ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

ABJC Rokdarbu pulciņš gaida dalībniekus!

Rokdarbu pulciņš aicina dalībniekus no 3.-4.klasei Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā otrdienās plkst. 15:00.

Mācīsimies veidot darbiņus pašu rokām no visdažādākajiem materiāliem. Nodarbību laikā bērni līmēs, veidos, šūs.

Nodarbības ir bezmaksas. Nākamā  nodarbība notiks 24.septembrī! Gaidīsim.

Projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” noslēguma pasākums “Brančs ar jauniešiem”

15. augusta pēcpusdienā jaunieši, lēmumu pieņēmēji, pagastu vadītāji, aktīvi sabiedrības pārstāvji, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbinieki, kā arī projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” komanda pulcējās Bahnhofs Hotel Alūksne mājīgajās telpās, lai dalītos ar Alūksnes novada jauniešu iniciatīvām un vērtētu projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” rezultātus.
Jaunieši dalījās ar savām realizētajām iniciatīvām Alūksnes novada pagastos un pilsētā šajā gadā, lai iedvesmotu citus jauniešu (arī tos, kas iesaistījās un regulāri apmeklēja projekta aktivitātes) ne tikai izmantot piedāvātās iespējas, bet arī pašiem radīt iniciatīvas un sev interesējošas aktivitātes. Projekta koordinatori iepazīstināja klātesošos ar projekta rezultātiem, sniedzot gan ieskatu kvantitatīvajos rādītājos, gan ar jauniešu palīdzību prezentējot ieguvumus kā jauniešiem tā arī pagastiem “šīs mobilā darba ar jauniešiem aktivitātes sniedza zināšanas, prasmes, labas brīvā laika pavadīšanas iespējas ne tikai jauniešiem, bet arī palīdzēja atdzīvināt un uzlabot pagastu sabiedrisko dzīvi”. Kā atzīst Veclaicenes un Jaunlaicenes jauniešu grupas “Rising Korneti” pārstāvji “bija jautri un šī bija iespēja izrauties no mājām un pavadīt laiku savādāk”, “mums bija iespēja apgūt jaunas lietas, kas no sākuma likās vienkāršas, bet kad sāc darīt nemaz tik vienkārši nav, un radošajās darbnīcās, kad bija iespēja no skaidām veidot puķes mēs pat aizsēdējāmies līdz vēlam vakaram.”. Jāatzīst, ka mobilā darba ar jauniešiem praktiskās aktivitātes pagastos bija labi apmeklētas, bet šeit lielu darbu jauniešu informēšanā ieguldīja projekta koordinatori pagastos, jo novērojām, ka afišas un informācija, ko publicējam internetā un sociālajos tīklos, ne vienmēr nonāk līdz jauniešiem un vislabākais veids kā sasniegt jauniešus ir uzrunājot viņus, kā arī aizbraucot uz vietas, ne vienmēr jaunieši būs sastopami, tāpēc nepieciešams jau laicīgi viņus informēt par iespējām pavadīt brīvo laiku viņu pagastā. Vidējais jauniešu skaits, kas apmeklēja praktiskās aktivitātes pagastos – Liepnas pag. 13 (vecumā no 6-25 gadiem), Pededzes pag. 11 (vecumā no 13 līdz 21 gadam), Veclaicenes pag. 11 (vecumā no 5 līdz 17 gadiem).  Bija aktivitātes uz kurām Pededzes pagastā atnāca pat vairāk nekā 20 jaunieši. Projektā izdevās jauniešiem nodrošināt regulāras aktivitātes tuvāk viņu dzīvesvietai, veicināt jauniešos piederības sajūtu pagastam un novadam, kā arī jauniešu aktīvu līdzdalību sava pagasta sabiedriskajā dzīvē. Uzlabojām kontaktu starp jaunatnes darba koordinatoru novadā (ABJC) un jauniešiem, caur “ABJC Vēstnešu” apmācībām, uz projekta laiku arī tika izveidota mobilā darba sistēma novadā, kuru nepieciešams uzlabot.
Katra projektā pārstāvētā pagasta jaunieši saņēma “mobilo kasti” kā simbolu turpmākajām darbībām, kurā atrodas spēles, lapas, tāfelīte, lai viņi uzņemtos iniciatīvu un radītu arī paši savu aktivitāti pagastā.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs un projekta koordinatori pagastos saņēma simboliskas projekta “Atklājot mobilitāti un sevi!” krūzītes, kas kalpos kā sarunas iesācējs darbā ar jauniešiem.

Paldies visiem par ieguldīto darbu! Links uz galeriju no pasākuma: http://abjc.lv/?page_id=29

Projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!”

Jau kopš marta mēneša Veclaicenes, Pededzes un Liepnas pagastos regulāri (reizi 2 nedēļās) norisinās mobilā darba ar jauniešiem praktiskās aktivitātes. Tās ir bijušas visdažādākās – radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, kustību, sportiskās aktivitātes, neformālās izglītības aktivitātes, spēles, kulinārijas darbnīcas, keramikas darbnīcas, kokapstrāde. Šajās aktivitātēs jaunieši var lietderīgi un labi pavadīt brīvo laiku, apgūt jaunas prasmes un iemaņas, tas attīsta viņu komunikācijas spējas un veido piederības sajūtu savam pagastam.
Esam lepni un priecīgi, ka varam īstenot projektu “Atklājot mobilitāti un sevi!”, tā izmēģinot mobilo darbu ar jaunatni (kad aktivitāte notiek pēc iespējas tuvāk jauniešu dzīvesvietai), piedāvājot aktivitātes jauniešiem pagastos.

« 1 gada 2 »

Visas aktivitātes projekta ietvaros jauniešiem pieejamas bezmaksas.

Projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

PaGALMA SVĒTKI 2019

 

Programma:

15:00 – 16:00 Lielo ziepju burbuļu šovs un meistarklase

15:00 – 18:00 Radošās darbnīcas ar  Eiropas brīvprātīgajiem, Jauno producentu apvienību, Elīnu Salaku un ABJC pulciņu skolotājiem

  • Ziedu vainagu gatavošana
  • Šahs un dambrete
  • Vannas bumbu veidošana
  • Ilustrācijas
  • Origami
  • Un citas radošās darbnīcas

ABJC muzikālie priekšnesumi

18:00 ABJC PULCIŅU KONCERTS (HIP-HOP, MŪSDIENU DEJAS, DŽAMBAS, ŠŪŠANAS PULCIŅŠ ,,SKRODERDIENAS PAGALMĀ,,)

19:30 KONCERTS – uzstājas ,,X faktora,, zvaigznes, grupa CARNELIAN

Ierodoties pasākumā jūs apstipriniet, ka pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas drīkst tikt publicētas un izmantotas publicitātes nolūkos.

 

Pasākums “Randiņš Eiropā”

Pasākums “Randiņš Eiropā” norisinājās šī gada 8. maijā, Alūksnes Bānīša stacijā, Eiropas jaunatnes nedēļas ietvaros. Pasākuma mērķis bija ļaut jauniešiem brīvā, patīkamā atmosfērā runāt par iespējām, ko piedāvā Eiropa caur Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpusu, smelties iedvesmu no cilvēkiem, kas ir izmantojuši šīs iespējas, uzdrošināties jautāt. Tika vērsta arī jauniešu uzmanību uz Eiropas parlamenta vēlēšanām un diskutēts par to, kāpēc ir svarīgi doties vēlēt. Mērķauditorija: 15-30 gadus veci jaunieši no Vidzemes reģiona, kas interesējas par Eiropas programmu (Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpuss) piedāvātajām iespējām vai vēlās uzzināt ko par mobilitātes iespējām Eiropā, ja par to vēl neko nezin.

 

Pasākumā jauniešiem bija iespēja tikties ātrajos randiņos, gan vienam ar otru, gan ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvi Aivaru Fominu, ANP sabiedrisko attiecību speciālisti, kas daudz ceļojusi, Sanitu Pāsu, Eiropas brīvprātīgā darba veicēju Antuānu no Francijas, Europeers jaunieti un jauniešu mobilitātes iespēju vēstnesi Armīnu. Pasākumu uz jautras nots noslēdza Gulbenes JC “BĀZE” improvizācijas teātris, cenšoties savā improvizācijā iepīt tēmu “Demokrātija”. Dalībniekiem bija iespēja iemūžināt atmiņas no pasākuma Foto pieturā.