ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jauniešu starptautiskā apmaiņa Alūksnē veicina sabiedrības iesaisti

SONY DSC

Kā veicināt dažādu paaudžu apkārtējo cilvēku, īpaši jauniešu, iesaistīšanos sabiedriskajos procesos? Un kā pievērst
uzmanību dažādiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem?  Šie jautājumi bija pamats Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra rīkotajam starptautiskajam jauniešu apmaiņas projektam “PEANUT” (no angļu valodas – zemesrieksts).
Projekts norisinājās Alūksnē un tās apkārtnē no 24.jūlija līdz 2.augustam, un tajā piedalījās 19 jaunieši no Spānijas,
Grieķijas, Slovēnijas un Latvijas. Lai apkārtējos rosinātu interesi iesaistīties, projekta dalībnieki izmantoja dažādas
mākslinieciski radošas aktivitātes.

Kad jautāts, kā radās ideja par šāda projekta izveidi, grupas vadītāja Lelde Gusta stāsta: “Sapratām, ka daudzi cilvēki
neiesaistās pasākumu norisēs un bieži vien saka, ka pilsētā nekas nenotiek. Nojautām jau, ka šāda problēma nav tikai
mums un uzsākām jauniešu apmaiņu, lai gūtu arī citu valstu pieredzi un saprastu, ar kādām metodēm labāk varētu
aktivizēt pasīvos iedzīvotājus un radīt viņos vēlmi arī uzņemties iniciatīvu.”
Projekts tika veidots kā ideju labaratorija, kur daļa no idejām tika izmēģinātas dzīvē, aicinot iesaistīties dažādās
aktivitātēs arī apkārtējos. Šāda iespēja tika dota 31. jūlijā, kad Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Pa
Galms” apkārtnē norisinājās vairākas radošās darbnīcas un pikniks “ĒD, DARI, DOMĀ” un alternatīvās elektroniskās
mūzikas pasākums “YARD BASS” . Kā viena no aktivitātēm tika veidota “Dzīvā bibliotēka”, kurā projekta dalībnieki no
ārvalstīm dalījās savos stāstos un pieredzē. Savukārt 1.augustā, Alūksnes pilsētas svētku ietvaros, dalībnieki īstenoja
artivisma akciju, kurā vērsa apkārtējo uzmanību uz šobrīd aktuālu problēmu – ilgu laika pavadīšanu pie mobilā
tālruņa, aizmirstot par apkārt notiekošo.

Ideja par šo un citām aktivitātēm radās projekta gaitā. Kā vēl viena no idejām, ko realizēt lai uzrunātu plašāku
sabiedrību, tika īstenota Rīgā. Uz trīs gājēju tiltu margām, kas atrodami Rīgas parkos, projekta dalībnieki pašrocīgi
izgatavoja un uzstādīja papīra piekaramās slēdzenes. Uz tām tika uzrakstīti divi viena dzimuma cilvēku vārdi un kāds
nākotnes datums, kā parasti to dara kāzās. Šādi, izmantojot radošu aktivitāti, jaunieši pievērsa apkārtējo uzmanību
viendzimumu laulības aizliegumam Latvijā, ko jaunieši vēlētos mainīt.

Projekta “PEANUT” dalībnieki atzīst, ka projekts ir izdevies, un uzsver, ka tagad svarīgākais ir iegūtās zināšanas un
pieredzi izmantot arī ārpus projekta. Jaunieši nākotnē plāno turpināt apkārtējo iesaistes veicināšanu, izmantojot gan
projektā izmēģinātās radošās aktivitātes, gan arī ko jaunu!

Šis projekts tika īstenots ar ES programmas “Erasmus+” finansiālu atbalstu.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Intervijas fragments ar Leldi Gustu ņemts no portāla aluksniesiem.lv http://aluksniesiem.diena.lv/vietejas-
zinas/pievienojies-radosaja-piknika-97966

Rakstu sagatavoja  projekta „PEANUT” dalībniece Laura Eisaka.

erasmus+logo_mic   Print