ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Dullais Brīvdienieks ar vafeli

Hei, skolēn! Vēl neesi izdomājis, kā pavadīt brīvlaiku? Tu to vari pavadīt “Dullajā Brīvdieniekā ar vafeli”! 
Dullais Brīvdienieks ar vafeli
Kas tajā ietilpst?
 • Glāžu vētra
 • Apelsīnu svarcēlājs
 • Caurule ar līdzsvaru
 • Spageti makšķernieks
 • Fēna guru
 • Asais knipis
 • Asā nāss
 • Ausīgais
 • Veļas žāvētājs
 • Žonglieris
 • Spalvu futbols
 • Veiklais šķirotājs
 • Baņķieris

Ieskatu no “Dullā Brīvdienieka” vari apskatīt šeit

 Atceries – iepriekšēja pieteikšanās obligāta, vietu skaits ir ierobežots!

Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekts “Demokrātijas formula”

Projekts: Demokrātijas Formula

Projekta numurs: 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774
Projekta partneri:

 • SMILTENES VIDUSSKOLA– vadošais partneris
 • ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
 • GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA
 • BALVU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

Projekta realizācijas ilgums: 01.02.2023.-31.12.2024.

Finansējums Alūksnes Bērnu un jauniešu centra dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas – EUR 22000,00
 • ERASMUS+ Jaunatnes līdzdalības projekti ~ EUR 3000,00

Mērķis –  radīt iespēju dažādu slāņu un grupu jauniešiem mācīties, kā efektīvi un miermīlīgā ceļā paust un realizēt savus uzskatus, aizstāvēt savas intereses izglītībā, politikā, kultūrā un citās jomās, saglabājot toleranci pret viedokļu dažādību.

Lai šo mērķi sasniegtu, projekts piedāvās aktivitātes, lai jaunieši izglītotos par demokrātijas jautājumiem, dalītos savā redzējumā, tiktos ar citu skolu jauniešiem, iesaistītos savas skolas, pašvaldības un reģiona dzīvē, gūtu pārliecību par sevi, kļūtu par aktīviem Eiropas pilsoņiem un radītu pozitīvas izmaiņas savā un pastarpināti visas sabiedrības dzīvē.

Mērķgrupa:
Skolēnu pašpārvaldes no 4 novadu skolām.

Rezultāti:
Projekta rezultātā dažādu sociālo slāņu un grupu jauniešiem tiks sniegta iespēja mācīties, kā efektīvi un miermīlīgā ceļā paust un realizēt savus uzskatus, aizstāvēt savas intereses izglītībā, politikā, kultūrā un citās jomās, saglabājot toleranci pret viedokļu dažādību. Jaunieši gūs pārliecību par sevi, kļūstot par aktīviem Eiropas pilsoņiem un radīs pozitīvas izmaiņas savā un savas apkārtējās vides dzīvē.

Jaunieši būs apguvuši, pilnveidojuši un praktizējuši savas demokrātijai nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes- būs apgūta plaša teorētiskā bāze par demokrātijas tēmu, prasme efektīvāk un racionālāk aizstāvēt savu viedokli un intereses, prasme sadarboties, pašorganizēties, diskutēt miermīlīgā un cieņpilnā veidā, saskarsmē tiks ievēroti diplomātijas pamatprincipi.

Projekts palīdzēs apmierināt jauniešu vēlmes un vajadzības, gūstot lielāku izpratni par demokrātijas principu pielietojumu ikdienas saskarsmē un trenējot demokrātijas prasmes. Projekts veicinās jauniešu dialogu un turpmāku ieceru noformulēšana par to, kā savā skolā caur pašpārvaldi stiprināt demokrātijas idejas.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Niko in Aluksne already more than 3 months

Hello. I’m Niko from Georgia, ESC volunteer in Latvia (Aluksne). I’m here already 3 months. Time has gone too fast. I am gaining many new experiences here. I work 5 days in a week, every day is different and full of activities. Some days I’m helping my colleagues in their activities, contributing .

I have my activities too. For example every Thursday is “free time with Niko”. Every week is different Thursday. Me and children and youngsters are making some crafts or watching movies or learning new skills. For example making crafts from clay, also candles for Ukraine, origami, Gingerbreads for Christmas, watching some movies, also some sport activities and drawing, also quizzes.  I am leading English club, where some children and youngsters are coming and we talk in English, play some card games and word games. Sometimes I contribute to organize big events too and helping, they are mostly on Friday’s evening.

I’m planning to teach children and youngsters Georgian language, because some of them really want it.  I also have some initiatives about more activities and lectures for them. I already have a huge experiences with my colleagues and children. This project really needs everyone to change their life and make new experiences, like me.

For clarity: Niko is a volunteer in Aluksne Children and youth center through European Solidarity Corps project “Discover Yourself in Aluksne”.

Funded/Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, European Commission or Agency for International Programs for Youth in Latvia. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

Sveic brīvprātīgos jauniešus

21. decembra vakarā tikāmies ar vietējā brīvprātīgā darba veicējiem, lai teiktu paldies par labajiem darbiem, kas veikti visa gada garumā dažādās iestādēs un organizācijās.

Šogad 3 jaunietes arī saņēma apliecinājumus par brīvprātīgā darba veikšanu, uzkrājot pietiekoši daudz brīvprātīgā darba stundu.

Zelta apliecinājumu par 102 nostrādātām stundām saņēma Beatrise Skulte.
Sudraba līmeņa apliecinājumu par 60 nostrādātām stundām saņēma Evelīna Spiridonova.
Bronzas līmeņa apliecinājumu par 40 nostrādātām stundām saņēma Emīlija Dzelzskalēja-Kalēja.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
nodokļu maks. Reģ. Nr. 90001386811
izsludina pretendentu pietiekšanos uz vakanto JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA amatu  uz noteiktu laiku.

1 slodze (40 stundu darba nedēļa).

Darba alga pirms nodokļu nomaksas no EUR 751,50.

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un īstenot jaunatnes darba stratēģiju Alūksnes novadā,
 • sadarboties ar jaunatnes darba īstenošanā iesaistītajām personām un institūcijā;
 • īstenot un koordinēt jauniešu neformālās izglītības, informatīvus, izglītojošus un brīvā laika pasākumus un programmas novadā;
 • sagatavot un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • motivēt un koordinēt jauniešu iesaistīšanos novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • koordinēt jauniešu brīvprātīgo darbu.

Prasības:

 • augstākā izglītība vai studijas (pedagoģiskā, psihologa vai sociālā darbinieka izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darbu (40 stundu darba nedēļa atbilstoši centra darba laikam līdz pulksten 20:00);
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu ar bērniem un jauniešiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un prasme pārvaldīt sociālo tīklu kontus;
 • pieredze projektu darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs kā personu datu pārzinis informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV), rekomendācijas vēstuli vai kontaktinformāciju rekomendācijas saņemšanai, iesniegt līdz 2023. gada 10.janvārim, plkst. 16:00,  Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksne, LV 4301 vai sūtot uz e-pastu: eva.aizupe@aluksne.lv.

Kontaktpersona: Eva Aizupe tālr. 29190552, 64322402, e-pasts: eva.aizupe@aluksne.lv