ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jauniešu biznesa iespējas

Jauniešu biznesa iespējas afiša

Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē

Brūža ielā 7, Alūksne. No plkst. 9.30 reģistrācija

10.00 Uzņēmēju iespējas LIAA VBI Juris Čeičs
10.30 ”Stick with us” VBI pirmsinkubācijā Nadīna Dudare
11.00 “Devu:de”  VBI Zane Kalniņa
11.30 ALTUM stāstīs par biežāk pieļautajām kļūdām biznesu plānos Olita Untāla
12.00 Informācija par Alūksnes novada “Jauniešu biznesa ideju konkursu” 2017. gadā Māra Saldābola
12.15 “Igaunīšu zemenes” Jauniešu biznesa ideju konkursa ieguvēja Sintija Ilsjāne
12.45 Noslēgums un brīvās sarunas

 

 

Velobrauciens “MIN ČĪBĀ”

Pieteikšanās līdz 21.jūlijam

Alūksnes novada jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem aicina piedalīties trīs dienu velobraucienā pa Alūksnes novadu

 Velobrauciena dalībniekiem:
Jāņem līdzi velosipēda vadītāja apliecība;
Jāņem līdzi telts nakšņošanai un gulēšanas piederumi;
Velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā;
Jānodrošina laika apstākļiem piemērots apģērbs un apavi trim dienām;
Jālieto ķiveres, vēlams arī atstarojošās vestes (jāsarūpē pašiem dalībniekiem);

pieteikuma veidlapa linkā http://ejuz.lv/minciba

SVARĪGA papildus Velobrauciena dalībniekiem

MIN ČĪBĀ pagarināts

Velobrauciens notiks projekta “Virknes slēgums” ietvaros. Brauciena dalībnieki divās grupās dosies iepazīt atšķirīgus maršrutus, otrajā dienā satiksies vienuviet – Ilzenē, Zero veikparkā, bet trešajā brauciens noslēgsies ar kopīgu pasākumu Alūksnē.

Trīs dienu garumā jauniešiem no visa novada būs iespēja savstarpēji iepazīties, apmeklēt vairākus jaunos uzņēmējus, kuri izveidojuši savus uzņēmumus novada teritorijā, un iepazīt viņu pieredzi. Tāpat brauciena laikā jaunieši varēs uzzināt informāciju par brīvprātīgo darbu, kā arī projektu “Virknes slēgums”.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Virknes slēguma logoprojekts Virknes slēgums logo

Iegūstam un dalāmies!

Projekta “Virknes slēgums” ietvaros 2017.gada 26.maijā tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums, kurā Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes dalībnieki un Madonas novada Jauniešu domes dalībnieki dalījās līdzšinējā pieredzē, identificēja kopīgās un atšķirīgās iezīmes darbā ar jaunatni un noteica jauniešu līdzdalības iespējas novadu sabiedriskajā dzīvē, kā arī pārrunāja savstarpējas sadarbības iespējas. Pieredzes apmaiņas pasākums notika Madonas Jaunatnes multifunkcionālajā centrā „Kubs”, Raiņa ielā 12, Madonā. Piedalījās 24 dalībnieki. Madonas novada Jauniešu dome prezentēja savu līdzšinējo darbu, izklāstos Jauniešu domes struktūru un pamatpienākumu organizēšanu, kā arī informējot par veiktajām aktivitātēm Madonas novadā.

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome prezentēja savu darbību un līdzšinējo veikumu Alūksnes novadā. Bērzaunes Biedrības Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” pārstāve Iluta Kārkliņa sniedza iedvesmas stāstu par apvienības “Rīts” tapšanu un darbību šobrīd. Kopīgi tika diskutēts par formālajām un neformālajās jauniešu līdzdalības iespējām novados un identificēja dažādus neformālās līdzdalības veidu aktivitātes, kuras iespējams veikt novados.IMG_2547

Pasākuma dalībnieki kā vērtīgas atzina neformālās tikšanās ar politiķiem un publiskās akcijas un kampaņas. Pēc diskusijām, tika piedāvātas šādas neformālās tikšanās ar politiķiem:

  • “Ekskursija pa pagastu (pilsētu) ar deputātu”,
  • “Deputāts ēno skolēnu” un “Skolas tūre”,
  • “Dejo ar politiķi”,
  • “Selfijs ar deputātu”,
  • “Sportošana un sēņošana ar deputātu” u.c.

Tika piedāvātas šādas publiskās akcijas un kampaņas:

  • “Labdarības skrējiens”,
  • “Foto rāmis”,
  • “Keksiņu zibakcija”,
  • “Labo darbu nedēļa”,
  • “Īsfilmas par jauniešiem aktuālām tēmām” u.c.

Viena no atziņām ir, ka nenovērtēts paliek līdzdalības veids izmantojot viedokļa paušanu rakstot iesniegumu vai vēstuli pagastu pārvaldēm un pašvaldībai, vai skolu administrācijai.

Šobrīd projekta “Virknes slēgums” ietvaros Alūksnes novada jauniešu grupa organizē trīs dienu (28.jūlijs-30.jūlijs) velobraucienu Alūksnes novada jauniešiem ar mērķi: 1) iepazīt Alūksnes novada gados jaunos uzņēmējus; 2) uzzināt par brīvprātīgo darbu; 3) veicināt novada jauniešu sadraudzību; 4) sniegt informāciju par šī gada plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm jauniešu mērķauditorijai Alūksnes novadā.

Aicinām sekot līdz informācijai Alūksnes novada jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem sekot līdz informācijai, kad tiks izsludināta dalībnieku pieteikšanās trīs dienu velobraucienā pa Alūksnes novadu. Informācija par velobraucienu tiks izplatīta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra mājas lapā un PaGALMA Facebook lapā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Virknes slēguma logoprojekts Virknes slēgums logo

Strukturētā dialoga projekts “HELP!”

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 2017.gada 1.jūnijā, Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” notika Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta “HELP!” jauniešu un politikas veidotāju tikšanās.18835852_1908991049315824_8722612929855628551_n

Darbs pie šī projekta tika uzsākts jau ziemā. Gulbenes novada domes Jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders sadarbībā ar Alūksnes, Balvu un Viļakas novadu jaunatnes lietu speciālistiem uzrakstīja un iesniedza Erasmus+ projektu Jaunatnes starptautisko projektu aģentūrā, un saņēma apstiprinājumu. Šo novadu speciālisti un jaunieši ir vienojušies izveidot vai pārskatīt jaunatnes politikas attīstības stratēģiju katrs savā novadā.

Projekta “HELP!” programmā ir jauniešu un lēmējvaras pārstāvju tikšanās, diskusijas, apmācības par līdzdalības metodēm, sanāksmes, starpinstitūciju tikšanās un arī skolu pašpārvalžu tikšanās. Alūksnes novada mērķis šajā projektā ir vienot jauniešus un lēmuma pieņēmējus, lai izstrādātu Alūksnes novada attīstības programmas 2018-2022.gadam par jauniešu jautājumiem.

Projekta atklāšanas konferencē tikās jaunieši no partnernovadiem, jaunatnes lietu speciālisti un novadu lēmējvaras pārstāvji. Alūksnes novadu pārstāvēja novada priekšsēdētājs Arturs Dukulis, priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, Alūksnes bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistes Evija Eglīte un Inga Grizāne, jaunatnes lietu koordinatore Sanita Silirova un Alūksnes novada jaunieši: Anna Aizpuriete, Annija Simsone, Nikola Šķetika, Karmena Ozoliņa, Laura Delviņa, Niks Stāvausis, Ēriks Plūšs, Roberts Simsons, un Aleksandrs Mellītis. Darbs noritēja neformālās izglītības labākajās tradīcijās, kad dalībnieki iepazinās un diskutēja par līdzdalības nozīmi.

Šobrīd noris darbs pie projekta “HELP!” īstenošanas, kas ilgs līdz 2018.gada septembrim. Nākamā lielā aktivitāte noritēs 2017.gada 15.septembrī Alūksnē, kad projekta mērķauditorija tiksies apmācībās, kur būs iespēja uzzināt par jaunatnes politikas dokumenta izstrādes principiem, nozīmi un diskutēs par jauniešu vajadzībām.

18766065_1908990859315843_8335766101241507402_n

No rotaļām uz zināšanām

IMG_4262phoca_thumb_l_w_atv_dd 26

 

Projektu un iniciatīvu darbnīca “10 kW radošu citronu” Alūksnes un Apes novada fonda 14. Projektu konkursa „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” ietvaros realizēja projektu ‘’ Neformālā laboratorija ‘’No rotaļām uz zināšanām’’ ’’.

Projekta ietvaros tika izveidota neformāla vide Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā korpusa trešā stāvā gaitenī – veikts sienu apgleznojums un izvietoti pufi, kā arī jaunizveidotajā vidē tika novadītas četras nodarbības bērniem vecumā no 7– 12 gadiem.

Mūsdienās bērni un jaunieši lielu daļu sava brīvā laika pavada pie datora vai telefona, spēlējot spēlītes vai komunicējot ar vienaudžiem interneta vidē, kas arī ir pamats projekta izveidi. Mūsu mērķis bija ieinteresēt topošos ģimnāzistus eksaktajās zinātnēs, attīsīt bērnu loģisko domāšanu un spriestspēju, kā arī izveidot vidi, kurā skolēni vēlētos uzturēties un pavadīt starpbrīžus. Nodarbībās tika rādīti eksperimenti fizikas un ķīmijas nozarēs –  bērni varēja rokās paņemt uguni, uztaisīt paši savu vulkānu, vērot zvaigžņu lietu. Katrai bērnu vecuma grupai bija savs interesantākais eksperiments, vienaldzīgs nepalika neviens.

No projekta realizācijas lielākie ieguvēji bija sākumskolas vecuma bērni, jo šis ir tas laiks, kad viņi iepazīst pasauli un mēs parādījām, kā svarīgas un nopietnas lietas var būt arī interesantas un aizraujošas. Tajā pašā laikā mēs– vecāko klašu skolēni- ieguvām padziļinātas zināšanas eksaktajos priekšmetos un prasmi komunicēt ar bērniem, kā arī pieredzi un domu, ka mēs spējam uzlabot dzīves kvalitāti sev un topošajiem ģimnāzistiem. Ieguvēji bija arī bērnu vecāki, kuri ar prieku varēja noskatīties uz savu atvašu attīstību un redzēt bērnu actiņās mirdzam prieku par pieredzētu un jauniegūtajām zināšanām.

Projektu un iniciatīvu darbnīcas “10 kW radošu citronu” vārdā vēlos pateikt lielu paldies Alūksnes un Apes novada fondam par atbalstīto projektu un atbalstu projekta realizācijas laikā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktorei, ķīmijas skolotājai un ķīmijas kabineta laborantei, ģimnāzijas saimniekam un tehniskajiem darbiniekiem. Ceram arī nākotnē realizēt projektus, kuri mums pašiem ir interesnati!

Projekta “Neformālā laboratorija ‘’No rotaļām uz zināšanām’’” vadītāja  Līga Puzule

PaGALMA svētki

19.maijā MJIC “PaGALMS” notika Jauniešu diena “PaGALMA svētki, ko organizēja Eiropas brīvprātīgie.

Pasākums sākās nedaudz pēc plkst. 16.00 ar atklāšanu, kurā tika iepzīstināts ar pasākuma norisi un piedāvātajām aktivitātēm.

No 16.00-19.00 bija iespēja piedalīties tādās radošajās darbnīcās kā auskaru un rokassprādžu gatavošana, grafiti darbnīca, darbnīca, kurā tika parādīts, kādas interesantas lietas var taisīt no vecām zeķēm, papīra marmorēšana un THEIA māja piedāvātā līdzsvara lentas darbnīca. Bērniem un jauniešiem bija iespēja spēlēt galda tenisu, galda futbolu, mankalas, iziet fotoorientēšanās maršrutu, kā arī uzrakstīt kādu vēlējumu vai jebko, kas uz sirds Darbnīcā “Izpaudies”.

No 16.00-19.00 darbojās Foto Pieturā, kurā bija iespēja nofotogrāfēties un uzreiz iegūt momentfoto no pasākuma.

No 16.00-20.00 bija iespēja piedalīties 10 kW Radošo citronu organizētajā Izlaušanās istabā.

No 19.00-20.00 tika piedāvāta aktivitāte “Čiliņš pie ekrāniem”, kur 1.stāva zālē bija iespēja skatīties Toms un Džerijs multfilmu un cienāties ar uzkodām, bet 2.stāva zālē bija iespēja spēlēt X-box spēli.

20.00 notika koncerts, kur uzstājās ABJC brīvprātīgie Selma un Alexis, ABJC perkusionistu grupa “Djambe beat” un ABJC Ukuleļu grupa.

20.30 uzstājās Latvijā zināma repa māksliniece VIŅA.

Pēc koncerta notika HOLI krāsu svētki, kad jauniešiem tika dota iespēja mest gaisā sausās krāsas un dejot.

Pēc tam apmeklētāji un organizatori tika aicināti uzkavēties un pavadīt silto vakaru pie mums pagalmā, cienāties ar uzkodām un limonādi.

Pasākums izvedās ļoti jauks. Ceram, ka “PaGALMA svētki” kļūs par jaunu tradīciju.

 

Paldies par foto Diānai Lozko (pieejami galerijā) un Anetei Krīgerei (foto : https://failiem.lv/u/tnz4tk9g )

IMG_0316 Print