ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekta “HELP!” noslēguma pasākums!

Jaunieši no Alūksnes novada skolu pašpārvaldēm, ABJC jaunatnes lietu speciālistes, kā arī citi ieinteresētie šī gada 14. septembrī devās uz strukturētā dialoga projekta “HELP!” noslēguma pasākumā “FINITO..?” Gulbenes kultūras centrā, kur tikās ar citiem projekta dalībniekiem un organizatoriem no Gulbenes, Viļakas un Balvu novadiem.

No rīta Alūksnes novada skolu pašpārvalžu dalībnieki tikās ABJC, lai pārrunātu dažādas aktualitātes, iepazītos ar jauno skolu pašpārvalžu koordinatori un jaunatnes lietu speciālisti, kā arī mācītos caur neformālās izglītības aktivitātēm.

Jaunieši pavadīja aizraujošu dienu pasākumā Gulbenē, kur viņiem bija iespēja rezumēt projekta gaitu, analizēt tā ieguvumus. Kopā ar Vari Klausītāju jauniešiem bija iespēja piedalīties grafiskajā improvizācijā, kuras laikā sarunas atslēgas vārdi tiek atspoguļoti vizuāli. Jaunieši kopā ar līderiem paneļdiskusijā apsprieda jauniešu līdzdalību politikas plānošanas dokumentu veidošanā. Visi nonāca pie secinājuma, ka jauniešiem šķita vērtīga iespēja piedalīties plānošanas dokumentu veidošanā un viņi ir ieguvuši jaunas zināšanas, tomēr jaunieši arī atzina, ka ikdienā jūtas nesadzirdēti.

Atsevišķā diskusijā tikās arī lēmumu pieņēmēji (jaunatnes lietu speciālisti, pašvaldību darbinieku u.c.), kurā apsprieda efektīvu darbu ar jauniešiem, visi nonāca pie secinājuma, ka būtu nepieciešama lielāka sadarbība starp dažādām organizācijām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_LV HELP! logo(2) JSPA logo DSC_1045 DSC_1034 DSC_0665 DSC_0766DSC_0551