ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Ziemassvētku dekoru darbnīca

Izgatavosim Ziemassvētku dekorus eglītēm no veidošanas masas kopā ar brīvprātīgo jaunieti no Gruzijas.

Līdzfinansē Eiropas savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Piedalās starptautiskās apmācībās Bulgārijā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra darbinieki  piedalījās Erasmus+ projekta starptautiskās mācībās Bulgārijā “Supervisors and mentors: key to success” no 25.09.-03.10.2022.

Projekta mērķis bija attīstīt un/vai uzlabot mentoru, supervizoru un koordinatoru kompetences darbā ar brīvprātīgajiem.

Projekta laikā guvām lielāku izpratni par brīvprātīgā darba filozofiju, pētījām pamatdokumentus, kas nosaka tiesības, pienākumus un lomu sadali iesaistītajām personām. Papildinājām zināšanas par brīvprātīgā darba projektu iespējām Eiropā. Iedziļinājāmies  mentora, supervizora un koordinatora lomu sadalē projekta ciklos, kā arī apguvām dažādas jaunas neformālās izglītības darba metodes, iepazinām jaunus draugus un sadarbības partnerus, izzinājām citu tautu tradīcijas un pieredzi. Tā bija burvīga nedēļa saulainajā Bulgārijā.

projekta dalībnieki Ieva, Nikolajs, Anastasija

Izzinot karjeras virzienu un sevi.

23.novembrī kopā ar karjeras konsultanti Jolantu Jasukeviču Alūksnes un Apes novada fonda projekta “Dilemma-radītājs vai darītājs?” aktivitāšu ietvaros tikāmies ar Alūksnes novada vidusskolas skolēniem, lai aktīvi darbotos karjeras nodarbībā par profesijas izvēli. Jau aktivitātes sākumā caur dažādiem jautājumiem jaunieši tika rosināti aizdomāties vai jau ir izdarījuši izvēli par turpmākajām mācībām un soļiem, kas jāsper, lai nonāktu tur, kur vēlas. Vēlāk ar dažādu metožu palīdzību jaunieši veidoja savu raksturojumu un pētīja sevi, lai vēlāk jau pēc profesionālā tipa atlasītu dažādas profesijas, kas varētu viņiem būt piemērotas.

Dažas atziņas no jauniešiem:

“Man aktivitāte patika, jo bija interesanti iemācīties ko jaunu par sevi un citiem, kādas prasmes un vērtības man ir.”

“Es uzzināju ko jaunu par profesijām, kuras nezināju, ka eksistē.”

“Es sapratu to, kas man vairāk var interesēt. Man noderēs turpmāk viss, ko uzzināju par profesionālajiem tipiem.”

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Atklāj izstādi par jauno alūksniešu redzējumu

Bejas pamatskolas skolniece Sindija Evelīna Leija īstenojusi savu jauniešu iniciatīvu projektu “Alūksnes iela 2030”, ko iesniedza šī gada “Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā”.

Konkursa mērķis bija:

1.Veicināt bērnu un jauniešu radošo pašizteiksmi un pašizpausmi.

2.Apkopot bērnu un jauniešu redzējumu par Alūksnes nākotni.

3.Izveidot radošo darbu izstādi “Alūksnes iela 2030”.

Konkursa uzdevumi bija:

Izveidot vizuālu radošo darbu – zīmējumu, gleznojumu, digitālo grafiku, maketu, kurā attēlota kāda Alūksnes iela 2030. gadā autora skatījumā.

Kā atzīst pati projekta autore “Ņemot vērā,ka tas ir mans pirmais projekts tad aktivitāte no apkārtējās sabiedrības bija laba, bet protams gribētos lielāku. Šo pieredzi noteikti ņemšu tālākai dzīvei. Realizējot projektu, mācījos arī es, kā veidot afišas, nolikumu, mācījos piesaistīt sadarbības partnerus, izplatīt informāciju par projektu, bet visgrūtākais un lielākais ieguvums – projekta rakstīšana, iesniegšana un atskaites sagatavošana”.

Projektu “Alūksnes iela 2030” finansiāli atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2022 ietvaros.

Sagatavoja projekta vadītāja Sindija Evelīna Leija

Labdarība, līdzdalība vai karjera?

Vai vēlies ielūkoties svētku dekoratora, organizatora un radošas personības ikdienā? Pavadīt pēcpusdienu skaistā telpā un vidē? Veidot skaistu dekoratīvu priekšmetu, ko iespējams pēc tam uzdāvināt tuvajiem svētkos?

Pievienojies 10.11. plkst. 15:00 mums uz aktivitāti “Labdarība, līdzdalība vai karjera?”, kurā tiksimies ar Retenes svētkus īpašnieci un biedrības “Jaunieši Alūksnes novadam” pārstāvi. Uzzināsim ko vairāk par svētku dekorēšanu un organizēšanu, iesaistīšanos sabiedriskā labuma aktivitātēs.

Tevi sagaida: uzkodas, iedvesmas stāsti, tīklošanās, praktiska darbošanās.

Iepriekšēja pieteikšanās: www.ej.uz/dilemma6 (vietu skaits ierobežots).

Aktivitātē norisinās nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” projekta “Dilemma-radītājs vai darītājs?” ietvaros.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Brīvprātīgais jaunietis no Gruzijas Latvijā jau vairāk kā mēnesi!

Hello, I’m Niko, ESC volunteer from Georgia.

I flew out from Georgia on 9th September. I’m here more than one month now. First impression are very good. Aluksne is very small and cute town.  I am meeting many beautiful and good people here like Director, Coordinators, Mentors and Also Children/Youngsters. Working with them is a pleasure to me and I enjoy time spent together very much.

When I arrived to Aluksne, I walked a lot on my second day here. I visited all places in just one day. First place was Aluksne Lake. It is a very wonderful town, especially in autumn, lake has become my favorite place in Aluksne. I also went to Sigulda for 5 days, where we had arrival training with another volunteers organized by Latvian National Agency. Sigulda is also very wonderful city . I want to visit other cities in following months as well, but my first aim is Riga.

In my everyday life I work 5 days in a week in Youth center. I’m making activities with children and youngsters, I will have my English club there. Also preparing to make Georgian language club. I’m contributing in Chess club, where I help children to learn Chess and I also help in animation club and experiments club. In my free time activities with children and youngsters I play board games with youngsters, sculpt with clay and make kahoot events and a lot other creative activities. Also a big part of my work is helping my colleagues in other youth center activities.

I like living here very much. I wish that next 8 months would be as interesting as the first was. This period will help me to get a better life experience and express myself in other creative ways and hopefully I will find new passions.

Informācijai: Niko atrodas Latvijā Eiropas Solidaritātes korpusa Eiropas brīvprātīgā darba projektā “Atklāj sevi Alūksnē” ietvaros. Programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Ikvienam jaunietim no 18 līdz 30 gadu vecumam ir iespēja izmantot šādu iespēju. Vairāk informācijas: https://jaunatne.gov.lv/

Līdzfinansē Eiropas savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Brīvlaika nedēļa PaGalmā!

Straujiem soļiem tuvojas rudens brīvlaika nedēļa skolās.

Arī ABJC piedāvās dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem, gan helovīnu, gan prasmju attīstīšanas noskaņās.
UZMANĪBU! Vietu skaits aktivitātēs ierobežots! Pieteikšanās kārtība un norises vieta redzama atsevišķajās afišās.
24.10. Filma un karstmaizes pl.11:00-14:00 1.-3.klasei un pl.15:00-18:00 4.-6. klasei (līdzi sastāvdaļas, ko likt uz karstmaizēm) (pieteikšanās: 29190552)
25.10. Eksperimenti pl.14:00-15:00 1.-2.klasei (pieteikšanās: 29190552)
25.10. Aktivitāte “Radošās industrijas” pl.13:00-16:00 7.-12.klasei (kopā ar uzņēmēju Elīnu Salaku, drukas studijā “Impress”) (pieteikšanās: www.ej.uz/dilemma5)
26.10. Among Us (realitātē-komandu spēle) pl.13:30-16:30 (pieteikšanās komandām līdz 6 cilvēkiem: 29190552 vai www.ej.uz/amonguspagalma)
26.10. Gruzijas vakars (kultūras izzināšana, tradicionāli ēdieni) pl.17:30-19:30 (pieteikšanās: 29190552 vai rakstot instagram, facebook) bez vecuma ierobežojuma
27.10.Raganiņas pl.10:00-12:00 1.-3.klasei (pieteikšanās: 29190552)
27.10. Iron Man pl.13:00-15:00 1.-3.klasei (pieteikšanās:29190552)
28.10. Helovīnu uzdevumi Pagalmā pl.16:00-18:00 1.-6.klasei (pieteikšanās: 29190552, ierašanās tērpos)
28.10. Helovīnu burziņš jauniešiem pl.20:00-22:00 (pieteikšanās: 29190552 vai rakstot instagram, facebook)
29.10. Jauniešu grupa “Oluksnieši” aicina uz projekta “Toreiz ar tagad” darbnīcu (māls,metāls,3D) (pieteikšanās: 27701177)
 

Radošā potenciāla skola. Atskats.

18.10. pulcējāmies Alūksnē, lai kopā ar Alūksnes novada skolu pārstāvjiem piedalītos radošās domāšanas attīstīšanas, ideju ģenerēšanas treniņā kopā ar organizācijas “MeYou.One” treneri Ievu Johansson. Treniņa laikā jaunieši padziļināti pētīja savas vērtības un kāpēc svarīgi sākt plānot no šī skatu punkta, iepazinās ar dažādām metodēm ideju ģenerēšanai, lai varētu dalīties tālāk ar saviem skolas biedriem.

Dažas atziņas no jauniešiem:

“Jādara ar prieku. Jācenšas īstenot savas idejas.”

“Jādara nevis tā, lai būtu, bet tā, lai patiktu.”

“Padalīšos ar skolas biedriem ar izpratni, ka vajag saprast kādas ir tavas vērtības, būt atvērtam un nebaidīties izteikt viedokli.”

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).