ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Piesakies apmācībām par projektu veidošanu

 Aicinām 26.IMG_20160202_150523_156-27.februārī skolēnu pašpārvalžu, jauniešu grupu pārstāvjiem un neatkarīgajiem jauniešiem piedalīties apmācības “Par sevi un projektu”!
KĀPĒC?
  • Projektu veidošana un īstenošana jau daudzus gadus ir aktuāls temats, iespēja jauniešiem uzņemties iniciatīvu un  veidot savu un citu dzīvi labāku.
  • Februārī AANF Jauniešu ideju laboratorija izsludinās savu PIRMO jauniešu projektu konkursu, un martā ABJC izsludinās Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu 2016. Apmācības ir iespēja sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu.

KAS TUR BŪS?

  • Apmācībās dalībnieki mācīsies par sevi, par idejām, par projekta pamatiem un to dzīvi, par resursiem.
  • Apmācības vadīs pieredzējusī projektu īstenotāja un apmācību vadītāja IEVA GARJĀNE (Gulbene)

KAS VAR PIEDALĪTIES?

  • Jaunieši vecumā no 13 gadiem, kas pārstāv sevi un savu ideju vai pārstāv kādu jauniešu grupu
  • Ja potenciālajam dalībniekam ir vēlēšanās drīzumā sagatavot un iesniegt kādu projektu, tas ir papildus +

PIETEIKŠANĀS

PRAKTISKĀS DETAĻAS

  • Apmācības notiks MJIC “Pa GALMS” Alūksnē
  • 26.02. sākums 14.00, 27.02. programma no 10.00 līdz 15.00
  • Piedāvājam nakšņošanas iespēju MJIC “Pa GALMS” (paņemot līdzi savu guļammaisu)

Noslēdzies projekts “Minies globāli”

No 2015. gada aprīļa līdvelo1_z decembrim Gulbenes novadā norisinājās projekts „MINIES GLOBĀLI”. Tā mērķis bija paaugstināt sabiedrības izpratni par samērīgu patēriņu, videi draudzīgu dzīvesveidu, eko un atbildīgu tūrismu, piedāvājot aktivitātes, kurās iespējams mācīties darot.

Projekta laikā dažādās aktivitātēs tika popularizēts videi draudzīgs dzīvesveids:
• samērīga patēriņa darbnīcās jeb modes talkās vecie apģērba gabali ieguva jaunu veidolu,
• pieredzējušu rokdarbnieču vadītās otrreizējās pārstrādes darbnīcās „otro dzīvi” ieguva dažādi priekšmeti,
• izzinošos velobraucienos uz attālākiem pagastiem bija iespējams ne tikai izkustināt kājas, iepazīt pagastus, bet arī attīrīt taku uz avotu un mācīties ieklausīties dabā kopā ar Agri Vanagu,
• vides ekspedīcijās pa upēm un mežiem tika tīrītas upes un sastapti interesanti cilvēki (laika zīmju vērotāju Vili Bukšu, Kurzemes zālīšu meitenēm u.c.),
• Gulbenes, Alūksnes un Jaunpiebalgas jauniešu veidotas sociālās kampaņas.

Aktivitātes notika ne tikai Gulbenes pilsētā, bet arī vairākos Gulbenes novada pagastos. Vairākas aktivitātes notika Gulbenes novada svētku laikā Lejasciemā. Jauniešu veidotās sociālās kampaņas 3 mēnešus rotēja pa Gulbenes, Jaunpiebalgas un Alūksnes novadu sociālajiem tīkliem, kā arī jaunieši citiem jauniešiem vadīja nodarbības par videi draudzīgu dzīvesveidu.

Paldies projekta sadarbības partneriem – Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu iniciatīvu centram „Tagad”, Alūksnes Bērnu un jauniešu centram „Pa GALMS”, biedrībai „Homo ecos:”, biedrībai “Humana People to Peolpe in Latvia”.

Lai projekta laikā gūtā pieredze palīdz mums dzīvot atbildīgi pret vidi un taupīt resursus!

Projekta aktivitāšu foto skatāmi projekta facebook lapā „Minies globāli”.

Projektu “MINIES GLOBĀLI” (līg.nr. 1-20/43, proj.reģ.Nr. 1-08/522/2014) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projektu realizē biedrība “JUMATA” sadarbībā ar Gulbenes novada iestādēm un pagastiem.
minies-globali

Elīna Nagle

Jauns gads – jauna apņemšanās

imagesLai veicinātu sadarbību starp novada jauniešiem un vietējo pašvaldību, Alūksnes novada pašvaldība jau 2011. gadā izveidoja Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvo padomi. Tās sastāvā darbojas astoņi novada jaunieši, pašvaldības, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra, Izglītības pārvaldes pārstāvji. Aicinām iesaistīties Jauniešu konsultatīvās padomes darbībā jauniešus gan no pilsētas, gan novada pagastiem.

Nozīmīgākais Jauniešu konsultatīvās padomes veikums ir jauniešu forumu rīkošana Liepnas, Pededzes, Mārkalnes, Veclaicenes, Jaunannas jauniešiem. Forumu rezultātā izveidojušās vai aktivizējušās jauniešu neformālās grupas, kuras pagastos īstenojušas dažādus ne tikai jauniešiem, bet visai vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus.
Ja esi aktīvs, rosīgs un vēlies iesaistīties Jauniešu konsultatīvās padomes darbā, aicinām līdz 11. janvārim aizpildīt anketu, kas atrodama šajā saitē:

https://docs.google.com/forms/d/1zwHlEx-ugIXYa_9pAQlRMlBZ3_it_4JThwnh9ExL_4c/viewform?c=0&w=1

Evita Aploka

Alūksnes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunieši īstenojuši 6 projektus

DSC_0710Jau 3.gadu Alūksnes novada pašvaldība piešķir līdzekļus Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam, lai veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un iniciatīvu īstenošanu. 2015.gadā jauniešu grupas Alūksnē, Strautiņos, Jaunannā, Mārkalnē, Ilzenē un Liepnā realizējušas 6 dažādus projektus.

Alūksnē jauniešu grupa “Sila priedes” projekta “Mācies mūžīgi” laikā organizējusi 4 lekciju kursu saviem vienaudžiem ar Māra Oltes, AS “Latvijas valsts meži” un biedrības “Homo Ecos” pārstāvju, filmas “Izlaiduma gads” un “Ģimenes lietas” režisora Andra Gaujas piedalīšanos. Jaunieši paredzējuši vēl vairākas līdzīgas tikšanās ar uzņēmējiem un biedrību pārstāvjiem šī mācību gada laikā.
Strautiņu mazpulka jaunieši vasaras vidū noorganizēja sporta dienu projekta “Sportosim Strautiņos!” laikā. Vismaz vienu dienu jaunieši varēja saturīgi un aktīvi, svaigā gaisā pavadīt brīvo laiku. Projekta īstenotāji atzīst, ka viena diena diez vai mainījusi jauniešu attieksmi pret aktīvu dzīvesveidu, tomēr diena tika pavadīta saturīgi, iepazīstot jaunus cilvēkus.
Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis” visu vasaru strādāja pie Zaķusalas labiekārtošanas, izgatavojot galdus un “staiguli”. Projekta rezultātus bauda gan paši jaunieši, gan Jaunannas pārējie iedzīvotāji un viesi.

Ziemeru pamatskolas skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar skolas skolēniem, viņu vecākiem un aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem uzbūvējusi nelielu brīvdabas estrādi pie skolas projekta “Zaļā dabas koncertzāle”. Šim projektam plānots arī turpinājums – apkārtnes labiekārtošana. Estrādē noticis atklāšanas pasākums, un tās esamība paver plašākas iespējas dažādiem pasākumiem.
Ilzenes neformālā jauniešu grupa “LED” savā projektā piedāvāja orientēšanās sacensības “Dārgumu lāde Ilzenē”, kur dažādu paaudžu Ilzenieši un viesi iepazina Ilzenes pagasta dārgumus – cilvēkus, kam dažādas nodarbošanās. Jaunieši priecājas par lielo cilvēku atsaucību dalībai pasākumā.
Liepnas vidusskolas skolēnu dome piepildījusi skolēnu vajadzību pēc pievilcīgas, patīkamas telpas, kur pavadīt starpbrīžus un brīvo laiku skolā, kā arī organizēt skolēnu domes tikšanās. Projekta laikā tapusi atpūtas telpa “Kokoss” priecīgās krāsās, ko pēc saviem plāniem atjaunojuši un iekārtojuši paši skolēni.
Finansējums tika piešķirts arī jauniešu grupas “10 kW radošo citronu” projektam “[At]aino Alūksni”, kas diemžēl netika īstenots dažādu apstākļu dēļ.

Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu organizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC). Tā kopējais pieejamais finansējums bija 2000 EUR un maksimālais finansējums 1 projektam bija 300 EUR. Konkursā varēja piedalīties neformālas jauniešu grupas (grupā vismaz trīs 13-30 gadus veci jaunieši) vai jauniešu nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Alūksnes novada teritorijā.
Šādu konkursu paredzēts organizēt arī 2016.gadā, tapēc aicinām jauniešus jau tagad domāt par to, kādas idejas vēlaties piepildīt.

Jaunieši ar pašvaldību runā par Tīklu saliņu

nov_tīklu_sal_(Ilze_Zvejniece)20.novembrī Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji tikās ar jauniešiem, lai pārrunātu idejas Alūksnes ezera Tīklu saliņas attīstīšanai.

Oktobra beigās, noslēdzoties Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) rīkotajam jauniešu apmaiņas projektam “PEANUT”, notika ekspedīcija “PĀRBŪVĒ AL”, kuras laikā jaunieši apsekoja  Alūksnes pilsētas neapdzīvotās ēkas un teritorijas . Kā informēja ABJC jaunatnes lietu metodiķe Ilze Zvejniece, ekspedīcijas ietvaros tika aplūkoti tādi objekti kā Tīklu sala, VEF teritorija, bijušā restorāna “Cepurīte” ēka, Rūpniecības ielas neizmantotās teritorijas u.c. Ekspedīcijas mērķis bija vērst sabiedrības uzmanību uz šādām teritorijām un pārdomāt idejas, kā ar nelielu ieguldījumu palīdzību varētu uzlabot to stāvokli un izmantot novārtā atstātās ēkas. Ekspedīcijas laikā jaunieši veica arī nelielus teritoriju sakopšanas darbus, savācot tur atrastos atkritumus.

Jauniešu vidū vislielākā interese bijusi tieši par Tīklu saliņas attīstīšanu, jo tā ir pašvaldības īpašumā, tāpēc arī jaunieši vēlējās tikties ar pašvaldības vadību, lai noskaidrotu pašvaldības redzējumu šīs saliņas attīstībai un piedāvātu tai savas idejas par to, ko jaunieši vēlētos uz šīs nelielās ezera saliņas ieraudzīt nākotnē.

Pašvaldības pārstāvji informēja jauniešus, ka Lielās talkas ietvaros 2012. un 2013. gadā pašvaldības administrācijas darbinieki un pilsētas iedzīvotāji strādāja Tīklu salā, kur demontēja veco, sagruvušo estrādi un soliņus, attīrīja salu no saaugušajiem krūmiem. Saliņas sakopšanā aktīvi iesaistījusies arī pašvaldības aģentūra “Spodra”.

Diskusijas turpinājumā pašvaldības pārstāvji uzklausīja jauniešu idejas Tīklu saliņas attīstīšanai. Viens no priekšlikumiem, kā ar nelieliem līdzekļiem sakopt šo teritoriju, bija par laipas rekonstrukciju un uz salas esošās būves demontāžu. Jaunieši izteica ideju uz saliņas izveidot atpūtas vietu ar soliņiem un ugunskura vietu, no kuras varētu baudīt skatu uz Alūksnes ezera iekšezeru. Vēl izskanēja priekšlikumi uz saliņas izveidot laivu piestātni vai nodot to dabaszinātņu izpētei. Pašvaldības pārstāvji mudināja jauniešus apdomāt vēl kādas idejas, kā šo Alūksnes ezera salu attīstīt, veidojot tur aktivitātes ar augstu pievienoto vērtību. Arī citus alūksniešus, kam ir idejas  Tīklu saliņas  izmantošanai, aicinām tās darīt zināmas pašvaldībai.

 

Druvis Mucenieks

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

IET DABĀ IR FORŠI!

iet-dabaMaija mēneša beigās projekta “MINIES GLOBĀLI” velbrauciena uz Lejasciemu laikā tapa Gulbenes vidusskolas jauniešu intervija ar dabas draugiem Agri Vanagu un Silvestru Sīli par iešanu dabā un atbildīgu atpūtu. Agris velobrauciena dalībniekiem mācīja sajust mežu – ieklausīties skaņās, sajust daudzās smaržas, sūnas, kokus. Gulējām sūnās, sajutām priežu mizas raupjumu un spēcīgo smaržu, sauso kadiķu zaru dūmu smaržu no ugunskura. Silvestrs un Agris priecēja ar ģitāras skaņām un rāmām dziesmām. Laura Igaviņa stāstīja par Geocaching slēpņošanas spēli. Pirms ēdām zupu, tapa intervija. Dabas draugi atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

Ko jūs domājat par aktīvo atpūtu?
Silvestrs: “Aktīvā atpūta – tas viss ir ļoti labi. Jo vairāk cilvēki ies dabā, jo labāk. Par Geocashing slēpņošanas spēli… Man nepatīk, ka iet dabā ar vienīgo mērķi tikai kaut ko atrast. Kāpēc nevarētu iet vienkārši tāpat? Kāpēc uzreiz ir vajadzīgs globālais tīkls, vajag “zīmēties”, atzīmēties? Nu, labi, ja tas ir vienīgais veids, kā iemānīt jūs – jauniešus – mežā…”

Kā ar atkritumu radīšanu?
Agris: “Tad, kad mēs ejam dabā, mums ir diezgan primitīva domāšana. Pie ugunskuriem atstājam visas “drazas”, iesaiņojumus… Ekoloģija jāsāk no sevis.”
Silvestrs: “Tad, kad klasiskais latvietis dodas atpūsties, viņš stiepj pilnus maisus… Aliņš, desas, čipsi… Tad visu pārstrādā savā kuņģītī. Paliek iepakojums, kas nesver neko, bet to atpakaļ atnest nav spēka. Padomājiet par šo lietu – kam jūs atstājat to tukšumu tur? Kāpēc nevar tās tukšās pudeles un bundžas paņemt līdzi, kad iet atpakaļ? Nebūs jārīko talkas! Nemēslojiet un viss būs okej!”

Kā atpūsties aktīvi, bet tajā pašā laikā atbildīgi pret dabu?
Agris: “Būt saudzīgiem. Sajust dabu un saprast, ka zaru laušana un pārmērīga izbradāšana nenāk tai par labu. Varētu jauniešiem taisīt vairāk programmas dabā. Mēs daudzi šobrīd sēžam tādā kambarī un darbojamies tikai caur tehnoloģijām. Tiem jauniešiem, kas vēlētos iet dabā, es varētu piedāvāt sarīkot nometni, kurā mācām izprast dabu, paņemt no tās visu, kas vajadzīgs, un dot dabai. Viss ir savstarpēji saistīts… Ja jūs piesārņojat ūdens tilpnes, pašiem var rasties veselības problēmas.”
Silvestrs: “Ir kāds sens Ziemeļamerikas indiāņu teiciens: “Dabu mēs neesam mantojuši no mūsu senčiem, mēs to esam aizņēmušies no mūsu bērniem.” Ja tu un tu mēslosi, tad kādā pasaulē dzīvos jūsu bērni un mazbērni? Katra nākamā paaudze kļūst aizvien slimāka. Skarbi runāju, bet tā ir patiesība. Ja tūlīt un tagad neapturēs to, kas notiek, tad nākamās paaudzes dzims ar ļoti nopietnām veselības problēmām, vai nepiedzims vispār.“

Kā motivēt jauniešus iet dabā?
Silvestrs: Tu saproti, tad paaicini līdzi draudzeni, savus draugus! To nevar panākt ar dažādām globālām programmām. Tas ir no cilvēka cilvēkam. Ja tu tagad esi viena, būs 2, tad 3… Ģeometriskā progresija. Tad veidosies bariņš, kurš teiks: “Iet dabā ir forši!” Tagad ir internets, facebook, visādi gadžeti… Tas šobrīd ir forši! Bet kas tas koks tāds ir? Es nesaku, ka nevajag lietot tehnoloģijas. Vajag lietot, bet nevajag viņām vergot. Var salikt visu kopā! GPS ir brīnišķīga lieta, lai neapmaldītos mežā, bet tieši tāpēc vajag izmantot to un iet mežā. Nevajag taisīt akcijas un programmas. Vajag nodot informāciju no cilvēka cilvēkam. Piemēram, jūs tagad esat izbraukuši ar riteņiem, tad pastāstiet draugiem, cik tas bija forši! Brauciet līdzi! Tā no mazumiņa augs domubiedru skaits. Sāk divi un tad pievienojas arvien vairāk un vairāk… Tā bija ar parkuristiem – sāka 2 cilvēki, bet nu jau ir tūkstoši. Tieši tāpat mēs varam sākt no Latvijas: Forši ir iet dabā! Nevis tā vienkārši, bet tā, kā Agris māca – sajust koku. Iebāzīsi galvu pļavā, tur tāda dzīvība…”

Intervija tapusi projekta “MINIES GLOBĀLI” jauniešu sociālās kampaņas ietvaros. „Projektu “MINIES GLOBĀLI” (līg.nr. 1-20/43, proj.reģ.Nr. 1-08/522/2014) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projektu realizē biedrība “JUMATA”.”

minies-globali

Gulbenes jauniešu kampaņa “IELEC ZAĻAJĀ”

“IELEC ZAĻAJĀ!” ir Gulbenes jauniešu grupas veidota sociālā kampaņa projekta „MINIES GLOBĀLI” ietvaros par tēmām ”Atbildīga atkritumu apsaimniekošana” un “Atbildīga aktīvā atpūta”.
YouTube skatāmi jauniešu veidoti video “Ielec zaļajā!” un “Aktīvs! Atbildīgs!”, kas mudina sabiedrību “domāt zaļāk” – dzīvot videi draudzīgāk. Tapuši informatīvi plakāti par atkritumiem, to šķirošanas, nodošanas iespējām un pārstrādi. Šobrīd plakāti ceļo pa novada izglītības iestādēm.
Jaunieši dažādos avotos ir vākuši informāciju par atkritumiem, to šķirošanas nepieciešamību un nodošanas iespējām, intervējuši dabas draugus Agri Vanagu un Silvestru Sīli, kuri savās ikdienas darbībās mudina cilvēkus atgriezties pie dabas un izturēties pret to ar cieņu un mīlestību.
Skaitļu un faktu avoti: http://www.zalais.lv/; http://www.vide.ecobaltia.lv/.

Vairāk informācijas un bildes IELEC ZAĻAJĀ

Interesanti Plastmasas pudeles=APĢĒRBS

Raksts tapis projekta “MINIES GLOBĀLI” jauniešu sociālās kampaņas ietvaros. Raksta autori Gulbenes jauniešu komanda.
„Projektu “MINIES GLOBĀLI” (līg.nr. 1-20/43, proj.reģ.Nr. 1-08/522/2014) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projektu realizē biedrība “JUMATA”.”

minies-globali