ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Gulbenes jauniešu kampaņa “IELEC ZAĻAJĀ”

“IELEC ZAĻAJĀ!” ir Gulbenes jauniešu grupas veidota sociālā kampaņa projekta „MINIES GLOBĀLI” ietvaros par tēmām ”Atbildīga atkritumu apsaimniekošana” un “Atbildīga aktīvā atpūta”.
YouTube skatāmi jauniešu veidoti video “Ielec zaļajā!” un “Aktīvs! Atbildīgs!”, kas mudina sabiedrību “domāt zaļāk” – dzīvot videi draudzīgāk. Tapuši informatīvi plakāti par atkritumiem, to šķirošanas, nodošanas iespējām un pārstrādi. Šobrīd plakāti ceļo pa novada izglītības iestādēm.
Jaunieši dažādos avotos ir vākuši informāciju par atkritumiem, to šķirošanas nepieciešamību un nodošanas iespējām, intervējuši dabas draugus Agri Vanagu un Silvestru Sīli, kuri savās ikdienas darbībās mudina cilvēkus atgriezties pie dabas un izturēties pret to ar cieņu un mīlestību.
Skaitļu un faktu avoti: http://www.zalais.lv/; http://www.vide.ecobaltia.lv/.

Vairāk informācijas un bildes IELEC ZAĻAJĀ

Interesanti Plastmasas pudeles=APĢĒRBS

Raksts tapis projekta “MINIES GLOBĀLI” jauniešu sociālās kampaņas ietvaros. Raksta autori Gulbenes jauniešu komanda.
„Projektu “MINIES GLOBĀLI” (līg.nr. 1-20/43, proj.reģ.Nr. 1-08/522/2014) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projektu realizē biedrība “JUMATA”.”

minies-globali