ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Noslēdzies projekts “escape thru green”

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālā jauniešu grupa “10kW radošo citronu”  ir realizējusi “Erasmus+” Jaunatnes līdzdalības programmā atbalstīto projektu ”escape thru green ”.

Projekta ietvaros  tika izveidota mobilā izlaušanās istaba, kura tika piedāvāta interesentiem Alūksnē, Alsviķos, Apē, Jaunannā un Lejasciemā. Lai izkļūtu no šīs  istabas bija jāatrisina noslēpumi, mīklas, jautājumi, jāveic uzdevumi, kas saistīti ar sižeta līniju- “zero waste” un dabas aizsardzību kā arī uzdevumos bija iekļauti jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības saikni ar jaunatni.

Mēs radījām brīnumu, jo šajā istabā ikviens iegrima unikālajā atmosfērā un kļuva par šī piedzīvojuma galvenajiem varoņiem. Mūsu mērķis caur šo “escape room” bija iemācīt kā dzīvot zaļāk saudzējot sev apkārtējo vidi. Mobila izlaušanās istaba tāpēc, ka tā tika uzstādīta dažādās vietās.

Ideja par izlaušanās istabu radās mūsu jauniešu grupai iepriekš pašiem, apmeklējot izlaušanās istabu. Smeļoties ideju no tās, vēlējamies radīt paši savu pārvietojamo izlaušanās istabu, lai sniegtu iespēju citiem izbaudīt, ko nozīmē rast risinājumu dažādās situācijās.

Projekta laikā radījām konstrukcijas, kuras bija viegli pārvietot no viena vietas uz otru, izkārtojumu pielāgojām katrai telpai, kurā istabu iekārtojam. Tāpēc katrā apdzīvotajā vietā šī istaba izskatījās citādāk, bet ikvienam interesantam bija tādas pašas iespējas pārbaudīt savas spējas rast risinājumu neparastā situācijā un izkļūt no telpas.

Katra komanda, kurai izvedās izlauzties noteiktajā laikā, saņēma eglīti, kuru iestādīja pašu izvēlētā vietā, lai veidotu zaļāku Latviju.

Projekta noslēguma pasākumā tikās vairāku mobilās izlaušanās istabu dalībnieku komandas, lai novērtētu ieguvumus no projekta un pārbaudītu savas spējas erudīcijas spējas. Projekta izvērtēšanas posmā projekta darba grupa piedalījās divu dienu izvērtēšanas pasākumā, kur ar neformālu metožu palīdzību izvērtēja projekta laikā paveikto un radīja idejas turpmākām iniciatīvām, ko mūsu neformālā grupa varētu realizēt.

Visu vasaru ABJC logos varēs vērot foto izstādi, kurā redzams projekta laikā paveiktais.

 

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

 

Projekta “escape thru green” koordinatore Ance Katrīne Āboliņa