ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Apstiprināts projekts “Smaida attālumā”

Alūksnes novada izglītības iestādes īstenos projektu konkursa “Kontakts” aktivitātes. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam projekta konkursa “Kontakts” ietvaros apstiprinājusi 31 projektu 3 no tiem tiks īstenoti Alūksnes novada Izglītības iestādēs. Projekta aktivitātes vērstas uz pašpārvalžu attīstības stiprināšanu, izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšanu un labbūtības vairošanu.

Projekti tiks īstenoti:

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola – piešķirtais projekta finansējums 1033,32 EUR;

Ziemeru pamatskola – piešķirtais projekta finansējums 972.03 EUR;

Alūksnes vidusskola – piešķirtais projekta finansējums 1200,00 EUR;

 

Projektu realizēšanas termiņš no 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 20. decembrim.

Kopējais Alūksnes novada pašvaldības projekta “Smaida attālumā” piešķirtais finansējums 3205,35 EUR

 

Lai sasniegtu izvirzītos projekta mērķus, izglītības iestāžu komandas paredzējušas dažādas aktivitātes, piemēram:

  • pašpārvaldes vēlēšanas, diskusijas, “prāta vētru”;
  • izglītojošus pasākumus par jauniešiem svarīgām tēmām, piesaistot dažādus speciālistus;
  • pieredzes apmaiņas braucienus un saliedēšanās pasākumus pašpārvaldes jauniešiem;
  • darbnīcas pašpārvaldes dalībnieku kompetenču attīstīšanai.

 

Projekta koordinatore Alūksnes Bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķe Ieva Rakova: 28440448, ieva.rakova@aluksne.lv

Vairāk par projekta konkursu varat uzzināt:

jaunatne.gov.lv/jaunumi/jaunatnes-politikas-valsts-programma/93-latvijas-skolas-istenos-idejas-pasparvalzu-attistibai-iniciativa-kontakts/

Relīze skatāma šeit

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.