ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

12.novembrī godinām jauniešus kopā!

Jau 4.reizi kopš 2008.gada Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi organizē aktīvo, iniciatīvas bagāto un drosmīgo jauniešu , kas nesavtīgi palīdz apkārtējiem, iesaistās pašvaldības sabiedriskās dzīves veidošanā un ar savu piemēro iedvesmo pārējos, godināšanu.

Šoreiz jauniešu godināšanai “Iedvesmojošais jaunietis Alūksnes novadā” tika iesniegti 14 pieteikumi. Tā kā viens no pieteiktajiem jauniešiem jau godināts 2013.gadā, šoreiz teiksim paldies par aktīvu darbošanas un cituiedvesmošanu šiem 13 jauniešiem.

Unai Teterei-Teterovskai (Aūksne) par uzņēmību būt māmiņai 2 bērniem, attīstīt savu uzņēmumu SIA “Avocado” un vadīt deju nodarbības mazajām meitenēm ABJC.
Maksimam Skorodelovam (Pededzes pagasts) par aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos Pededzes pagasta kultūras un sporta dzīves veidošanā, par vairāku pasākumu vadīšanu un uzticamu atbalstu.
Gundai Ojai (Ziemeru pagasts) par aktivitāti Ziemeru pamatskolas sabiedriskās dzīves veidošanā, daudzpusību , dalību gan olimpiādēs, gan konkursos un palīdzību klasesbiedriem.
Edijam Rātam (Vecaicenes pagasts)par regulāru tehnisko palīdzību Veclaicenes pagasta un tautas organizētajos pasākumos ar muzikas atskaņošanu, komunikācijas nodrošināšanu Veclaicenes pagasta, biedrību un jauniešu grupas “Rising Korneti” sociālajos tīklos.
Ilgvaram Briedim (Jaunannas pagasts) par jauniešu rosības uzturēšanu Jaunannas pagastā, līdzdalību vairākos Jaunannas jauniešu īstenotos pasākumos un vides uzlabošanas projektos, Jaunannas pagasta un jauniešu kluba notikumu atspoguļošanu sociālajos tīklos.
Armandam Zvirgzdiņam (Jaunannas pagasts) par entuziasmu un aktīvu līdzdalību Jaunannas pagasta kultūras un sporta dzīvē, darbošanos visos Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis“ pasākumos un projektos, to savienojot ar darbu Gulbenē.
Laurai Virsniecei (Liepnas pagasts) par Liepnas jauniešu saimes izveidošanu un sporta pasākumu organizēšanu Liepnas pagastā, rodot sadarbības partnerus gan pagastā, gan novadā un ārpus tā.
Evai Gorkijai (Liepnas pagasts) par aktīvu dalību Liepnas jauniešu saimē un regulāru un atbildīgu aerobikas nodarbību vadīšanu dažādu paaudžu sievietēm Liepnā.
Žanetei Spale (Alūksne) par aktīvu darbošanos jauniešu grupā “10 kW radošo citronu” un ABJC, ideju ģenerēšanu, projektu veidošanu un īstenošanu, afišu, foto un video veidošanu.
Karīnu Driķi (Mārkalnes pagasts) par brīvprātīgo darbu vairāku pasākumu un projektu īstenošanā Mārkalnes pagastā, par sadarbību ar pagasta senioriem un vairāku Senioru sporta dienu organizēšanu.
Ilvu Kristiānu Langrati (Alūksne) par iniciatīvu un projekta patstāvīgu “Rozes Ernstam Glikam” īstenošanu, pilsētai dāvinot rožu dārzu pie baznīcas, kā arī par aktīvu darbošanos E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pašpārvaldē, dalību orķestrī un labajām sekmēm skolā.
Danai Melgalvei (Alūksne) par daudzpusību un varēšanu gan vadīt Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, gan pārstāvēt skolu dažādos konkursos un sacensībās, gan brīvprātīgi darboties labdarībā Alūksnes un Apes novada fonda (AANF) un AANF Jauniešu ideju laboratorijā.
Martai Dzelzskalējai – Kalējai (Alūksne) par radošumu un ideju ģenerēšanu, darbojoties Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldē, par skolas pārstāvēšanu dažādos konkursos un sacensībās un brīvprātīgo darbu labdarībā AANF un AANF Jauniešu ideju laboratorijā.
12.novembrī Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē pulksten 17.00 (ierašanās no 16.30) uz godināšanas ceremoniju aicināts ikviens, kurš vēlas apsveikt šos jauniešus vai vienkārši gūt pozitīvu lādiņu no šo jauniešu paveiktā!