ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Erasmus+ projekta “Demokrātijas formula” kārtējā mobilitātē

✅Šodien Ernsta Glika Alūksnes Valsts Ģimnāzijas mājīgajās telpās jaunieši tikās Erasmus+ projekta “Demokrātijas formula” kārtējā mobilitātē.

✅Šoreiz visu partnerskolu pašpārvalžu jaunieši tikās Alūksnē, lai saskaņā ar projekta plānā iekļautajām aktivitātēm izmēģinātu savu jaunradīto simulācijas spēļu “demo” versijas.
✅Diskusijas, iepazīšanās, iesildošās un uzlādējošās aktivitātes vadīja Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Nikolajs Rakovs
✅Projekta gaitā jaunieši jau ir apguvuši dažādus ar demokrātiju un tās elementiem saistītus jautājumus, diskutējuši par demokrātijas nozīmi gan sabiedrībā kopumā, gan savā skolā, gan pašpārvaldes darbībā un arī ikdienā – savstarpējā saziņā ar vienaudžiem; radījuši infografikas- plakātus, kuros atspoguļotas demokrātijas vērtības un ir sagatavotas drukai asociatīvās kārtis par demokrātijas jēdzieniem.
✅Nākamajās vietējās aktivitātēs jaunieši diskutēs un pilnvedos savu radīto simulācijas spēļu versijas un popularizēs demokrātijas idejas savās izglītības iestādēs.
Projektu “Demokrātijas formula” Nr. 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774 (programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos”) līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta koordinatore Aiga Sorokina.