ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Eiropas Brīvprātīgais darba apmācības Ungārijā

Jau šī gada oktobrī sāksies jauns EBD projekts “Create your EVS”, kurā piedalīsies 1 brīvprātīgais no Itālijas un 1 no Lietuvas.

Lai projekts tiktu kvalitatīvi realizēts, projekta koordinatore Evija Eglīte septembra vidū devās uz Ungāriju, lai piedalītos programmas Erasmus+ finansētajās apmācībās “SOHO – European Training Course for EVS Support People”, kurās tika aicināti cilvēki, kas tieši strādā ar Eiropas brīvprātīgajiem. Apmācībās tika runāts par tādām tēmām, kā brīvprātīgo atlases process, komunikācija ar brīvprātīgo un nosūtītājorganizāciju pirms projekta sākuma, uzticības veidošana projekta laikā, iejušanās dažādās lomās, lai izprastu to būtību, kā arī daudz tika runāts tieši par mācīšanos un mācīšanās rezultātu izvērtēšanas procesu.

Šādas apmācības vienmēr ir ļoti noderīgas, lai iegūtu jaunu motivāciju realizēt projektus ar pilnu atdevi, kā arī iegūtu jaunus kontaktus no citām organizācijām, ar kurām nākotnē realizēt projektus.

Turpinās projekts “Virknes slēgums”

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs laikposmā no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2.oktobrim īsteno Alūksnes novada pašvaldības projektu “Virknes slēgums”, kura mērķis ir izveidot Alūksnes novada jaunatnes lietu koordinācijas sistēmu.

Projekta “Virknes slēgums” ietvaros notikušas vairākas aktivitātes, lai iegūtu un analizētu informāciju, un diskutētu par jaunatnes jomu, lai sasniegtu projekta mērķiVairāk informācija šeit.

velo brauciens

 

 

Projekts “Help!” uzņem apgriezienus

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Gulbenes, Viļakas un Balvu novadu kolēģiem īsteno programmas “Erasmus+” Strukturētā dialoga projektu “Help!”.

Projektā iesaistītio novadu jaunieši un jaunatnes lietu speciālisti 22.augustā tikās saliedēšanas pasākumā Balvos.

Saliedēšanas pasākuma pirmajā daļā Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders prezentēja projekta attīstības gaitu un plānotaās aktivitātes, kuras notiks vēl vesela gada garumā.  Otrajā daļā visiem bija iespēja piedalīties iepazīšanās aktivitātē, jo ne visi jaunieši ir savstarpēji pazīstami. Daļa jaunieši no Alūksnes, Gulbenes, Viļakas un Balviem viens otru atpazina, jo kaimiņu novadu jaunieši tiekas sadraudzības pasākumos, aktivitātēs un svētkos, kas veicina starpnovadu jauniešu tīklošanos.

Novadu jauniešu grupas apvienojas un dodas pretī kopīgam darbam, lai veiksmīgāk realizētu savas ieceres, darbojoties pie katra novada jaunatnes politikas stratēģijas veidošanas. Priekšā gan izzinošs, gan apmācību darbs un jauna pieredze veidojot nopietno jaunatnes politikas dokumentu savā novadā. Tā būs arī iespēja jauniešiem mācīties no kaimiņu novadu jauniešiem un viņu pieredzes un situācijas. Šobrīd norit projekta analītiskais posms, kad tiek izstrādāta anketa, lai to aprobētu visos četros novados, par jauniešu līdzdalību, iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanā, par izglītības iespējām un jauniešiem aktuālajiem jautājumiem. Anketēšana notiks septembra sākumā gan skolās, gan izmantojot fokuss grupas, atbilstoši katra novada vajadzībām un iespējām. Alūksnes novada projekta īstenotāji koncentrēsies uz fokusgrupu un diskusiju organizēšanu.

Grupu saliedē kopīgi notikumi un emocijas, kas ir piesātināti ar pārdzīvojumiem, tādēļ grupu možo noskaņu veicināja veikošana “Wake up Balvi”. Savus spēkus izmēģināja ikviens, kam bija drosme doties uz ezera ar veika dēli. Laika apstākļi lutināja Balvu viesus un veikošana izdevās godam.

Nākošā projekta “Help!” aktivitāte notiks Alūksnē 15.septembrī, kad jaunatnes politikas ekspertes vadībā projekta partneri un lēuma pieņēmēji veicinās vienotu izpratni par politikas dokumenta nepieiešamību, izstrādāšanas kārtību un diskutēs par tā nepieciešamību.

Jauniešu biznesa iespējas

Jauniešu biznesa iespējas afiša

Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē

Brūža ielā 7, Alūksne. No plkst. 9.30 reģistrācija

10.00 Uzņēmēju iespējas LIAA VBI Juris Čeičs
10.30 ”Stick with us” VBI pirmsinkubācijā Nadīna Dudare
11.00 “Devu:de”  VBI Zane Kalniņa
11.30 ALTUM stāstīs par biežāk pieļautajām kļūdām biznesu plānos Olita Untāla
12.00 Informācija par Alūksnes novada “Jauniešu biznesa ideju konkursu” 2017. gadā Māra Saldābola
12.15 “Igaunīšu zemenes” Jauniešu biznesa ideju konkursa ieguvēja Sintija Ilsjāne
12.45 Noslēgums un brīvās sarunas