ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Turpinās projekts “Virknes slēgums”

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs laikposmā no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2.oktobrim īsteno Alūksnes novada pašvaldības projektu “Virknes slēgums”, kura mērķis ir izveidot Alūksnes novada jaunatnes lietu koordinācijas sistēmu.

Projekta “Virknes slēgums” ietvaros notikušas vairākas aktivitātes, lai iegūtu un analizētu informāciju, un diskutētu par jaunatnes jomu, lai sasniegtu projekta mērķiVairāk informācija šeit.

velo brauciens

 

 

Projekts “Help!” uzņem apgriezienus

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Gulbenes, Viļakas un Balvu novadu kolēģiem īsteno programmas “Erasmus+” Strukturētā dialoga projektu “Help!”.

Projektā iesaistītio novadu jaunieši un jaunatnes lietu speciālisti 22.augustā tikās saliedēšanas pasākumā Balvos.

Saliedēšanas pasākuma pirmajā daļā Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders prezentēja projekta attīstības gaitu un plānotaās aktivitātes, kuras notiks vēl vesela gada garumā.  Otrajā daļā visiem bija iespēja piedalīties iepazīšanās aktivitātē, jo ne visi jaunieši ir savstarpēji pazīstami. Daļa jaunieši no Alūksnes, Gulbenes, Viļakas un Balviem viens otru atpazina, jo kaimiņu novadu jaunieši tiekas sadraudzības pasākumos, aktivitātēs un svētkos, kas veicina starpnovadu jauniešu tīklošanos.

Novadu jauniešu grupas apvienojas un dodas pretī kopīgam darbam, lai veiksmīgāk realizētu savas ieceres, darbojoties pie katra novada jaunatnes politikas stratēģijas veidošanas. Priekšā gan izzinošs, gan apmācību darbs un jauna pieredze veidojot nopietno jaunatnes politikas dokumentu savā novadā. Tā būs arī iespēja jauniešiem mācīties no kaimiņu novadu jauniešiem un viņu pieredzes un situācijas. Šobrīd norit projekta analītiskais posms, kad tiek izstrādāta anketa, lai to aprobētu visos četros novados, par jauniešu līdzdalību, iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanā, par izglītības iespējām un jauniešiem aktuālajiem jautājumiem. Anketēšana notiks septembra sākumā gan skolās, gan izmantojot fokuss grupas, atbilstoši katra novada vajadzībām un iespējām. Alūksnes novada projekta īstenotāji koncentrēsies uz fokusgrupu un diskusiju organizēšanu.

Grupu saliedē kopīgi notikumi un emocijas, kas ir piesātināti ar pārdzīvojumiem, tādēļ grupu možo noskaņu veicināja veikošana “Wake up Balvi”. Savus spēkus izmēģināja ikviens, kam bija drosme doties uz ezera ar veika dēli. Laika apstākļi lutināja Balvu viesus un veikošana izdevās godam.

Nākošā projekta “Help!” aktivitāte notiks Alūksnē 15.septembrī, kad jaunatnes politikas ekspertes vadībā projekta partneri un lēuma pieņēmēji veicinās vienotu izpratni par politikas dokumenta nepieiešamību, izstrādāšanas kārtību un diskutēs par tā nepieciešamību.

Jauniešu biznesa iespējas

Jauniešu biznesa iespējas afiša

Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē

Brūža ielā 7, Alūksne. No plkst. 9.30 reģistrācija

10.00 Uzņēmēju iespējas LIAA VBI Juris Čeičs
10.30 ”Stick with us” VBI pirmsinkubācijā Nadīna Dudare
11.00 “Devu:de”  VBI Zane Kalniņa
11.30 ALTUM stāstīs par biežāk pieļautajām kļūdām biznesu plānos Olita Untāla
12.00 Informācija par Alūksnes novada “Jauniešu biznesa ideju konkursu” 2017. gadā Māra Saldābola
12.15 “Igaunīšu zemenes” Jauniešu biznesa ideju konkursa ieguvēja Sintija Ilsjāne
12.45 Noslēgums un brīvās sarunas

 

 

Velobrauciens “MIN ČĪBĀ”

Pieteikšanās līdz 21.jūlijam

Alūksnes novada jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem aicina piedalīties trīs dienu velobraucienā pa Alūksnes novadu

 Velobrauciena dalībniekiem:
Jāņem līdzi velosipēda vadītāja apliecība;
Jāņem līdzi telts nakšņošanai un gulēšanas piederumi;
Velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā;
Jānodrošina laika apstākļiem piemērots apģērbs un apavi trim dienām;
Jālieto ķiveres, vēlams arī atstarojošās vestes (jāsarūpē pašiem dalībniekiem);

pieteikuma veidlapa linkā http://ejuz.lv/minciba

SVARĪGA papildus Velobrauciena dalībniekiem

MIN ČĪBĀ pagarināts

Velobrauciens notiks projekta “Virknes slēgums” ietvaros. Brauciena dalībnieki divās grupās dosies iepazīt atšķirīgus maršrutus, otrajā dienā satiksies vienuviet – Ilzenē, Zero veikparkā, bet trešajā brauciens noslēgsies ar kopīgu pasākumu Alūksnē.

Trīs dienu garumā jauniešiem no visa novada būs iespēja savstarpēji iepazīties, apmeklēt vairākus jaunos uzņēmējus, kuri izveidojuši savus uzņēmumus novada teritorijā, un iepazīt viņu pieredzi. Tāpat brauciena laikā jaunieši varēs uzzināt informāciju par brīvprātīgo darbu, kā arī projektu “Virknes slēgums”.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Virknes slēguma logoprojekts Virknes slēgums logo

Iegūstam un dalāmies!

Projekta “Virknes slēgums” ietvaros 2017.gada 26.maijā tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums, kurā Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes dalībnieki un Madonas novada Jauniešu domes dalībnieki dalījās līdzšinējā pieredzē, identificēja kopīgās un atšķirīgās iezīmes darbā ar jaunatni un noteica jauniešu līdzdalības iespējas novadu sabiedriskajā dzīvē, kā arī pārrunāja savstarpējas sadarbības iespējas. Pieredzes apmaiņas pasākums notika Madonas Jaunatnes multifunkcionālajā centrā „Kubs”, Raiņa ielā 12, Madonā. Piedalījās 24 dalībnieki. Madonas novada Jauniešu dome prezentēja savu līdzšinējo darbu, izklāstos Jauniešu domes struktūru un pamatpienākumu organizēšanu, kā arī informējot par veiktajām aktivitātēm Madonas novadā.

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome prezentēja savu darbību un līdzšinējo veikumu Alūksnes novadā. Bērzaunes Biedrības Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” pārstāve Iluta Kārkliņa sniedza iedvesmas stāstu par apvienības “Rīts” tapšanu un darbību šobrīd. Kopīgi tika diskutēts par formālajām un neformālajās jauniešu līdzdalības iespējām novados un identificēja dažādus neformālās līdzdalības veidu aktivitātes, kuras iespējams veikt novados.IMG_2547

Pasākuma dalībnieki kā vērtīgas atzina neformālās tikšanās ar politiķiem un publiskās akcijas un kampaņas. Pēc diskusijām, tika piedāvātas šādas neformālās tikšanās ar politiķiem:

  • “Ekskursija pa pagastu (pilsētu) ar deputātu”,
  • “Deputāts ēno skolēnu” un “Skolas tūre”,
  • “Dejo ar politiķi”,
  • “Selfijs ar deputātu”,
  • “Sportošana un sēņošana ar deputātu” u.c.

Tika piedāvātas šādas publiskās akcijas un kampaņas:

  • “Labdarības skrējiens”,
  • “Foto rāmis”,
  • “Keksiņu zibakcija”,
  • “Labo darbu nedēļa”,
  • “Īsfilmas par jauniešiem aktuālām tēmām” u.c.

Viena no atziņām ir, ka nenovērtēts paliek līdzdalības veids izmantojot viedokļa paušanu rakstot iesniegumu vai vēstuli pagastu pārvaldēm un pašvaldībai, vai skolu administrācijai.

Šobrīd projekta “Virknes slēgums” ietvaros Alūksnes novada jauniešu grupa organizē trīs dienu (28.jūlijs-30.jūlijs) velobraucienu Alūksnes novada jauniešiem ar mērķi: 1) iepazīt Alūksnes novada gados jaunos uzņēmējus; 2) uzzināt par brīvprātīgo darbu; 3) veicināt novada jauniešu sadraudzību; 4) sniegt informāciju par šī gada plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm jauniešu mērķauditorijai Alūksnes novadā.

Aicinām sekot līdz informācijai Alūksnes novada jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem sekot līdz informācijai, kad tiks izsludināta dalībnieku pieteikšanās trīs dienu velobraucienā pa Alūksnes novadu. Informācija par velobraucienu tiks izplatīta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra mājas lapā un PaGALMA Facebook lapā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Virknes slēguma logoprojekts Virknes slēgums logo

Strukturētā dialoga projekts “HELP!”

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 2017.gada 1.jūnijā, Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” notika Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta “HELP!” jauniešu un politikas veidotāju tikšanās.18835852_1908991049315824_8722612929855628551_n

Darbs pie šī projekta tika uzsākts jau ziemā. Gulbenes novada domes Jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders sadarbībā ar Alūksnes, Balvu un Viļakas novadu jaunatnes lietu speciālistiem uzrakstīja un iesniedza Erasmus+ projektu Jaunatnes starptautisko projektu aģentūrā, un saņēma apstiprinājumu. Šo novadu speciālisti un jaunieši ir vienojušies izveidot vai pārskatīt jaunatnes politikas attīstības stratēģiju katrs savā novadā.

Projekta “HELP!” programmā ir jauniešu un lēmējvaras pārstāvju tikšanās, diskusijas, apmācības par līdzdalības metodēm, sanāksmes, starpinstitūciju tikšanās un arī skolu pašpārvalžu tikšanās. Alūksnes novada mērķis šajā projektā ir vienot jauniešus un lēmuma pieņēmējus, lai izstrādātu Alūksnes novada attīstības programmas 2018-2022.gadam par jauniešu jautājumiem.

Projekta atklāšanas konferencē tikās jaunieši no partnernovadiem, jaunatnes lietu speciālisti un novadu lēmējvaras pārstāvji. Alūksnes novadu pārstāvēja novada priekšsēdētājs Arturs Dukulis, priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, Alūksnes bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistes Evija Eglīte un Inga Grizāne, jaunatnes lietu koordinatore Sanita Silirova un Alūksnes novada jaunieši: Anna Aizpuriete, Annija Simsone, Nikola Šķetika, Karmena Ozoliņa, Laura Delviņa, Niks Stāvausis, Ēriks Plūšs, Roberts Simsons, un Aleksandrs Mellītis. Darbs noritēja neformālās izglītības labākajās tradīcijās, kad dalībnieki iepazinās un diskutēja par līdzdalības nozīmi.

Šobrīd noris darbs pie projekta “HELP!” īstenošanas, kas ilgs līdz 2018.gada septembrim. Nākamā lielā aktivitāte noritēs 2017.gada 15.septembrī Alūksnē, kad projekta mērķauditorija tiksies apmācībās, kur būs iespēja uzzināt par jaunatnes politikas dokumenta izstrādes principiem, nozīmi un diskutēs par jauniešu vajadzībām.

18766065_1908990859315843_8335766101241507402_n