ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Ilustrāciju konkurss “Kas notiek PaGALMĀ?”

✨Kas notiek tavā, manā, ABJC, kaimiņu vai sapņu PaGALMĀ?

💛Ticam, ka pavadot vairāk laika mājās un lūkojoties laukā pa logu uz savu pagalmu, esam ieraudzījuši interesantus vai amizantus notikumus un skaistus skatus. Esam iedomājušies, ko varētu uzlabot, atraduši sev iemīļotu stūrīti kur lasīt grāmatu, malkot kafiju, strādāt. Varbūt, vienmēr esam skatījušies uz kaimiņu pagalmu un domājuši – kaut tas būtu manējais. Esam svinējuši svētkus, spēlējuši spēles, radījuši košas un neaizmirstamas atmiņas.

🙌Tagad arī Tev, Alūksnes novada jaunieti, ir iespēja dalīties ar savu radošo skatījumu un sajūtām, piedaloties ABJC ilustrāciju konkursā “Kas notiek PaGALMĀ?” Ilustrāciju iesniegšanas termiņš ir līdz 14. maijam, plkst. 17.00!

Ar konkursa nolikumu un pieteikumu iepazīsties http://ej.uz/ilustraciju-konkurss

 

Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2021

JAUNIETI, KUR TAVAS IDEJAS?💲💡
🥳Izsludinām Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu 2021!
🔍Kam? Alūksnes novada jauniešiem (13-25 g.v.) vai jauniešu grupām (t.sk. skolēnu pašpārvaldes)
🔍Kad? Iesniedz un prezentē ideju/projektu līdz 7.maijam
🔍Kad vari veidot aktivitātes? Projektus realizē no 2021. gada 17.maija līdz 31. oktobrim
🥺Nezini kā uzrakstīt projektu, bet ir ideja? Palīdzēsim! 🤓Raksti mums soc.tīklos (instagram,facebook) vai sūti ziņu koordinatorei Unai Tomiņai (una.tomina@aluksne.lv)

Iepazīsties ar nolikumu un dokumentiem šeit:

www.ej.uz/AluksnesJIP2021

Projekta “NEnegatīvs” aktivitātes

Martā tikāmies 2 nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” projekta “NEnegatīvs” aktivitātēs, kur Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs ir projekta partneris!

Abas reizes tikāmies ar kouču, neformālās mācīšanās fasilitatori Ilzi Zvejnieci 2 vebināru ciklā par prasmi klausīties un komunikāciju.

12.martā jaunieši piedalījās vebinārā “Neērtā komunikācija?”, kurā kvalitatīvi pavadījām laiku, runājot par neērto komunikāciju, kā arī praktiski pamēģinot kādu vingrinājumu un daloties ar savām metodēm neērtības pārvarēšanai.
Dažas atziņas no jauniešiem par aktivitāti: (vairāk…)

Zaķu Skrējiens 2021!

Sveiciens čaklajiem zaķiem! 🐰
Esam apkopojuši Zaķu Skrējiena 2021 rezultātus!
Ar patiešām lielu prieku varam paziņot, ka par spīti lielajam vējam, kopā piedalījās 46 foršo zaķu komadas!
 
Paziņojam 3 veiksmīgākās komandas:
 
🐰 “Tīna un Zaķi”
🐰 “Kalnieši”
🐰 “Junkuri”
 
Apkopojot rezultātus ņēmām vērā iegūto punktu skaitu, papildus uzdevumu izpildi un citus kritērijus!
 
Aicinām šīs komandas sazināties ar ABJC, lai vienotos par tikšanās laiku
Facebook https://www.facebook.com/pagalmsaluksne
Instagram @pa_galms
E-pasts abjc@aluksne.lv
 
Darbīgie zaķi ļoti cer, ka visas komandas guva pozitīvas emocijas un pavadīja šo Zaķu Skrējienu jautrās Lieldienu noskaņās! Kā arī, zaķi ļoti priecājās par jaukajiem video sveicieniem!
 
Vēlamies pateikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem Alūksnes putnu fermai un BRANCHESS par sagādātajām dāvanām! Aicinām arī ikdienā atbastīt vietējos uzņēmumus!
 
Paldies Alūksnes Kultūras centram par veiksmīgo sadarbību!
 
Liels paldies čaklajiem zaķiem – jauniešu grupai “Oluksnieši”! Patiess prieks, ka Alūksnē ir radoši un aktīvi jaunieši! ✨
 
Paldies visiem Zaķu skrējiena dalībniekiem! Uz drīzu tikšanos!

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Alūksnes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 1.aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2021.gada 10.maijam.                                  

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2021.gada 31.maijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2021. līdz 31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

 • personīgi  Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
 • pasta sūtījumā, adresējot personīgi  Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV- 4301 ,
 • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@aluksne.lv .

Papildu informācija:
Tālrunis: 29190552
E-pasts: eva.aizupe@aluksne.lv

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

 • Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums

 1. pielikums “Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā”
 2. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa”
 3. pielikums “Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā”
 4. pielikums “Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem”
 5. pielikums “Vērtēšanas kritēriji”

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

 

 • Informatīvie materiāli

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?

Zaķu Skrējiens 2021!

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs kopā ar jauniešu grupu “Oluksnieši” šajās Lieldienās vēlas Jums dāvāt iespēju jautri un aktīvi pavadīt laiku Alūksnes Muižas parkā. Čaklie zaķi pa visu parku būs noslēpuši krāsainas Lieldienu olas.
Atrodi olas, izpildi uzdevumus un izbaudi kopā pavadīto laiku!
Vari ierasties sev ērtā laikā no 11.00 līdz 16.00
Starts pie Alūksnes Kultūras centra.
IETEIKUMI zaķu skrējiena dalībniekiem:
1. Pārliecinies, vai Tavs viedtālrunis ir pietiekami uzlādēts!
2. Lejupielādē aplikāciju “Actionbound”
3. Telefona iestatījumos pārliecinies, ka esi atļāvis aplikācijai noteikt savu lokāciju un devis piekļuvi kamerai (tas noderēs).
4. Spēles kodu varēsi noskenēt pie Alūksnes Kultūras centra ziņojumu dēļa vai caur saiti https://actionbound.com/bound/zakuskrejiens
5. Pievieno komandas nosaukumu, kas vari būt tu pats vai kopā ar kādu ģimenes locekli. Ieteikums, katram komandas biedram jābūt citam vārdam, kā arī, ja dosies viens tev tik un tā būs jāievada divi vārdi, bet vari ievadīt, piemēram, Jānis un Jānis2. Jums visiem jāpiekrīt spēles noteikumiem “we agree”.
6. Kad esi gatavs startēt, spied “Start bound”
7. Virziena bultiņas orientieris visticamāk būs Tava viedtālruņa augšējā daļa!
8. Virziena bultiņa, meklējot pieturvietas, norāda tikai taisnāko virzienu uz objektu, raugies, kur ir krāsainas olas, tur būs pietura.
9. Ja spēlējot pazūd GPS savienojums, uzgaidi, visticamāk tas atjaunosies pats!
10. Un neaizmirsti beigās augšupielādēt spēles rezultātus (citādāk neredzēsim Tevi)!
Veiksmīgākajiem zaķiem balvas no Alūksnes putnu fermas un BRANCHESS!
Esi aktīvs savos soc.tīklos un dalies ar spēles gaitu, atzīmē IG @pa_galms un FB @pagalmsaluksne (MJIC Pa GALMS), kā arī

Alūksnes Kultūras centrs
Noteikti ievēro epidemioloģiskās drošības pasākumus!
Ja rodas kādas tehniskas ķibeles, nesabēdājies, vērsies pēc padoma pie kāda no zaķiem!
Paldies spēles veidotājiem jauniešu grupai “Oluksnieši” un atbalstītājiem

Alūksnes Kultūras centrs, BRANCHESS, Alūksnes putnu ferma, Alūksnes un Apes novada fonds.
Lai veicas, lai izdodas!

Zini vai Mini

Zini vai Mini atgriežas! Tiekamies 18.03. plkst. 18.00 ZOOM, lai atpazītu dziesmas, to nosaukumus un izpildītājus! 🙂

Tev vajadzēs datoru, kurā skatīties un klausīties, un telefonu, kurā lietot kahoot.

Ja vēlies pievienoties, raksti mums privātu ziņu PaGalma instagram vai facebook profilos, vai arī vienkārši atsūti ziņu uz e-pastu: jauniesi.abjc@gmail.com ar tekstu “vēlos pievienoties Zini vai Mini”.

Lai Tev foršas pavasara brīvdienas! Centies atpūsties!

Februārī notikušas 2 projekta “NEnegatīvs” aktivitātes

Februārī atsāktas nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” projekta “NEnegatīvs” aktivitātes, kurā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs ir sadarbības partneris.

08.02.2021. pulcējamies tiešsaistē, lai kopā ar jauniešiem un personīgās izaugsmes treneri Reini Kristiānu Širokovu apgūtu motivācijas formulu, metodes sevis motivēšanai un izvirzītu savus personīgos mērķus.
Par aktivitāti jaunieši saka:
“Man personīgi ļoti patika vebinārs, esmu gatava ar jaunu sparu uzsākt ikdienu, pieliekot lietā apgūtās tehnikas!”

“Noteikti būšu laimīgāka ikdienā un, šķiet, vairāk varēšu izdarīt.”

“Paldies vadītājam! Mana atziņa ir tāda, ka viss ir atkarīgs no mums pašiem, nekas nenotiks, ja mēs paši to negribēsim! Ir jāmeklē motivāciju, tā ir noteikti, iespējams tā ir aizmigusi vai vienkārši paslēpusies!”

“Ieguvu jaunas metodes ar kuru palīdzību uzlabošu savu ikdienu, kā arī sapratu cik svarīgi ir justies labi katru mirkli!”

Savukārt, 26.02.2021. satikāmies aktivitāte “Kā parūpēties par savu mentālo veselību?” ar psiholoģi Katrīnu Žaltkovsku.
Par šo aktivitāti jaunieši saka:
“Svarīgi saprast un ieklausīties sevī!”
“Ļoti mainījās viedoklis par mentālo veselību. Manuprāt, ideāls vebinārs manai izaugsmei.”

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projektNr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).