ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jaunumi: Erasmus+

Erasmus+ projekta “Demokrātijas formula” kārtējā mobilitātē

Šodien Ernsta Glika Alūksnes Valsts Ģimnāzijas mājīgajās telpās jaunieši tikās Erasmus+ projekta “Demokrātijas formula” kārtējā mobilitātē. Šoreiz visu partnerskolu pašpārvalžu jaunieši tikās Alūksnē, lai saskaņā ar projekta plānā iekļautajām aktivitātēm izmēģinātu savu jaunradīto simulācijas spēļu “demo” versijas. Diskusijas, iepazīšanās, iesildošās un uzlādējošās aktivitātes vadīja Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Nikolajs Rakovs Projekta […]

Noslēdzies projekts “escape thru green”

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālā jauniešu grupa “10kW radošo citronu”  ir realizējusi “Erasmus+” Jaunatnes līdzdalības programmā atbalstīto projektu ”escape thru green ”. Projekta ietvaros  tika izveidota mobilā izlaušanās istaba, kura tika piedāvāta interesentiem Alūksnē, Alsviķos, Apē, Jaunannā un Lejasciemā. Lai izkļūtu no šīs  istabas bija jāatrisina noslēpumi, mīklas, jautājumi, jāveic uzdevumi, kas saistīti ar […]

Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekts “Demokrātijas formula”

Projekts: Demokrātijas Formula Projekta numurs: 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774 Projekta partneri: SMILTENES VIDUSSKOLA– vadošais partneris ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA BALVU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS Projekta realizācijas ilgums: 01.02.2023.-31.12.2024. Finansējums Alūksnes Bērnu un jauniešu centra dalībai projektā: Kopējās izmaksas – EUR 22000,00 ERASMUS+ Jaunatnes līdzdalības projekti ~ EUR 3000,00 Mērķis –  radīt iespēju dažādu slāņu un grupu jauniešiem mācīties, […]

Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekts “Demokrātijas formula”

Projekts: Demokrātijas Formula Projekta numurs: 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774 Projekta partneri: SMILTENES VIDUSSKOLA– vadošais partneris ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA BALVU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS Projekta realizācijas ilgums: 01.02.2023.-31.12.2024. Finansējums Alūksnes Bērnu un jauniešu centra dalībai projektā: Kopējās izmaksas – EUR 22000,00 ERASMUS+ Jaunatnes līdzdalības projekti ~ EUR 3000,00 Mērķis –  radīt iespēju dažādu slāņu un grupu jauniešiem mācīties, […]

Piedalās starptautiskās apmācībās Bulgārijā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbinieki  piedalījās Erasmus+ projekta starptautiskās mācībās Bulgārijā “Supervisors and mentors: key to success” no 25.09.-03.10.2022. Projekta mērķis bija attīstīt un/vai uzlabot mentoru, supervizoru un koordinatoru kompetences darbā ar brīvprātīgajiem. Projekta laikā guvām lielāku izpratni par brīvprātīgā darba filozofiju, pētījām pamatdokumentus, kas nosaka tiesības, pienākumus un lomu sadali iesaistītajām personām. Papildinājām […]

Starptautiskas ilgtermiņa mācības “Lobijs darbā ar jaunatni”

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs ir iesaistījies ES progrmmas “Erasums+” ilgtermiņa projektā/mācībās “Lobijs darbā ar jaunatni” (European Advanced Training “Lobbying for Youth Work”). Projektā ir iesaistītas 5 valstis- Vācija, Beļģija, Austrija, Šveice un Latvija. Latviju projektā pārstāv Alūksnes novada pašvaldība (Alūksnes bērnu un jauniešu centrs- Eva Aizupe un Una Tomiņa) un Latvijas pašvaldību savienība – Lelde Vazdiķe un Nauris Ogorodovs. Projekta ietvaros paredzēts piesaistīt arī ekspertu, kas procesa laikā sniegtu atbalstu dažādos ar pašvaldību darbu un lobiju, […]

ABJC neformālās grupas “10kW radošo citronu” dalībnieki īsteno projektu “Izaicinājums kubā” Alūksnes novadā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālā grupa “10 kW radošo citronu” no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim realizē projektu “Izaicinājums kubā”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstot iniciatīvu, uzņēmību un radošo domāšanu. Jauniešu grupa vēlas lauzt stereotipus un barjeras, kas pastāv starp jauniešiem, pašvaldības un […]

Piedalījās apmācībās “Story by story for building community”

No 11.oktobra līdz 19.oktobrim Jaunatnes lietu speciāliste Evija Belka atradās Latvijas pilsētā Stāmerienā, Atpūtas kompleksā “Vonadziņi”, kur piedalījās apmācībās Alūksnes un Apes novada fonda rīkotajā starptautiskajā jaunatnes darbinieku mobilitātes projektā “Story by Story for building Community”(Stāstu stāstīšana kopienas veidošanā), pulcējās 24 jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un atbalsta personas, skolotāji un sociālie darbinieki no Latvijas, Polijas, […]

Projekts “Taste of Europe” Grieķijā

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. 2018.gada 16.-23. septembrī Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jauniešu […]

Projekta “HELP!” noslēguma pasākums!

Jaunieši no Alūksnes novada skolu pašpārvaldēm, ABJC jaunatnes lietu speciālistes, kā arī citi ieinteresētie šī gada 14. septembrī devās uz strukturētā dialoga projekta “HELP!” noslēguma pasākumā “FINITO..?” Gulbenes kultūras centrā, kur tikās ar citiem projekta dalībniekiem un organizatoriem no Gulbenes, Viļakas un Balvu novadiem. No rīta Alūksnes novada skolu pašpārvalžu dalībnieki tikās ABJC, lai pārrunātu […]