ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Alūksnes JIP 2024

Te ir 300 EUR tavai idejai!

Izsludinām Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu 2024!

Kas var iesniegt projektu? Alūksnes novada jaunieši (13-25 g.) vai jauniešu grupas (t.sk. skolēnu pašpārvaldes)
Kad? Iesniedz aizpildītu projekta pieteikumu/prezentē ideju līdz 24.marta plkst. 23.59
Kad iespējams īstenot projekta aktivitātes? Visas plānotās aktivitātes īsteno no 2024. gada 20. maija līdz 30. oktobrim
Ir idejas, bet nezini kā uzrakstīt projektu? Mēs palīdzēsim! Iespējams pieteikties arī individuālām un tiešsaistes konsultācijām, sūtot ziņu koordinatoram A.Cekulam (ainars.cekuls@aluksne.lv) vai rakstot PaGalma sociālajos tīklos.

Iepazīsties ar nolikumu un aizpildāmajiem dokumentiem:

Aluksnes-JIP-2024-NOLIKUMS
1.pielikums-Aluksnes-JIP-2024-pieteikums
2.pielikums-Aluksnes-JIP-2024-izmaksu-tame
3.pielikums-Sadarbibas-partnera-apliecinajums_2024
4.pielikums-Aluksnes-JIP-2024-vertesanas-kriteriji
5.pielikums-Aluksnes-JIP-2024-atskaites-veidlapa

Konkursu organizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs.
Projektu konkursu finansiāli atbalsta Alūksnes novada pašvaldība.