ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jaunieši Liepnā realizējuši projektu “Kopā spēks!”

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas skolēnu pašpārvalde īstenoja jauniešu iniciatīvu projektu “Kopā spēks”. Projekta mērķis bija veicināt skolēnu iepazīšanos un klašu kolektīvu saliedēšanos radoši aktīvā līdzdarbībā. Projekta “Kopā spēks” pirmajā dienā notika sportiskās aktivitātes dažādās stacijās. Nākamajās dienās notika klases reklāmas filmēšana un fotogrāfiju kolāžas “Mana skola” veidošana. Pēdējā dienā skolēni piedalījās Quizizz viktorīnā “Mana skola/Atpazīsti manu mācību telpu”.

Visas plānotās aktivitātes izdevās, apkopojot skolēnu anketu datus, varam secināt, ka skolēniem ir svarīga sadarbība, komandas darbs. Aktivitātes laikā skolēni iepazina jaunos klases biedrus un, ka no parastiem priekšmetiem var izveidot daudz un ļoti aizraujošas spēles. Paldies par atbalstu sakām biedrībai “Liepna – manas mājas”.

Projektu “Kopā spēks” finansiāli atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2022 ietvaros.

Informāciju sagatavoja Liepnas skolēnu pašpārvaldes komanda

 

Pagarināts konkursa “Alūksnes iela 2030” konkursa termiņš

HEY! Laba ziņa tiem, kas nogulēja iesniegšanu, vēl vari paspēt iesniegt savu radošo darbu konkursam un iespējams saņemt kādu balvu.

Jauniete sava jauniešu iniciatīvu projekta ietvaros aicina piedalīties radošo darbu konkursā “Alūksnes iela 2030”.

Konkursa tēma: “Alūksnes iela 2030”
Konkursa mērķis:
1.Veicināt bērnu un jauniešu radošo pašizteiksmi un pašizpausmi.
2.Apkopot bērnu un jauniešu redzējumu par Alūksnes nākotni.
3.Izveidot radošo darbu izstādi “Alūksnes iela 2030”.

Konkursa uzdevumi:
Izveidot vizuālu radošo darbu – zīmējumu, gleznojumu, digitālo grafiku, maketu, kurā attēlota kāda Alūksnes iela 2030. gadā autora skatījumā.

Lai 2030. gada tuvums jūs nebiedē, fantazējiet un esiet radoši. Labāko darbu autoriem balvas.

KONKURSA NOLIKUMS (informācija par iesniegšanu un citi nosacījumi): Nolikums konkursam Alūksnes iela 2030_pagarināts

Atskats uz aktivitāti “Augstāk par zemi un sevi”

20 jauniešiem no Alūksnes novada skolām 23. septembrī bija iespēja doties piedzīvojumā un uzzināt ko vairāk par aviācijas nozari, pilota, stjuarta profesiju, apmeklējot Airbaltic treniņu centru/pilotu skolu, attīstīt komandas prasmes un stiprināt komandas darba vērtības Ziedoņa klases izlaušanās spēlē, kā arī pārvarēt sevi, uzkāpjot klinšu kāpšanas sienā. Iedvesmojāmies no novadnieka Mārča Jaunkampa, kas izgājis pilotu skolas apmācības un turpina savu izaugsmes ceļu jau ar nākošajiem soļiem.

Dažas atziņas no jauniešiem:

“Bija ļoti interesanti, izglītojoši un atšķirīgi no citām projektu aktivitātēm, kurās esmu piedalījies.”

“Uzzināju vairāk par Airbaltic, iespējams savu nākotni saistīšu ar to.”

“Personīgi ļoti izbaudīju braucienu un iegūtās sajūtas ir lieliskas.”

“Jauni draugi, mērķi un iedvesmas.”

Šī aktivitāte stiprināja jauniešu motivāciju un palīdzēja saskatīt, ka ar personīgo darbu un apņemšanos, iespējams paveikt lietas, kas reizēm šķiet nesasniedzamas un neiespējamas.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Brančs ar jauniešiem 2022

Ikgadējais un ļoti gaidītais notikums tuvojas!

Tiksimies 30.09. plkst. 16:00, Alūksnes Bānīša stacijā uz pasākumu “Brančs ar jauniešiem”.

Tevi sagaida: uzkodas, iedvesmas stāsti, tīklošanās, vērtīgi pavadīts laiks.

Pieteikšanās: www.ej.uz/dilemma4

Aktivitātē norisinās Alūksnes un Apes novada fonda projekta “Dilemma-radītājs vai darītājs?” ietvaros.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Radošo darbu konkurss “Alūksnes iela 2030”

Jauniete sava jauniešu iniciatīvu projekta ietvaros aicina piedalīties radošo darbu konkursā “Alūksnes iela 2030”.

Konkursa tēma: “Alūksnes iela 2030”
Konkursa mērķis:
1.Veicināt bērnu un jauniešu radošo pašizteiksmi un pašizpausmi.
2.Apkopot bērnu un jauniešu redzējumu par Alūksnes nākotni.
3.Izveidot radošo darbu izstādi “Alūksnes iela 2030”.

Konkursa uzdevumi:
Izveidot vizuālu radošo darbu – zīmējumu, gleznojumu, digitālo grafiku, maketu, kurā attēlota kāda Alūksnes iela 2030. gadā autora skatījumā.

Lai 2030. gada tuvums jūs nebiedē, fantazējiet un esiet radoši. Labāko darbu autoriem balvas.

KONKURSA NOLIKUMS (informācija par iesniegšanu un citi nosacījumi): Nolikums konkursam Alūksnes iela 2030

Atskats uz “Burgeru meistarklasi”

Aizvadīta AANF projekta “Dilemma-radītājs vai darītājs?” aktivitāte “Burgeru meistarklase”, kurā dalībnieki kopīgi centās eksperimentēt ar garšām, radot jaunas mērces un burgeru sastāvdaļas, veidojot savas ideālās receptes. Neformālās sarunās ar burgernīcas “Tvaiks un Ogle” īpašnieci, izzinājām sava ēdināšanas uzņēmuma veidošanas stiprās un vājās puses.

Dažas atziņas no jauniešiem:

“Man ļoti patika šodiena, uzzināju un pagaršoju dažādas garšas.”

“Daudzas lietas var panākt eksperimentējot un mēģinot, nebaidoties kļūdīties.”

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

ABJC meklē kolēģi

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
nodokļu maks. Reģ. Nr. 90001386811
izsludina pretendentu pietiekšanos uz vakanto JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA amatu  uz nenoteiktu laiku.
1 slodze (40 stundu darba nedēļa).

Darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 835,00.

Galvenie darba pienākumi:

 • īstenot un koordinēt jauniešu neformālās izglītības, informatīvus, izglītojošus un brīvā laika pasākumus un programmas;
 • rakstīt un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • motivēt un koordinēt jauniešu iesaistīšanos novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • sadarboties ar jaunatnes darba īstenošanā iesaistītajām personām un institūcijām;
 • regulāri izzināt un noskaidrot jauniešu vēlmes un vajadzības,
 • koordinēt jauniešu brīvprātīgo darbu.

Prasības:

 • augstākā izglītība vai studijas (pedagoģiskā, psihologa vai sociālā darbinieka izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darbu (40 stundu darba nedēļa atbilstoši centra darba laikam līdz pulksten 20:00);
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu ar bērniem un jauniešiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un prasme pārvaldīt sociālo tīklu kontus;
 • pieredze projektu darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs kā personu datu pārzinis informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV), rekomendācijas vēstuli vai kontaktinformāciju rekomendācijas saņemšanai, iesniegt līdz 2022. gada 12.augustam, plkst. 16:00,  Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksne, LV 4301 vai sūtot uz e-pastu: abjc@aluksne.lv.

Kontaktpersona: Ieva Rakova, tālr. 29190552, e-pasts: abjc@aluksne.lv

Sazināsimies ar pretendentiem, kas tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai.