ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu sanāksme

Alūksnes novada skolu pašpārvalžu dalībnieki no Strautiņu pamatskolas, Malienas pamatskolas, Bejas pamatskolas, Jaunannas pamatskolas un Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas šī gada 10.novembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā tikās ar skolu pašpārvalžu dalībniekiem no  Balviem, Viļakas un Gulbenes novada, lai  kopīgi  izprastu jauniešu līdzdalības jēdzienu un apgūtu interesantas metodes, kuras iespējams izmantot skolēnu pašpārvalžu darbā.

image3(3)Pasākuma ietvaros skolēni kopā ar jaunatnes lietu speciālistiem un skolotājiem noskaidroja motivējošos faktorus, kas mudina jauniešus iesaistīties skolu pašpārvalžu darbā. Lai veicinātu izpratni par līdzdalības veidiem, tika noteikti līdzdalības pasākumi, kurus var organizēt pašpārvaldes.

Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu tikšanās laikā uzstājās arī viesis no Kārsavas novada domes – deputāts Juris Vorkalis, kurš dalījās savā un Kārsavas novada jauniešu pozitīvās pieredzes stāstā, lai motivētu jauniešus būt aktīviem, līdzdarboties un iesaistīties sabiedrībā notiekošajos procesos. Kārsavas novada jaunieši sākotnēji darbojošies tikai savas iniciatīvas vadīti, bijuši aktīvi un pierādījuši sevi darbībā, izveidojuši biedrību un tikai pēc tam savu jauniešu centru, kurā aktīvākie jaunieši kļuva par tā darbiniekiem. Kārsavas novads ir spilgts piemērs, kad jaunieši ir sadzirdēti, viņu atsaucība atmaksājusies, entuziasms un darbi ir novērtēti un šobrīd no tā laika entuziastiem pāris pārstāv Kārsavas novada domi, kā deputāti un viens no tiem ieņem izpilddirektora amatu.

Pasākums norisinājās programmas Erasmus+ jauniešu līdzdalības projekta „Help!” ietvaros.

erasmus_plus-gn-bbjc-abjc-vk

Sācies jauns Eiropas Brīvprātīgā darba projekts

Kopš šī gada novembra ir sācies jauns EBD projekts “Create your EVS”. Šogad savu brīvprātīgo darbu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā veic 2 jaunieši – Elia no Itālijas un Egle no Lietuvas. Abiem jauniešiem ļoti patīk Alūksnē un Latvija. Gan Elia, gan Egle jau ir iejutušies Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā. Brīvajā laikā Elia spēlē basketbolu vietējā jauniešu komandā, taču Egle dzied korī “Atzele”.

Projekta laikā brīvprātīgie organizēs dažādas radošās darbnīcas, kā arī valodu klubiņus.

Angļu valodas klubiņš notiek katru otrdienu pulksten. 17.30

Nākamajā nedēļā notiks pirmās tikšanās lietuviešu un itāliešu valodām.

Lietuviešu valoda – pirmdien 17.00

Itāliešu valoda – trešdien 17.00

abjc_logoPrint

Jauniešiem, kuri ieinteresēti Alūksnes novada attīstībā!

Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajai padomei tiek veidots jauns dalībnieku sastāvs, informē padomes priekšsēdētājs Rihards Lācis. Dalībai Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvajā  padomē (turpmāk tekstā JKP) aicina pieteikties cilvēkus vecumā no 15 līdz 30 gadiem, kuri vēlās uzlabot novada jauniešu dzīves kvalitāti un saredz Alūksnes novada attīstību kādā ciematā, pagastā vai novadā kopumā. Vēlmi iesaistīties JKP darbībā var izteikt piesakoties elektroniski, aizpildot pieteikumu šeit: http://ej.uz/AluksneJKP līdz 2017.gada 6.novembrim.

Alūksnes novada pašvaldība jau 2011.gadā izveidoja Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvo padomi, lai veicinātu sadarbību starp novada jauniešiem un vietējo pašvaldību. Kā nozīmīgākos JKP darbus var minēt forumu organizēšanu pagastos. Ar JKP darbības nolikumu var iepazīties abjc.lv mājas lapā sadaļā Dokumenti. JKP sastāvā paredzētas divpadsmit dalībnieku vietas, t.sk. četri pārstāvji no pašvaldības iestādēm.

Lai sabiedrībai sniegtu informāciju par JKP līdzšinējo darbu un veicamajām prioritātēm, tiek organizēta Informatīva sanāksme par JKP darbu 2017.gada 2.novembrī pl.16.00-17.00 Alūksnes novada sabiedrības centrā, 2.stāvā, Dārza ielā 8a, Alūksnē.

Dalībnieku atlase notiks 2017.gada 9.novembrī pl.16.00 Alūksnes novada sabiedrības centrā, kur katrs dalībnieks tiks aicināts prezentēt 5 minūtēs kādu ideju dzīves kvalitātes uzlabošanai Alūksnes novada ciemā, pagastā vai pilsētā.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne norāda, ka dalība JKP ir lieliska iespēja iesaistīties Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam Jaunatnes sadaļas izstrādē, lai tā būtu kvalitatīva un balstīta uz aktuālām jauniešu vajadzībām skatoties nākotnē.