ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

PAGARINĀM jauniešu iniciatīvu projektu pieteikšanu

12

Pagarinām projektu pieteikšanu līdz 30.martam! Esiet uzmanīgi – gatavojot pieteikumu, lasiet nolikumu!

Jau 4.gadu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) organizē pašvaldības finansēto Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kurā jauniešu grupas var pretendēt uz 300 EUR lielu finansējumu savas idejas īstenošanai.

Konkursā aicinātas piedalīties neformālas jaunieši grupas (grupā vismaz trīs 13-30 gadus veci jaunieši) un jauniešu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas novada teritorijā. Iepriekšējos gados uz finansējumu pretendējušas gan skolēnu pašpārvaldes, gan pagastu jauniešu grupas un klubi, gan projekta īstenošanai īpaši apvienojušies jaunieši.

Pieteikumus gaidām līdz šā gada 30.marta pulksten 17.00 (atbilstoši konkursa nolikumam iesniedzot projekta pieteikumu).

2016.gada konkursam izvēlētās prioritātes ir šādas:

1) dažādu jauniešu sapratne un sadarbība

2) starppaaudžu sadarbība

3) identitātes meklējumi

4) drošs un veselīgs dzīvesveids.

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa

Atskaites veidlapa

Papildus informācija un konsultācijas pieejamas ABJC ar iepriekšēju pieteikšanos pa talruni 64322402 vai e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com (Ilze Zvejniece).