ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Meklējam dalībniekus projektam AUTOBUSS

BProjekts “AUTOBUSS” būs 8 jauniešu piedzīvojums šīs vasaras garumā, ieguldījums savas personības izaugsmē un labākas sabiedrības veidošanā.

Piesakies, ja
* Tu esi 13-25 gadus vecs
* Tu gribi iemācīties, kā komunicēt un sadarboties ar dažādiem cilvēkiem, kas pakļauti atstumtības riskam
* Tu uzskati, ka tev piemīt rakstura īpašības, prasmes, talanti vai intereses, ar ko dalīties
* Tev ir laiks piedalīties visos projekta pasākumos (skaties plānu)
* Tu esi gatavs pēc projekta noslēguma kļūt par labās gribas vēstnesi sociālās iekļaušanas jomā, piedaloties citos pasākumos, jaunos projektos vai kļūstot par brīvprātīgo

KĀDS IR PLĀNS?
1. Pieteikšanās līdz 31.maijam, aizpildot šo anketu
2. Paziņojam Tev par uzņemšanu projektā līdz 3.jūnijam
3. Komandas veidošanas pasākums – saskarsmes prasmju pilnveides treniņš 28.-30.jūnijā
4. Ekspedīcijas plānošana 5.jūlijā
5. Ekspedīcijas plānošana 2.augustā
6. Ekspedīcija 9.-12.augustā
7. Noslēgums – VĒLĀS BROKASTIS – projekta prezentēšana 27.augustā

Projekta dalībniekiem tiks nodrošināts transports, nakšņošana, ēdināšana un materiāli darbam.

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 31.MAIJAM, aizpildot ŠO ANKETU

Projekta laikā tiks izveidota 8 jauniešu komanda, kuriem tiks nodrošināta iespēja gūt praktisku darbošanās pieredzi ar dažādām atstumtības riskam pakļautām cilvēku grupām Alūksnes novadā un ārpus tā, piedaloties komandas veidošanas un saskarsmes prasmju pilnveides treniņā, plānojot un īstenojot 4 dienu ekspedīciju pa reģionu, viesojoties vismaz 5 vietās, vadot nodarbības bērniem, jauniešiem un senioriem.
Projekta “AUTOBUSS” mērķis ir veicināt jauniešu atbildības sajūtu par Latvijas attīstību, popularizējot jauniešu aktīvu līdzdalību sociālās iekļaušanas jomā. Projektu īsteno Alūksnes novada pašvaldība.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA-logovalstsjaunatnesprogramma-logo_krasains