ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Vasaras programmas ABJC 2022

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs aicina vasarā uz dažādām izglītojošām, izzinošām, sportiskām, radošām piedzīvojumu aktivitātēm.

Informācija par vasaras aktivitātēm:

  • Dalība aktivitātēs tikai ar iepriekšēju pieteikšanos ❗️ no 23.maija plkst. 9.00 ❗️ Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, pa tālruņiem 64322402, 29190552 vai elektroniski abjc@aluksne.lv.
  • Dalībnieku skaits grupās ierobežots.
  • Aktuāla informācija par jauniešu neformālās izglītības un brīvā laika aktivitātēm vasarā tiks publicēta ABJC mājas lapā www.abjc.lv un sociālajos tīklos.

Vasaras aktivitāšu PROGRAMMU PROJEKTS PDF formātā pieejams,  SPIEŽOT ŠEIT.

INFORMĒJAM, ka sarakstā minētas plānotās dalības maksas, kas tiks precizētas pirms aktivitātēm, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.abjc.lv

PaGALMA svētki 2022

Hey, jaunieši! Gaidīsim kā vecus, tā jaunus draugus, paziņas un viesus!
Aicinām kopā ar mums atzīmēt pēdējo skolas dienu, Eiropas jaunatnes gadu, ABJC 20 darbības gadus un 10. jubileju PaGALMĀ (Dārza ielā 8a).
Gaidīsim ikvienu uz radošajām darbnīcām (henna, slackline, rotu darbnīca u.c.), mūsdienu deju koncertu, streetball sacensībām, PaGalma filmām un SALDĒJUMU!
Vakara viesis – grupa Audru.
Pasākuma laikā būs iespēja uzņemt piemiņas bildi fotopieturā, izmēģināt spēkus klinšu kāpšanā.
Uz tikšanos 31. maijā!🎉🎉🎉

JIP 2022

Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2022 tika iesniegti 8 projekti un apstiprināti 7!
Sveicam visus projektu iesniedzējus ar pirmajiem soļiem projektu iesniegšanā un apstiprinātiem projektiem vēlam veiksmi īstenošanā! Lai realitāte pārspēj ekspektācijas un viss izdodas!

Sekosim līdzi projektu īstenošanai, aicinām arī citus pievērst uzmanību projektu nosaukumiem un pievērst uzmanību, kad to aktivitātes tiek īstenotas! 🙂

Projektu konkursu finansiāli atbalsta Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros 2022.

Aktivitātes bērniem un jauniešiem maijā!


12. un 19. maijā no plkst. 14:00 līdz 15:30 Torņu celšana PaGALMĀ, praktiska darbošanā 1.-3.klasei.

13. maijā, plkst. 16:30-18:30 mazie jaunieši aicināti uz Chill vakaru (x-box, filma, sarunas)

20. maijā, plkst. 17:00 jaunieši (13+) aicināti uz tikšanos ar FISMO pārstāvjiem. Fisom ir  piedzīvojumu meklētāji, stereotipu lauzēji un apņēmīgi latvieši, jaunieši, kuru galvenais mērķis ir izglītot un attīstīt citus jauniešus, paverot durvis uz pavisam jaunu pasauli, kurā mācīšanās var būt ļoti aizraujoša, ceļošana lēta un grūtības – tikai kārtējais izaicinājums. Fisom dodas ceļojumos pa visu pasauli, uzzini kā un vai ir iespēja pievienoties šiem braucieniem!

Prāts. Ārprāts. Saprāts. 25.05.2022. plkst. 18:00

Pirms pāris gadiem mūsu jaunieši nāca klajā ar iniciatīvu, veidot erudīcijas spēļu sēriju “Prāts.Ārprāts.Saprāts.”, vienojot dažāda vecuma paaudzes izzinošos vakaros. 25.maijā šie jaunieši, kas nu jau devušies studēt, atkal organizē iemīļoto spēli par godu tam, ka šogad ABJC svin savus 20 darbības gadus, kā arī 10. jubileju- PaGALMĀ (Dārza ielā 8a).

Norise: 25.05.22. plkst.18:00, MJIC “PaGALMS”
Komandās: 2-4 cilvēki
Pieteikšanās: sūtot ziņu uz pratsarprats@gmail.com

ZAĶU SKRĒJIENS 2022

https://www.youtube.com/watch?v=PqpUuucbNEg
Čau!😎
ABJC Jauniešu grupa “Oluksnieši” kopā ar Alūksnes Kultūras centru aicina aktīvi pavadīt otrās Lieldienas Alūksnes Pilssalā, piedaloties Zaķu skrējienā, dažādajās āra aktivitātēs un darbnīcās 18.aprīlī plkst 11:00 – 14:00.
Ieeja un izeja lielajā zaķu spēlē būs gan no Alūksnes Pilssalas jaunā tilta, gan arī no vecā tilta, kas būs kā starts un finišs.
Reģistrācija zaķu skrējieniem ir no 11:00 līdz 12:00 pie stadiona, skrējieniem paredzēti īsi posmi dažādu vecuma grupu zaķiem, bet būs arī “Stipro cilpotāju skrējiens” līdz Līkajam bērzam un atpakaļ.🐇
Papildus skrējieniem būs iespēja piedalīties dažādās āra darbnīcās un aktivitātēs.
Pasākuma laikā jābūt uzmanīgiem, jo leģenda vēsta, ka Alūksnes Pilssalā mitinās pelēkais vilks!🐺

IENĀC PAGALMĀ 04.04.-08.04.22.

Nāc pavadi brīvo laiku jauniešu centrā, dzer tēju, spēlē spēles, aprunājies ar jaunatnes darbiniekiem.
07.04. Crazy games 4.-6. klasei –  cīkstēšanās krustiņnullēs, Tumblin’ Monkeys, mini boulingā un galda futbolā.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Alūksnes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022.gada 4.aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2022.gada 6.maijam.                                 

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2022.gada 27.maijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2022. līdz 31.12.2022., projekta ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem (ne vēlāk kā 31.08.2023.).

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

  • personīgi  Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
  • pasta sūtījumā, adresējot personīgi  Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV- 4301,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@aluksne.lv .

Papildu informācija:
Tālrunis: 64322402
E-pasts: eva.aizupe@aluksne.lv

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

  • Dokumenti

Atklāta projektu konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

Vērtēšanas kritēriji

 

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

  • Informatīvie materiāli

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?

IENĀC PAGALMĀ 28.03.-01.04.

Arī šonedēļ esam atvērti un pilni iniciatīvas!

Lielākiem jauniešiem: 30.03. administrācijā INFO diena par Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu 2022. Uzzini kā iegūt 300 EUR savai idejai! Citās dienās nāc pavadi brīvo laiku jauniešu centrā, dzer tēju, spēlē spēles, aprunājies ar jaunatnes darbiniekiem. Piektdienā tiekamies ar pieteiktajām komandām uz spēli “1.aprīļa muļķu QUIZ”.

Mazākajiem: 31.03. plkst. 14.30 – 15.30 “Crazy games” cīkstēšanās krustiņnullēs, Tumblin’ Monkeys, mini boulingā un galda futbolā.