ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jauniešiem, kuri ieinteresēti Alūksnes novada attīstībā!

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajai padomei tiek veidots jauns dalībnieku sastāvs, informē padomes priekšsēdētājs Rihards Lācis. Dalībai Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajā  padomē (turpmāk tekstā JKP) aicina pieteikties cilvēkus vecumā no 15 līdz 30 gadiem, kuri vēlās uzlabot novada jauniešu dzīves kvalitāti un saredz Alūksnes novada attīstību kādā ciematā, pagastā vai novadā kopumā. Vēlmi iesaistīties JKP darbībā var izteikt piesakoties elektroniski, aizpildot pieteikumu šeit: http://ej.uz/AluksneJKP līdz 2017.gada 6.novembrim.

Alūksnes novada pašvaldība jau 2011.gadā izveidoja Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvo padomi, lai veicinātu sadarbību starp novada jauniešiem un vietējo pašvaldību. Kā nozīmīgākos JKP darbus var minēt forumu organizēšanu pagastos. Ar JKP darbības nolikumu var iepazīties abjc.lv mājas lapā sadaļā Dokumenti. JKP sastāvā paredzētas divpadsmit dalībnieku vietas, t.sk. četri pārstāvji no pašvaldības iestādēm.

Lai sabiedrībai sniegtu informāciju par JKP līdzšinējo darbu un veicamajām prioritātēm, tiek organizēta Informatīva sanāksme par JKP darbu 2017.gada 2.novembrī pl.16.00-17.00 Alūksnes novada sabiedrības centrā, 2.stāvā, Dārza ielā 8a, Alūksnē.

Dalībnieku atlase notiks 2017.gada 9.novembrī pl.16.00 Alūksnes novada sabiedrības centrā, kur katrs dalībnieks tiks aicināts prezentēt 5 minūtēs kādu ideju dzīves kvalitātes uzlabošanai Alūksnes novada ciemā, pagastā vai pilsētā.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne norāda, ka dalība JKP ir lieliska iespēja iesaistīties Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam Jaunatnes sadaļas izstrādē, lai tā būtu kvalitatīva un balstīta uz aktuālām jauniešu vajadzībām skatoties nākotnē.

Rudens brīvdienas tuvojas!

Sveiks/a!

Tuvojas skolēnu rudens brīvdienas!vestule

Vai zini, ko es tajās darīšu? Braukšu uz Zeltiņiem. Tur mana vecuma jauniešiem (7.-9.klase) būs riktīgi foršs pasākums!

Zeltiņos pirmdien, otrdien un trešdien mani sagaida komandas veidošanas pasākumi, vakariņu gatavošana uz ugunskura, spoku filmas uzņemšana, Zeltiņu muzeja apskate, lāzertags, improvizācijas teātris, vakars pie ugunskura ar spoku stāstiem, Balvu baseina  un Balvu bērnu un jauniešu centra apmeklējums.

Pirms liec koferī guļammaisu, personīgās mantas, kaut ko graužamu un kožamu brokastīm un našķu pauzēm, neaizmirsti par baseina apmeklējumu un pusdienām Balvos, piezvani (29190552), uzraksti e-pastu (abjc@aluksne.lv) vai WhatsApp (29190552) līdz 18.oktobrim,  lai ABJC zina, ka TU piedalies!

Tavs slepenais vēstuļu draugs no Pa GALMA…

 

Eiropas Brīvprātīgais darba apmācības Ungārijā

Jau šī gada oktobrī sāksies jauns EBD projekts “Create your EVS”, kurā piedalīsies 1 brīvprātīgais no Itālijas un 1 no Lietuvas.

Lai projekts tiktu kvalitatīvi realizēts, projekta koordinatore Evija Eglīte septembra vidū devās uz Ungāriju, lai piedalītos programmas Erasmus+ finansētajās apmācībās “SOHO – European Training Course for EVS Support People”, kurās tika aicināti cilvēki, kas tieši strādā ar Eiropas brīvprātīgajiem. Apmācībās tika runāts par tādām tēmām, kā brīvprātīgo atlases process, komunikācija ar brīvprātīgo un nosūtītājorganizāciju pirms projekta sākuma, uzticības veidošana projekta laikā, iejušanās dažādās lomās, lai izprastu to būtību, kā arī daudz tika runāts tieši par mācīšanos un mācīšanās rezultātu izvērtēšanas procesu.

Šādas apmācības vienmēr ir ļoti noderīgas, lai iegūtu jaunu motivāciju realizēt projektus ar pilnu atdevi, kā arī iegūtu jaunus kontaktus no citām organizācijām, ar kurām nākotnē realizēt projektus.

Turpinās projekts “Virknes slēgums”

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs laikposmā no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2.oktobrim īsteno Alūksnes novada pašvaldības projektu “Virknes slēgums”, kura mērķis ir izveidot Alūksnes novada jaunatnes lietu koordinācijas sistēmu.

Projekta “Virknes slēgums” ietvaros notikušas vairākas aktivitātes, lai iegūtu un analizētu informāciju, un diskutētu par jaunatnes jomu, lai sasniegtu projekta mērķiVairāk informācija šeit.

velo brauciens

 

 

Projekts “Help!” uzņem apgriezienus

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Gulbenes, Viļakas un Balvu novadu kolēģiem īsteno programmas “Erasmus+” Strukturētā dialoga projektu “Help!”.

Projektā iesaistītio novadu jaunieši un jaunatnes lietu speciālisti 22.augustā tikās saliedēšanas pasākumā Balvos.

Saliedēšanas pasākuma pirmajā daļā Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders prezentēja projekta attīstības gaitu un plānotaās aktivitātes, kuras notiks vēl vesela gada garumā.  Otrajā daļā visiem bija iespēja piedalīties iepazīšanās aktivitātē, jo ne visi jaunieši ir savstarpēji pazīstami. Daļa jaunieši no Alūksnes, Gulbenes, Viļakas un Balviem viens otru atpazina, jo kaimiņu novadu jaunieši tiekas sadraudzības pasākumos, aktivitātēs un svētkos, kas veicina starpnovadu jauniešu tīklošanos.

Novadu jauniešu grupas apvienojas un dodas pretī kopīgam darbam, lai veiksmīgāk realizētu savas ieceres, darbojoties pie katra novada jaunatnes politikas stratēģijas veidošanas. Priekšā gan izzinošs, gan apmācību darbs un jauna pieredze veidojot nopietno jaunatnes politikas dokumentu savā novadā. Tā būs arī iespēja jauniešiem mācīties no kaimiņu novadu jauniešiem un viņu pieredzes un situācijas. Šobrīd norit projekta analītiskais posms, kad tiek izstrādāta anketa, lai to aprobētu visos četros novados, par jauniešu līdzdalību, iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanā, par izglītības iespējām un jauniešiem aktuālajiem jautājumiem. Anketēšana notiks septembra sākumā gan skolās, gan izmantojot fokuss grupas, atbilstoši katra novada vajadzībām un iespējām. Alūksnes novada projekta īstenotāji koncentrēsies uz fokusgrupu un diskusiju organizēšanu.

Grupu saliedē kopīgi notikumi un emocijas, kas ir piesātināti ar pārdzīvojumiem, tādēļ grupu možo noskaņu veicināja veikošana “Wake up Balvi”. Savus spēkus izmēģināja ikviens, kam bija drosme doties uz ezera ar veika dēli. Laika apstākļi lutināja Balvu viesus un veikošana izdevās godam.

Nākošā projekta “Help!” aktivitāte notiks Alūksnē 15.septembrī, kad jaunatnes politikas ekspertes vadībā projekta partneri un lēuma pieņēmēji veicinās vienotu izpratni par politikas dokumenta nepieiešamību, izstrādāšanas kārtību un diskutēs par tā nepieciešamību.