ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Par mums

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) ir Alūksnes novada pašvaldības 2002. gadā dibināta izglītības iestāde.

ABJC mērķis ir veicināt Alūksnes novada bērnu un jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, prasmju, spēju attīstību un pozitīvu attieksmju veidošanos atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām.

Ko dara ABJC?

  • veicina jauniešu iniciatīvas un īsteno neformālās izglītības aktivitātes
  • īsteno interešu izglītības programmas un nodrošina brīvā laika aktivitātes bērniem un jauniešiem
  • koordinē jaunatnes politiku Alūksnes novadā
  • īsteno un iesaistās vietēja un Eiropas līmeņa projektos

 

 Aluksne Children and Youth Centre (ACYC) is an educational institution established by Aluksne municipality in 2002.

ACYC aims to promote children and youth initiatives, participation in public decision making and social life and development of knowledge, skills and positive attitudes according to their age, needs and interests.

Activities realized by ACYC:

  • facilitation of youth initiatives and non-formal learning activities
  • implementation of interests education programs (hobby groups) and providing free time activities for children and youth
  • coordinating youth policy of Aluksne district
  • realizing and participating in different projects in local and European level