ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Siguldas Robotu kauss 2020

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņu “Robotika un tehniskā jaunrade” un “Dronu skola” dalībnieki 2020.gada 22.februārī piedalījās Latvijas robotikas čempionātā “Siguldas Robotu kauss 2020”. Pasākuma mērķis bija popularizēt skolēnu interesi par inženierzinātnēm un robotiku, pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas tehniskās jaunrades jomā un veicināt Latvijas robotikas un mehatronikas izglītības attīstību Latvijā.

Visi ABJC dalībnieki veiksmīgi startēja sacensībās un guva pieredzi robotikas un tehniskās jaunrades jomā.

2020.gada 11.februāris bija īpaša diena ABJC vides izglītības pulciņa “Mazpulks” dalībniecēm un viņu skolotājai Lidijai Steberei. Visas pulciņa dalībnieces V.Ķirpa Ates muzejā nodeva svinīgo solījumu un tika uzņemtas “Mazpulku” lielajā saimē.

“Mazpulks” Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā  darbojas pirmo gadu. Pa šo laiku meitenes ir iepazinušās ar Latvijas mazpulka darbību, tā būtību un pamatprincipiem, veikušās dažādus radošus un praktiskus uzdevumus, kā arī  labo darbu dzīvnieku patversmē.

Sveicam visas “Mazpulka”dalībnieces un viņu skolotāju Lidiju ar šo īpašo notikumu! Lai veicas!

Lepojamies!

Alūksnes un Apes novadu skolēnu skatuves runas konkursā 2020.gada 7.februārī Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  teātra “SnulliS” dalībnieces   Elīna Stalte un Elvita Keita Ķikute  ieguva augstākās pakāpes diplomus, bet  Samanta Adlere ieguva 1.pakāpes diplomu.

Lepojamies ar mūsu centra teātra pulciņa dalībniecēm, liels paldies skolotājai Daigai Bēterei  par ieguldīto darbu.

Prāts.Ārprāts.Saprāts.

Savu otro sezonu 07.02.2020. atklāja jauniešu, Armīna Rēdeļa un Samantas Adleres, veidota erudīcijas spēle “Prāts. Ārprāts. Saprāts.”, kad Alūksnes Bērnu un jauniešu centra mājīgajās telpās viesojās 10 erudītas jauniešu un pieaugušo komandas. Jaunieši visiem dalībniekiem bija sarūpējuši āķīgus jautājumus un jautru vakaru draudzīgā kompānijā. Īpašs paldies arī citiem jauniešu iniciatīvas atbalstītājiem, kas bija sarūpējuši balvas uzvarētāju komandām – Alūksnes kultūras centram, kafejnīcai “Pajumte” un Alūksnes novada pašvaldībai.

English: We are very happy about our youngsters iniciative, on 7th of february its second season opened erudition game “Prāts. Ārprāts. Saprāts” in which competed 10 youth and adult teams. The youngsters had organized a very fun evening and tricky questions for all the participants.

“Izaicinājums kubā” noslēdzies!

2019. gads paskrēja vēja spārniem, bet toties ar neizmērojami vērtīgu pieredzi, ko guvām īstenojot #ESSolidaritātesKorpuss #JSPA projektu “Izaicinājums kubā”! Bet tagad mēs Jums piedāvājam atskatīties uz pagājušo gadu un iepazīties ar projekta gaitu, vietējiem izaicinājumiem, noslēguma pasākumu un rezultātiem, šajā video! Paldies par dalību projektā,jo kopā mēs varam vairāk!

Projekts “Izaicinājums kubā” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Izaicinājums kubā noslēdzies

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālā grupa “10 kW radošo citronu” no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim realizēja projektu “Izaicinājums kubā”. Projekta mērķis bija veicināt jauniešu iesaisti vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstot iniciatīvu, uzņēmību un radošo domāšanu. Jauniešu grupa vēlējās lauzt stereotipus un barjeras, kas pastāv starp jauniešiem, pašvaldības un aktīvās sabiedrības pārstāvjiem, palīdzēt viņiem atrast komunikācijas ceļus, kas ļautu kopīgi realizēt vietējai sabiedrībai aktuālas idejas. Kā projekta noslēguma pasākumā atzina projekta aktivitātēs iesaistītie dalībnieki, tas jauniešiem izdevās. Vairāk par projekta rezultātiem varēsiet izlasīt šeit: Izaicinājums kubā noslēdzies.