ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jaunieši mācīsies veidot radošu vidi

Alūksnes novada pašvaldība aprīļa beigās sākusi īstenot projektu „Daru pats.Daru citam.”, kura laikā novada pagastu jauniešiem ir iespēja attīstīt uzņēmību, radošumu un piederības sajūtu savam novadam.
Bieži jauniešiem ir priekšstats, ka viņiem nav iespēju pašiem radīt kvalitatīvu vidi sev apkārt, jo to, kā visam jābūt, nosaka kāda pieaugušo grupa vai arī tas ir pārlieku dārgi. Tāpēc viens no galvenajiem projekta vadmotīviem ir Dari Pats, saprotot to kā domāt, plānot, veidot, pārveidot, uzņemties atbildību un līdzdarboties ir mūsu katra paša spēkos. Turklāt, darot paši, mēs iedvesmojam arī citus, tādējādi popularizējot līdzdalību gan jauniešu, gan citu paaudžu vidū.
Jau 23.maijā Liepnas, Ilzenes, Veclaicenes, Jaunlaicenes un Jaunannas pagastu jaunieši piedalījās Alūksnes Jauniešu dienā „ARAM” un apmeklētājiem piedāvāja spēlēt badmintonu, aklo volejbolu, florbolu un citas sportiskas aktivitātes, DJ paraugdemonstrējumus un dažādus roku darbus.
Jūlijā paredzētas trīs dienas ilgas apmācības radošās domāšanas attīstībā, radošumu veicinošas vides veidošanā un resursu piesaistē, kā arī divas dienas ilgas DIY (Do it yourself –dari pats) apmācības, kurās jaunieši mācīsies no dažādiem materiāliem veidot neparastus vides uzlabošanas risinājumus.
Savukārt līdz augusta beigām Mārkalnē, Ilzenē, Jaunannā un Veclaicenē jauniešu grupas strādās pie saviem radošas vides veidošanas projektiem, ko prezentēs 29.augustā Vēlajās brokastīs.
Svarīgi, ka projekta dalībniekiem – jauniešiem no novada pagastiem – sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tiek nodrošināts transports uz aktivitāšu norises vietām.
Projekts „Daru pats.Daru citam.” risināsies līdz šā gada septembrim. Šis projekts ir sava veida turpinājums 2014.gada vasarā īstenotajam projektam „Tālāk par sevi”, kur vairāku pagastu jaunieši apmeklēja piecas dažādas radošās darbnīcas, un piecu pagastu jaunieši īstenoja savus nelielos iniciatīvu projektus, piemēram, orientēšanās sacensības Jaunannā un netradicionālo sporta dienu Veclaicenē.
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

IZM-logoABJC_logoAlūksnes_novads_COA_vienkarss_pilnkrasu_rgb_v_lv_39_copy

23.maijā Alūksnes jauniešu diena “ARAM”

Pēc ilgāka pārtraukARAMuma jaunieši Alūksnē sarosījušies, lai īstenotu vērienīgu un iecienītu pasākumu – Alūksnes jauniešu dienu. Šogad pasākums ar nosaukumu „ARAM”notiks 23.maijā Alūksnes Jaunās pils pagalmā.
Jauniešu intereses un nodarbošanās ir ārkārtīgi daudzveidīgas, tāpēc arī programma veidota kā mozaīka visas dienas garumā.

12.00 Alūksnes muzejā aicinām uz lekciju – sarunu „Kāpēc ART Alūksnē?”, kur būs gan pieredzes stāsti, gan dažādu iespēju izzināšana, kāpēc, ko un kā darīt, ja vēlies veidot savu uzņēmējdarbību. To vadīs lektore Zane Rubija ar pieredzi uzņēmējdarbībā.

15.00 un 19.00 filmas „Pazust Latgalē” seanss

16.00 sāksies aktīvākā rosīšanās ap pili, jo tiks atvērtas daudzveidīgas radošās darbnīcas (improvizācijas teātris, džambu spēle, dažādi roku darbi u.c.), varēs sportot gan individuāli, gan komandās, būs Alūksnē vēl nebijusi akcija „Dzīvā bibliotēka”, foršo lietu tirdziņš, Eurodesk informācija un citas lietas. Tāpat laikā no 16.00 līdz 19.00 notiks mini snovborda un free style slēpošanas šovs, ielu vingrotāju un džudo paraugdemonstrējumi. Tiks padomāts arī par pavisam jauniem jauniešiem.

20.00 – 02.00 sāksies lielais koncerts gan ar pašmāju mākslinieku AN u.c., gan viesmākslinieku grupas „Da Gamba” uzstāšanos.

21.00 -02.00 Alternatīvais tornis
Lai Alūksnes jauniešu diena „ARAM” varētu notiks, savus spēkus kopā liek vairāk kā 20 jaunieši – gan tie, kas mācās un dzīvo tepat Alūksnes novadā, gan tie, kas studē, gan tie, kas strādā vai atpūšas dažādās zemes malās.
Pasākumam ir daudzi abalstītāji un sadarbības partneri – Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes muzejs, Alūksnes pilsētas Tautas nams, ES programma “Erasmus+”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, SIA “Very Berry”, SIA “Verners un draugi”, veikals “Gatveshop”, Raivja Bērziņa Drukas darbnīca, biedrības “Sniega Terapija”, “Gulces Gēns”, “Alūksnes NVO atbalsta centrs”, Alūksnes un Apes novada fonda Jauniešu ideju laboratorija, pašvaldības aģentūra “Spodra”, klubs “Cita Opera”, kā arī Raivis Duļbinskis, kas veidojis logo un afišu. Informatīvais atbalsts: laiksraksts “Malienas Ziņas”.
Jauniešu dienas laikā savas aktivitātes un darbnīcas piedPublikācija1āvās arī Alūksnes novada pagastu jaunieši projekta „Daru pats.Daru citam.” ietvaros. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Alūksnes jauniešu dienu tradīciju aizsāka jauniešu klubs „The Others”, noorganizējot „Ta nu beidzot ir!” 2006.gada vasarā. Kopā Alūksnē dažādos gados bijušas četras jauniešu dienas.

ARAM Afiša web11200979_905252336187050_5877888970787755808_oARAM-tirdzins

Video: https://www.youtube.com/watch?v=nWW0jlvv5z8

Jauniešu dienā „ARAM” ļoti gaidām visus Jaunos un Jauniešus!

Sienas gleznojuma skiču konkurss

AlūksIMG_0761nes Bērnu un jauniešu centra neformālā jauniešu grupa ”10kW radošu citronu” organizē skiču konkursu jauniešiem, kur ikvienam jaunietim vecumā no 13-30 gadiem ir iespēja iesniegt savu darbu (Darbi jāiesūta pdf un jpg formātā vai jāiesniedz personīgi papīra formātā) nosūtot to uz e-pastu 10kwcitronu@inbox.lv vai arī nogādāt papīra formātā Dārza ielā 8a MJIC ”Pa-Galms”. Konkursa darbu iesniegšana – 29.aprīlis -20.maijs. 

NOLIKUMS

Konkurss jauniešiem
”Alūksnes Sabiedrības centra sienas gleznojuma idejas un skices izstrāde”

Mērķis
Veicināt jauniešu līdzdalību, iesaistot viņus radošas un pašiem saistošas vides veidošanā.

Konkursa apraksts
Konkurss tiek organizēts, lai beidzot pašiem jauniešiem būtu iespēja atdzīvināt un padarīt krāšņāku, saistošāku pilsētvidi kā sev, tā arī Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem. Piedaloties skiču konkursā, dalībniekiem būs iespēja attīstīt savas idejas, pilnveidot sevi radoši un sniegt savu artavu Alūksnes labiekārtošanā. Plānots, ka skiču konkursa uzvarētāja darbs tiks attēlots uz Sabiedrības centra sienas, kas atrodas blakus MJIC ”Pa-Galms”, tādējādi tiktu veidota radoša apkārtne jauniešiem.

Tēmas
 Alūksni raksturojošie simboli, to attēlojums
 Patriotiskums
 Latviskums
 Jaunieši

Skiču iesniegšanas formāts
Darbi jāiesūta pdf un jpg formātā vai jāiesniedz personīgi papīra formātā.

Dalībnieki
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Organizatori
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra neformālā jauniešu grupa ”10kW radošu citronu”.
Konkurss notiek ”Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2015” ietvaros.

Darbu iesūtīšana
Konkursa darbu iesniegšana – 29.aprīlis -20.maijs. Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem var iesniegt savas idejas sienas zīmējumam, iesūtot tās uz e-pastu 10kwcitronu@inbox.lv vai arī nogādāt papīra formātā Dārza ielā 8a MJIC ”Pa-Galms”.

Darbu vērtēšana
Darbus izvērtēs žūrija, kuru veidos pārstāvji no Alūksnes novada pašvaldības, ABJC, ”10kW radošu citronu”, būvvaldes, Alūksnes un Apes novada fonda.
Organizatori var neizvēlēties nevienu no iesniegtajiem darbiem. Organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas zīmējumā vai izmantot daļu no iesniegtā darba.
Konkursa rezultātu paziņošana
Rezultāti tiks paziņoti laika posmā no 20.maija līdz 1.jūnijam. Rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks Alūksnes novada jauniešu dienas ietvaros.

Apbalvojums
Balvu fonds – 50 eiro, kas var tikt piešķirts uzvarētājam vai dalīts vairākiem autoriem pēc žūrijas ieteikuma. Nelielas pateicības balvas saņems ikviens skiču konkursa dalībnieks.

10kwcitronu@inbox.lv
Twitter – @10kWcitronu

Lekcija par zaļu un atbildīgu dzīvesveidu

momeni-valts-ceplevics-20150505-627. maijā 10:00 E. Glika AVĢ norisināsies pirmā lekcija no lekciju kursa „Mācies mūžīgi”, kuru rīko jauniešu grupa „Sila priedes”.

Kopumā tiek plānotas 4-6 lekcijas, kas norisināsies dažādās vietās. Uz lekcijām ir aicināts ikviens, kas ir izslāpis pēc jaunām zināšanām! Pirmajā lekcijā viesosies biedrība „Homo ecos”, kas mūs pietuvinās zaļākam un atbildīgākam dzīvesveidam. Lekcijas kopējais garums ir 3 stundas. Pirmajā daļā būs lekcija un diskusija, bet otrajā praktiska darbošanās, kā arī mazajās pauzītēs varēs baudīt „Kārumiņa” sagādātās uzkodas un pēc katras lekcijas arī Tu varēsi piedalīties koka stādīšanā pateicoties stādu audzētavai „Ievu gravas”, jo tas simbolizē gudrību un mūsu zaļo domāšanu. Tā kā lekcija ir bez maksas līdzi atliek ņemt labu garastāvokli un možu prātu! Aicinām iepriekš pieteikties macies.priedes@gmail.com.
Projektu finansiāli atbalsta Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2015 ietvaros.
Jauniešu grupas “Sila priedes” vadītājs Rihards Lācis un grupas pārstāvis Ēriks Plūšs.