ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jaunieši īstenojuši 6 projektus

DSC_0710Jau 3.gadu Alūksnes novada pašvaldība piešķir līdzekļus Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam, lai veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un iniciatīvu īstenošanu. 2015.gadā jauniešu grupas Alūksnē, Strautiņos, Jaunannā, Mārkalnē, Ilzenē un Liepnā realizējušas 6 dažādus projektus.

Alūksnē jauniešu grupa “Sila priedes” projekta “Mācies mūžīgi” laikā organizējusi 4 lekciju kursu saviem vienaudžiem ar Māra Oltes, AS “Latvijas valsts meži” un biedrības “Homo Ecos” pārstāvju, filmas “Izlaiduma gads” un “Ģimenes lietas” režisora Andra Gaujas piedalīšanos. Jaunieši paredzējuši vēl vairākas līdzīgas tikšanās ar uzņēmējiem un biedrību pārstāvjiem šī mācību gada laikā.
Strautiņu mazpulka jaunieši vasaras vidū noorganizēja sporta dienu projekta “Sportosim Strautiņos!” laikā. Vismaz vienu dienu jaunieši varēja saturīgi un aktīvi, svaigā gaisā pavadīt brīvo laiku. Projekta īstenotāji atzīst, ka viena diena diez vai mainījusi jauniešu attieksmi pret aktīvu dzīvesveidu, tomēr diena tika pavadīta saturīgi, iepazīstot jaunus cilvēkus.
Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis” visu vasaru strādāja pie Zaķusalas labiekārtošanas, izgatavojot galdus un “staiguli”. Projekta rezultātus bauda gan paši jaunieši, gan Jaunannas pārējie iedzīvotāji un viesi.

Ziemeru pamatskolas skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar skolas skolēniem, viņu vecākiem un aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem uzbūvējusi nelielu brīvdabas estrādi pie skolas projekta “Zaļā dabas koncertzāle”. Šim projektam plānots arī turpinājums – apkārtnes labiekārtošana. Estrādē noticis atklāšanas pasākums, un tās esamība paver plašākas iespējas dažādiem pasākumiem.
Ilzenes neformālā jauniešu grupa “LED” savā projektā piedāvāja orientēšanās sacensības “Dārgumu lāde Ilzenē”, kur dažādu paaudžu Ilzenieši un viesi iepazina Ilzenes pagasta dārgumus – cilvēkus, kam dažādas nodarbošanās. Jaunieši priecājas par lielo cilvēku atsaucību dalībai pasākumā.
Liepnas vidusskolas skolēnu dome piepildījusi skolēnu vajadzību pēc pievilcīgas, patīkamas telpas, kur pavadīt starpbrīžus un brīvo laiku skolā, kā arī organizēt skolēnu domes tikšanās. Projekta laikā tapusi atpūtas telpa “Kokoss” priecīgās krāsās, ko pēc saviem plāniem atjaunojuši un iekārtojuši paši skolēni.
Finansējums tika piešķirts arī jauniešu grupas “10 kW radošo citronu” projektam “[At]aino Alūksni”, kas diemžēl netika īstenots dažādu apstākļu dēļ.

Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu organizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC). Tā kopējais pieejamais finansējums bija 2000 EUR un maksimālais finansējums 1 projektam bija 300 EUR. Konkursā varēja piedalīties neformālas jauniešu grupas (grupā vismaz trīs 13-30 gadus veci jaunieši) vai jauniešu nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Alūksnes novada teritorijā.
Šādu konkursu paredzēts organizēt arī 2016.gadā, tapēc aicinām jauniešus jau tagad domāt par to, kādas idejas vēlaties piepildīt.