūksnes novada JIP 2020 NOLIKUMS
1.pielikums Alūksnes JIP 2020 PIETEIKUMS
2.pielikums Alūksnes JIP 2020 IZMAKSU TĀME
3.pielikums Alūksnes JIP 2020 sadarbības partnera apliecinājums par dalību projektā
4.pielikums Alūksnes JIP 2019 VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
5.pielikums Alūksnes JIP 2020 ATSKAITES VEIDLAPA

 

2020.gadā apkopotā informācija no Alūksnes novada jauniešu anketēšanas

Aptaujas anketas Alūksnes novada jauniešiem 2020 rezultāti

2015.gadā apkopotā informācija par darbu ar jaunatni Alūksnes novada pašvaldībā

Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībā 2015

2013.gadā veikts pētījums “Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā”

Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā