ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Pavasara brīvlaiks @MJIC “PaGalms”

Vai nevari jau sagaidīt pavasara brīvdienas, kas ir jau aiz stūra? 🎉🎉🎉
MJIC “Pa Galms” brīvdienās 1.-6.klases skolniekus sagaida:
1) 16.03. plkst. 14.00 aicinām uz karstmaižu darbnīcu un kahoot (līdzi jāņem ko likt iekšā karstmaizēs) 🥪;
2) 18.03. plkst. 14.00 aicinām uz multfilmu.

MJIC “Pa Galms” brīvdienu piedāvājums 13+ vecuma jauniešiem:
1) 18.03. plkst. 17.00 “PaGalma JAMS”- muzikāls vakars brīvā atmosfērā🎸🥁🎺🎻🎹;
2) 19.03. plkst. 12.00 “The breakfast club”- karstmaizes, sarunas un filma (līdzi jāņem karstmaižu sastāvdaļas, ko likt iekšā) 🥪.

English: spring holiday offer for youngsters.

Lepojamies!

Valsts izglītības satura centra organizētajā skolēnu skatuves runas konkursā  2020.gada 25.februārī  Balvos Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  teātra “SnulliS” dalībnieces   Elīna Stalte un Elvita Keita Ķikute  ieguva 1.pakāpes diplomus.

Lepojamies ar mūsu centra teātra pulciņa dalībniecēm, liels paldies skolotājai Daigai Bēterei  par ieguldīto darbu.

Lepojamies!

Valsts izglītības satura centra organizētajā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” 2020.gada 22.februārī Cesvainē Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  džambu pulciņš “Djembe Beat” un dziedāšanas pulciņš “Dziedi savam priekam” ieguva 1.pakāpes diplomus.

Lepojamies ar mūsu centra audzēkņiem, liels paldies pedagogiem- Lindai Berkulei un Mārcim Kalniņam  par ieguldīto darbu.

 

Siguldas Robotu kauss 2020

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pulciņu “Robotika un tehniskā jaunrade” un “Dronu skola” dalībnieki 2020.gada 22.februārī piedalījās Latvijas robotikas čempionātā “Siguldas Robotu kauss 2020”. Pasākuma mērķis bija popularizēt skolēnu interesi par inženierzinātnēm un robotiku, pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas tehniskās jaunrades jomā un veicināt Latvijas robotikas un mehatronikas izglītības attīstību Latvijā.

Visi ABJC dalībnieki veiksmīgi startēja sacensībās un guva pieredzi robotikas un tehniskās jaunrades jomā.

2020.gada 11.februāris bija īpaša diena ABJC vides izglītības pulciņa “Mazpulks” dalībniecēm un viņu skolotājai Lidijai Steberei. Visas pulciņa dalībnieces V.Ķirpa Ates muzejā nodeva svinīgo solījumu un tika uzņemtas “Mazpulku” lielajā saimē.

“Mazpulks” Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā  darbojas pirmo gadu. Pa šo laiku meitenes ir iepazinušās ar Latvijas mazpulka darbību, tā būtību un pamatprincipiem, veikušās dažādus radošus un praktiskus uzdevumus, kā arī  labo darbu dzīvnieku patversmē.

Sveicam visas “Mazpulka”dalībnieces un viņu skolotāju Lidiju ar šo īpašo notikumu! Lai veicas!

Lepojamies!

Alūksnes un Apes novadu skolēnu skatuves runas konkursā 2020.gada 7.februārī Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  teātra “SnulliS” dalībnieces   Elīna Stalte un Elvita Keita Ķikute  ieguva augstākās pakāpes diplomus, bet  Samanta Adlere ieguva 1.pakāpes diplomu.

Lepojamies ar mūsu centra teātra pulciņa dalībniecēm, liels paldies skolotājai Daigai Bēterei  par ieguldīto darbu.

Prāts.Ārprāts.Saprāts.

Savu otro sezonu 07.02.2020. atklāja jauniešu, Armīna Rēdeļa un Samantas Adleres, veidota erudīcijas spēle “Prāts. Ārprāts. Saprāts.”, kad Alūksnes Bērnu un jauniešu centra mājīgajās telpās viesojās 10 erudītas jauniešu un pieaugušo komandas. Jaunieši visiem dalībniekiem bija sarūpējuši āķīgus jautājumus un jautru vakaru draudzīgā kompānijā. Īpašs paldies arī citiem jauniešu iniciatīvas atbalstītājiem, kas bija sarūpējuši balvas uzvarētāju komandām – Alūksnes kultūras centram, kafejnīcai “Pajumte” un Alūksnes novada pašvaldībai.

English: We are very happy about our youngsters iniciative, on 7th of february its second season opened erudition game “Prāts. Ārprāts. Saprāts” in which competed 10 youth and adult teams. The youngsters had organized a very fun evening and tricky questions for all the participants.