ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Piedalās starptautiskās apmācībās Bulgārijā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbinieki  piedalījās Erasmus+ projekta starptautiskās mācībās Bulgārijā “Supervisors and mentors: key to success” no 25.09.-03.10.2022.

Projekta mērķis bija attīstīt un/vai uzlabot mentoru, supervizoru un koordinatoru kompetences darbā ar brīvprātīgajiem.

Projekta laikā guvām lielāku izpratni par brīvprātīgā darba filozofiju, pētījām pamatdokumentus, kas nosaka tiesības, pienākumus un lomu sadali iesaistītajām personām. Papildinājām zināšanas par brīvprātīgā darba projektu iespējām Eiropā. Iedziļinājāmies  mentora, supervizora un koordinatora lomu sadalē projekta ciklos, kā arī apguvām dažādas jaunas neformālās izglītības darba metodes, iepazinām jaunus draugus un sadarbības partnerus, izzinājām citu tautu tradīcijas un pieredzi. Tā bija burvīga nedēļa saulainajā Bulgārijā.

projekta dalībnieki Ieva, Nikolajs, Anastasija