ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

12.novembrī godinām jauniešus kopā!

Jau 4.reizi kopš 2008.gada Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi organizē aktīvo, iniciatīvas bagāto un drosmīgo jauniešu , kas nesavtīgi palīdz apkārtējiem, iesaistās pašvaldības sabiedriskās dzīves veidošanā un ar savu piemēro iedvesmo pārējos, godināšanu.

Šoreiz jauniešu godināšanai “Iedvesmojošais jaunietis Alūksnes novadā” tika iesniegti 14 pieteikumi. Tā kā viens no pieteiktajiem jauniešiem jau godināts 2013.gadā, šoreiz teiksim paldies par aktīvu darbošanas un cituiedvesmošanu šiem 13 jauniešiem.

Unai Teterei-Teterovskai (Aūksne) par uzņēmību būt māmiņai 2 bērniem, attīstīt savu uzņēmumu SIA “Avocado” un vadīt deju nodarbības mazajām meitenēm ABJC.
Maksimam Skorodelovam (Pededzes pagasts) par aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos Pededzes pagasta kultūras un sporta dzīves veidošanā, par vairāku pasākumu vadīšanu un uzticamu atbalstu.
Gundai Ojai (Ziemeru pagasts) par aktivitāti Ziemeru pamatskolas sabiedriskās dzīves veidošanā, daudzpusību , dalību gan olimpiādēs, gan konkursos un palīdzību klasesbiedriem.
Edijam Rātam (Vecaicenes pagasts)par regulāru tehnisko palīdzību Veclaicenes pagasta un tautas organizētajos pasākumos ar muzikas atskaņošanu, komunikācijas nodrošināšanu Veclaicenes pagasta, biedrību un jauniešu grupas “Rising Korneti” sociālajos tīklos.
Ilgvaram Briedim (Jaunannas pagasts) par jauniešu rosības uzturēšanu Jaunannas pagastā, līdzdalību vairākos Jaunannas jauniešu īstenotos pasākumos un vides uzlabošanas projektos, Jaunannas pagasta un jauniešu kluba notikumu atspoguļošanu sociālajos tīklos.
Armandam Zvirgzdiņam (Jaunannas pagasts) par entuziasmu un aktīvu līdzdalību Jaunannas pagasta kultūras un sporta dzīvē, darbošanos visos Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis“ pasākumos un projektos, to savienojot ar darbu Gulbenē.
Laurai Virsniecei (Liepnas pagasts) par Liepnas jauniešu saimes izveidošanu un sporta pasākumu organizēšanu Liepnas pagastā, rodot sadarbības partnerus gan pagastā, gan novadā un ārpus tā.
Evai Gorkijai (Liepnas pagasts) par aktīvu dalību Liepnas jauniešu saimē un regulāru un atbildīgu aerobikas nodarbību vadīšanu dažādu paaudžu sievietēm Liepnā.
Žanetei Spale (Alūksne) par aktīvu darbošanos jauniešu grupā “10 kW radošo citronu” un ABJC, ideju ģenerēšanu, projektu veidošanu un īstenošanu, afišu, foto un video veidošanu.
Karīnu Driķi (Mārkalnes pagasts) par brīvprātīgo darbu vairāku pasākumu un projektu īstenošanā Mārkalnes pagastā, par sadarbību ar pagasta senioriem un vairāku Senioru sporta dienu organizēšanu.
Ilvu Kristiānu Langrati (Alūksne) par iniciatīvu un projekta patstāvīgu “Rozes Ernstam Glikam” īstenošanu, pilsētai dāvinot rožu dārzu pie baznīcas, kā arī par aktīvu darbošanos E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pašpārvaldē, dalību orķestrī un labajām sekmēm skolā.
Danai Melgalvei (Alūksne) par daudzpusību un varēšanu gan vadīt Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, gan pārstāvēt skolu dažādos konkursos un sacensībās, gan brīvprātīgi darboties labdarībā Alūksnes un Apes novada fonda (AANF) un AANF Jauniešu ideju laboratorijā.
Martai Dzelzskalējai – Kalējai (Alūksne) par radošumu un ideju ģenerēšanu, darbojoties Alūksnes novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldē, par skolas pārstāvēšanu dažādos konkursos un sacensībās un brīvprātīgo darbu labdarībā AANF un AANF Jauniešu ideju laboratorijā.
12.novembrī Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē pulksten 17.00 (ierašanās no 16.30) uz godināšanas ceremoniju aicināts ikviens, kurš vēlas apsveikt šos jauniešus vai vienkārši gūt pozitīvu lādiņu no šo jauniešu paveiktā!

Noslēdzas projekts “PEANUT”

DSC_003530. oktobrī norisinājās ekspedīcija pa Alūksnes pilsētas neapdzīvotajām mājām un teritorijām “PĀRBŪVĒ AL”, kas bija arī ABJC jauniešu rīkotā starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta “PEANUT” noslēgums. Projekts “PEANUT” norisinājās š.g. vasarā – no 24. jūlija līdz 2. augustam.

Noslēguma pasākumā – ekspedīcijā – devās gan projekta dalībnieki, gan arī vairāki interesenti. Ekspedīcijas ietvaros tika aplūkoti tādi objekti kā Tīklu sala, VEF (Valsts Elektrotehniskās Fabrikas) teritorija, Tirgotāju iela 13 (iepriekš – restorāna “Cepurīte” ēka), Rūpniecības ielas neizmantotās teritorijas u.c. Ceļā dalībnieki izvietoja Loesje radošo tekstu rakstīšanas darbnīcā izveidotos plakātus.
Kā noslēdzošais ekspedīcijas apskates objekts bija Apes ielā 4 – “telpā ar jaunu elpu”, kuru projekta dalībnieki Lauma un Edgars sākuši veidot par neformālu jauniešu tikšanās un radošas izpausmes vietu. Ekspedīcijas dalībniekus te sagaidīja ar siltu tēju un uzkodām, iespēju izveidot “PEANUT” projektā radušās akcijas “Same love – same locks” (Vienāda mīlestība – vienādas slēdzenes) papīra slēdzenes. Tāpat dalībnieki varēja iesaistīties jaunās vietas uzlabošanas darbos un “iekāpt” netālā nākotnē, izbaudot mūzikas un projekciju atmosfēru vienā no telpām, kas turpmāk solās būt neatņemama vietas sastāvdaļa.
Ekspedīcijas laikā, tās dalībnieki dalījās ar vairākām idejām, kā šīs ēkas un teritorijas varētu izmantot. Kā dažas no idejām – iepriekšējo restorāna “Cepurīte” ēku pārvērst modernā, plašā bibliotēkā, uz Tīklu salas izveidot par mākslas skolu, mākslas galeriju.
Lai gan ekspedīcijā piedalījās neliels interesentu pulks, viss turpinās un turpināsies arī pēc projekta “PEANUT” noslēgšanās. Būs gan jauniešu un pašvaldības pārstāvju tikšanās, gan citas ekspedīcijas, gan talkas.
Ideja par ekspedīciju, apsekojot neizmantotas, bet potenciāli vērtīgas ēkas, tika aizgūta no Rīgas tukšo namu atdzīvināšanas kustību “FREE RIGA”, ar kuras dalībniekiem notika sadarbība projekta “PEANUT” laikā. “FREE RIGA” palīdz iniciatīvām iegūt telpas par simbolisku samaksu un piedalīšanos ēkas uzlabošanā, bet īpašniekiem – atbalstu ēkas uzturēšanā un iedzīvināšanā. Šādi kustības dalībnieki atdzīvina un pārvērš tušās ēkas par sabiedrībai noderīgu, publisku telpu.
Projekta “PEANUT” mērķis – veicināt dažādu paaudžu apkārtējo cilvēku, īpaši jauniešu, iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, izmantojot dažādas mākslinieciski radošas aktivitātes. Starptautiskajā apmaiņā piedalījās kopumā 19 cilvēki no Latvijas, Slovēnijas, Grieķijas un Spānijas, radot artivisma un sociālo akciju idejas un tās īstenojot dzīvē 2015.gada jūlijā Alūksnē un Rīgā.

Projekta “PEANUT” dalībniece Laura Eisaka

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Printlogo-peanut

Jaunpiebalgas “MINIES GLOBĀLI” komanda piedāvā…

1907654_552214078249782_7447344189781596858_nKā jau iepriekš tika minēts, Gulbenes novads kopš aprīļa organizē projektu “MINIES GLOBĀLI”, kuru realizē biedrība “JUMATA”. Projekts ar dažādām aktivitātēm rosina cilvēkus domāt par videi draudzīgu dzīvesveidu.

Visu vasaru projekta jauniešu grupas (Gulbenes, Jaunpiebalgas un Alūksnes novadu jaunieši) ir strādājuši pie savu sociālo kampaņu izveides, kas mudinātu cilvēkus domāt “zaļāk” – videi draudzīgāk.

Jaunpiebalgas jaunieši – Una Gaile, Arta Glāzere, Ingus Žēpers, Jēkabs Brasavs, Rāmulis Žīgurs ir izveidojuši blogu.
Tajā ir izceltas idejas no interneta tīmekļu labirintiem par otrreiz pārstrādāto lietu izvēli un radīšanu, lai pievērstu uzmanību tam, ka cilvēks ikdienā ir spējīgs padarīt tīrāku gaisu un vidi.

Blogu iespējams atrast šeit:
https://miniesglobaali.wordpress.com/

Visām projekta aktualitātēm var sekot līdzi facebook lapā “MINIES GLOBĀLI”.

“Projektu “MINIES GLOBĀLI” (Līg. Nr. 1-20/43) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome.” Projektu realizē biedrība “JUMATA”.

minies-globali

Par EKOtūrismu un dabai draudzīgo pārvietošanos…

Tūrisms ir viena no progresējošākajām nozarēm pasaulē. Īpašu ievērību ir ieguvis ekotūrisms, jo tas ir ne tikai ilgtspējīgs un lauku ekonomiku veicinošs, bet arī cilvēka veselību uzlabojošs atpūtas veids.

12167781_1492806864379350_1156267207_nCNfmMcDWEAAykBK

Starptautiskās ekotūrisma organizācijas izstrādātā ekotūrisma definīcija ir šāda: “Ekotūrisma būtība ir mērķtiecīgs ceļojums dabā, lai izprastu vidi, kultūru un dabu, rūpētos, lai neizmainītu šo dabisko ekosistēmu integritāti un veicinātu ekonomiskās iespējās, kas savukārt, aizsargājot dabas resursus, dotu reālu labumu vietējiem iedzīvotājiem” Pētījumos pierādīts, ka daba spēj izārstēt cilvēku pat no depresijas!

Kaut gan nereti izskan bažas, ka meži Latvijā tiek izgriezti, tomēr fakti liecina to, ka tie pastāvīgi tiek atjaunoti un tie aizņem vairāk nekā pusi no mūsu valsts teritorijas. Tiek izteikti viedokļi par to, vai Latvijas bioloģiskā daudzveidība tiek apdraudēta, jo zinātnieki ir pieradījuši industriālas lauksaimniecības, mežistrādes un globalizācijas negatīvo ietekmi uz vidi. Neskatoties uz pasaules tendencēm globalizācijas virzienā, Latvija ir pievilcīga gan cilvēkiem, gan augiem un dzīvniekiem. Tādēļ ir svarīgi saglabāt un attīstīt šīs, tik ļoti progresējošās nozares.

Tam ticam mēs, un mini ekotūrismu īstenojam paši.

Īsts ekotūrists dosies ceļā ar velosipēdu, ieekonomējot naudu par degvielu un pie tam nepiesārņojot dabu ar izmešiem. Mēs dodamies ceļā ar kājām, laivu vai velosipēdu. Dodamies pārgājienos, lai iepazītu dabu un saprastu, kā pasaule elpo.

12064406_1492801864379850_2028842828_n11696684_1492806797712690_1006285464_n12064169_1492806834379353_375611203_n12064039_1492806991046004_2114219173_n

 

Esi EKOTŪRISTS arī TU!

Noknipsē, kā Tu pārvietojies dabai draudzīgi un publicē Twitterī ar #DabasPietura vai @DabasPietura un iegūsti balvas, kas liks tavām garšas kārpiņām kliegt un acīm spiegt par Ziemeļvidzemes daiļumu!

 

minies-globali