ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Vēlamies godināt iedvesmojošos jauniešus un sabiedriski aktīvās jauniešu grupas!

Godināšana

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļu un Izglītības pārvaldi, vēlas godināt mūsu novada iedvesmojošos jauniešus un sabiedriski aktīvās jauniešu grupas, kas ir aktīvi, uzņēmīgi, iesaistās sabiedriskajos procesos un līdzdarbojas.

Katrs paldies dod stimulu censties vairāk, tāpēc teiksim paldies un atzinīgi novērtēsim mūsu jauniešus, gan jauniešu godināšanas pasākumā “Iedvesmojošais jaunietis Alūksnes novadā” 9. novembrī, gan arī ikdienā!

Aicinām pieteikt jauniešus un jauniešu grupas, pastāstot par viņiem un viņu darbiem, aizpildot pieteikuma anketu un iesniedzot to līdz 22.10.18. plkst. 12.00.

Aizpildīt anketu iespējams internetā (šeit).

Datorā aizpildītu anketu iespējams sūtīt uz epastu: jauniesi.abjc@gmail.com,  vai arī anketu iespējams iesniegt personīgi MJIC “PaGALMS” Dārza ielā 8a, Alūksnē.

Vairāk informācijas konkursa nolikumā:

Konkursa nolikums

1.pielikums_Pieteikuma anketa

Kontaktpersona: ABJC jaunatnes lietu speciāliste Una Tomiņa

 

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Alūksnes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 31.oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajos pētījumos izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Pagājušajā gadā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022. gada, un tos organizēs pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas pašvaldības.

Aicinām visus interesentus piedalīties informatīvajā seminārā par projekta pieteikuma sagatavošanu š.g. 11.oktobrī pl.14.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē. Papildus informāciju par semināru un projektu var saņemt, sūtot ziņu uz e-pastu abjc@aluksne.lv.

          *Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

NOLIKUMS

1. pielikums

2., 3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

VIDEO

Kontaktpersona: Eva Aizupe

Projekta “HELP!” noslēguma pasākums!

Jaunieši no Alūksnes novada skolu pašpārvaldēm, ABJC jaunatnes lietu speciālistes, kā arī citi ieinteresētie šī gada 14. septembrī devās uz strukturētā dialoga projekta “HELP!” noslēguma pasākumā “FINITO..?” Gulbenes kultūras centrā, kur tikās ar citiem projekta dalībniekiem un organizatoriem no Gulbenes, Viļakas un Balvu novadiem.

No rīta Alūksnes novada skolu pašpārvalžu dalībnieki tikās ABJC, lai pārrunātu dažādas aktualitātes, iepazītos ar jauno skolu pašpārvalžu koordinatori un jaunatnes lietu speciālisti, kā arī mācītos caur neformālās izglītības aktivitātēm.

Jaunieši pavadīja aizraujošu dienu pasākumā Gulbenē, kur viņiem bija iespēja rezumēt projekta gaitu, analizēt tā ieguvumus. Kopā ar Vari Klausītāju jauniešiem bija iespēja piedalīties grafiskajā improvizācijā, kuras laikā sarunas atslēgas vārdi tiek atspoguļoti vizuāli. Jaunieši kopā ar līderiem paneļdiskusijā apsprieda jauniešu līdzdalību politikas plānošanas dokumentu veidošanā. Visi nonāca pie secinājuma, ka jauniešiem šķita vērtīga iespēja piedalīties plānošanas dokumentu veidošanā un viņi ir ieguvuši jaunas zināšanas, tomēr jaunieši arī atzina, ka ikdienā jūtas nesadzirdēti.

Atsevišķā diskusijā tikās arī lēmumu pieņēmēji (jaunatnes lietu speciālisti, pašvaldību darbinieku u.c.), kurā apsprieda efektīvu darbu ar jauniešiem, visi nonāca pie secinājuma, ka būtu nepieciešama lielāka sadarbība starp dažādām organizācijām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LV HELP! logo(2) JSPA logo DSC_1045 DSC_1034 DSC_0665 DSC_0766DSC_0551  

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa dalībnieces pieredze

No 2. līdz 5.jūlijam Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Jauniešu iniciatīvu projekta ietvaros, kuru finansēja Alūksnes novada pašvaldība notika dienas aktivitāte “No standing, ONLY dancing”. Aktivitātē piedalījās 15 bērni vecumā no 11 līdz 15 gadiem. Šo deju aktivitāti pasniedza Anita Lielmane. Anita ir deju skolotāja, pasniedzēja, horeogrāfe no Valmieras. Viņa ikdienā pasniedz deju nodarbības Valmieras JV Dance Company.JIP 1 - Copy

Šajās četrās dienās visi kopā dalībnieki apguva horeogrāfijas dažādos deju stilos. Bija arī fiziskas aktivitātes treniņi, lai attīstītu un uzlabotu savu fizisko stāvokli.

Anita bija ļoti jauka un atsaucīga, tāpēc katrs nāca uz treniņiem ar prieku. Visiem dalībniekiem ļoti patika. Protams, katram kāda kustība dažkārt sagādāja grūtības, bet Anita vienmēr bija gatava palīdzēt un neviens nepadevās pie grūtībām, bet gan kārtīgi iemācījās un dejoja tālāk.

Šīs četras dienas man spilgti paliks atmiņā, jo man tā bija jauna pieredze rakstot projektu. Es ieteiktu ikvienam ko šādu pamēģināt! Man bija iespēja pašai sajusties kā organizatorei, kas, manuprāt, ir interesanti. Cerams nākamgad būs iespēja ko līdzīgu atkārtot, noorganizēt!

Projekta “No standing, ONLY dancing” vadītāja Elvita Keita Ķikute

Brīvprātīgā darba projekts “Create your EVS” tuvojas noslēgumam

Kopš 2017.gada oktobra Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras koordinētās programmas “Erasmus+:Jaunatne darbībā” ietvaros, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā darbojas divi Eiropas brīvprātīgie – Egle no Lietuvas un Elia no Itālijas. Projekts ir bijis dažādiem piedzīvojumiem pilns un straujiem soļiem tuvojas noslēgumam, kad abi jaunieši Alūksnē būs pavadījuši 9 mēnešus, šeit dzīvojot, darbojoties jauniešu centrā un pavadot šeit savu brīvo laiku. Abiem jauniešiem tika uzdoti dažādi jautājumi par viņu pavadīto laiku Alūksnē, ieteikumiem citiem brīvprātīgajiem, kā arī viņu nākotnes plāniem.

Kas visvairāk paliks atmiņā no projekta Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā?

Egle: Projekta laikā bija ļoti daudz jauku brīžu un notikumu, ka ir grūti izvēlēties kādu vienu konkrētu. Varbūt Filmu vakars ar jauniešiem, kad mēs palikām pa nakti jauniešu centrā. Toreiz neilgi pirms filmas sākuma neviens nebija atnācis un mums likās, ka tā arī varēsim skatīties filmu trijatā, taču tad pēkšņi ienāca vesels bariņš ar jauniešiem un filmu nakts izvērtās par ļoti jauku un atmiņā paliekošu pasākumu.

Elia: Pirms kāda laika bija kāds pasākums, kurā es biju atbildīgs par fotogrāfiju uzņemšanu. Nākamajā dienā pēc pasākuma pāris manis uzņemtās fotogrāfijas tika publicētas vietējā avīzē, kas man bija liels gods.

Kura ir mīļākā vieta Alūksnē?

Egle: Grūti izvēlēties, bet laikam mīļākā vieta bija mūsu dzīvoklis, ar kuru mums bija tādas “mīlu/neciešu” attiecības, jo ziemā bija diezgan auksts. Bet man paliks ļoti daudz jauku atmiņu, kas tika radītas mūsu mājās, gan satiekoties ar draugiem, gan uzrīkojot kādu ballīti. Es tur tiešām jutos kā mājās.

Elia: Es laikam teikšu, ka tas ir parks netālu no ezera, tā ir viena no top3 vietām. Tāpat man arī ļoti patīk Tempļa kalnā un visa tā pussala. Vēl viena vieta, kas man ļoti patīk, kas gan ir nedaudz ārpus pilsētas, ir Lāzberģis.

Pie jums ik pa laikam brauca kāds ciemos, gan ģimenes locekļi, gan draugi, gan brīvprātīgie, kas darbojas citos jauniešu centros Latvijā. Kādas ir viņu domas par Alūksni?

            Egle: Visiem ļoti patika Alūksnē. Gan draugi, gan ģimene bija domājuši, ka dosies uz kādu pavisam mazu ciematiņu, bet tā pavisam neesot taisnība. Alūksne nav nekāda lielpilsēta, taču te tiešām ir daudz ko darīt. Kaut pastaigas šeit ir ļoti jaukas un izbaudāmas.

Elia: Visiem cilvēkiem, kas bija atbraukuši pie mums ciemos, ļoti patika Alūksne, ‘tas ielas, veikali, arī sajūta, kādu radīja šī pilsēta. Vienīgais, par ko viesi sūdzējās, kā Alūksne ir salīdzinoši tālu no lielajām pilsētām un Rīgas, taču atbraucot šeit, visi bija ļoti priecīgi.

            Vai tuvākā vai tālākā nākotnē plāno atgriezties Alūksnē?

            Egle: Jā, pavisam noteikti. Mēs ieguvām daudz labus draugus, ko noteikti apciemosim.

Elia: Noteikti atgriezīšos! Esmu arī uzbūvējis koka galdu, ko šobrīd esmu atstājis pie viena drauga, bet vēlos to kaut kā aizgādāt mājās. Esmu sev apsolījis atgriezties Alūksnē nākamajā vasarā.

            Kāpēc jauniešiem vajadzētu piedalīties brīvprātīgā darba projektos?

            Egle: Ir ļoti daudz iemeslu. Pirmkārt, tas dod ļoti daudz iespēju mācīties jaunas lietas. Arī tad, ja šīs lietas nav tieši saistītas ar darbu, tāpat Tu vari tās integrēt savā projektā. Piemēram, es vēlējos iemācīties programmēt ar Micro:bit datoriem, tāpēc es izveidoju savu projektu, kur kopā ar bērniem mācījāmies to darīt. Manuprāt, mācīšanās pieredze ir pati galvenā. Un, protams, ir arī ļoti jauki dzīvot kādā citā valstī ilgāku laika periodu. Kaut gan es esmu no Lietuvas, kas it kā ir tik līdzīga valsts, taču dzīvojot šeit, es iepazīstu Latviju pamatīgi un pamanu šīs valsts unikalitāti, kopīgo un atšķirīgo. Un es spēju saprast latviešu valodu tādā pamata līmenī, kā arī nedaudz komunicēt ar vietējiem un cilvēki mani arī saprot.

Elia: Brīvprātīgā darba projektos var doties pamatā no 18 gadu vecuma, tā kā es uzsāku projektu 19 gados, esmu gandrīz iespējamais jaunākais projekta dalībnieks. Es zinu daudzus cilvēkus, kas pabeiguši vidusskolu un nezina, ko darīt un ir apjukuši dzīvē un piedāvājumā. Beigu beigās viņi iestājas augstskolā un studē kaut ko, kas viņiem īstenībā nemaz nepatīk un zaudē vismaz gadu, vai arī dodas kaut kur strādāt, lai tikai nopelnītu iztiku un sāktu dzīvot patstāvīgi. Man šis gads, ko pavadīju projektā bija ļoti noderīgs, lai es iepazītu vairāk sevi. Ja kāds man teiks, ka nezina, ko darīt nākamo gadu, es noteiktu ieteikšu viņiem gadu apdomāt savu dzīvi, izdarīt izvēles, atrast sevi un doties brīvprātīgajā darbā ir viens no labākajiem veidiem, kā pavadīt šo gadu un iemācīties sevi.

Ko tu ieteiktu nākamajiem brīvprātīgajiem, kas darbosies Alūksnē kādos citos projektos?

            Egle: Noteikti ieteiktu socializēties ar vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas vairāk, jo cilvēki Alūksnē ir brīnišķīgi. Esmu ļoti priecīga, ka mēs sākām un atradām veidu, kā pavadīt laiku ar vietējiem, jo, cik esmu dzirdējusi no citiem brīvprātīgajiem citās pilsētās, viņi nav ieguvuši tik daudz draugu, kas ir vietējie. Viņi pārsvarā pavada laiku kopā ar citiem brīvprātīgajiem, kas darbojas tajā pašā vai citā pilsētā. Es domāju, ka komunicēšana ar latviešiem viennozīmīgi uzlabo valodu, kā arī palīdz dziļāk izprast valsti un kultūru. Taču darba ziņā es noteiktu iesaku nebaidīties riskēt un mēģināt sevi izaicināt un darīt lietas, kuras, tavuprāt, var neizdoties vai var nesanākt. Jo bieži vien rezultāti var pārsteigt.

Elia: Pēc iespējas ātrāk iesaistīties vietējo iedzīvotāju aktivitātēs, iegūt draugus. Un noteikti mācīties latviešu valodu. Tas nav viegli iekļūt vietējā kopienā, bet tiklīdz tur iekļūsti, ir daudz vieglāk. Darbā es ieteiktu pēc iespējas ātrāk iepazīt tos cilvēkus, ar ko strādāsi, piemēram, manā gadījumā tie ir bērni. Jo ātrāk saproti, kas bērniem patīk, ko viņi ir gatavi darīt, jo vieglāk ir ar viņiem darboties, atrast kopīgu valodu un viņi ar prieku turpinās nākt uz jauniešu centru.

Ko Tu darīsi, kad pēc projekta atgriezīsies mājās?

            Egle: Es plānoju turpināt iesaistīties Erasmus+ projektos, kā arī man jau ir idejas, lai rakstītu pati savu projektu programmā Erasmus+. Pamatā, palikt darboties Erasmus+ laukā gan kā dalībniekam, gan kā organizatoram.

Elia: Es uzsākšu studijas tehniskajā skolā, lai kļūtu par daiļdārznieku. Tas nav tikai dārznieks, bet tas ir arī dizaineris, mākslinieks, kam ir zināšanas par augiem un spēja veidot dažādas kompozīcijas.

Elia Egle

ABJC_logo_vienkarss_vienkrasu_rgb_bez_fonaLogosBeneficairesErasmus+LEFT_LV