ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekts “KABATĀĀ”

Šajā pārmaiņu laikā, kad Alūksnē ir notikusi skolu tīkla optimizācija, ir radusies plaisa starp novada pagastu un Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, kas ietekmē ne tikai skolēnus, bet visu paaudžu cilvēkus mūsu novadā. Daļa skolēnu ir pakļauti mobinga apdraudējumam.
Apcelšana skolā ir nopietna un daudzdimensionāla problēma, pret to jācīnās ar dažādām metodēm. Dažādos agresijas izpausmes veidus izraisījusi nespēja pieņemt citādo. Nespēja saprast, ka mēdz būt jaunieši no dažādiem sociāliem slāņiem, ar valodas barjeru un citām atšķirīgām iezīmēm. Ir nepieciešama aktīvāka sabiedrības iesaistīšanās apcelšanas novēršanā- tikai aktīvi iesaistoties spēsim panākt sistemātiskas pārmaiņas un radīt uzlabotu komunikācijas klimatu.

Pēc jauniešu teiktā, secinām, ka apcelšana parādās tur, kur tiek nodalīts skolēnu statuss, piemēram, pilsētnieki un laucinieki, teicamnieki un nesekmīgie, “vidusskolēni” un “ģimnāzisti” u.tml. Vēlāk apcelšanas upuri paši kļūst par apcēlājiem, un “apburtais loks” turpinās.
Ar šī projekta palīdzību tiks saliedēti lauku un pilsētas jaunieši, uzlabosies sadarbības prasmes un tiks veicināta savstarpējā komunikācija. Projektā tiks piedāvātas iekļaujošas un uz sadarbību orientētas aktivitātes, izsakužot vardarbīgas un uz opozīciju vērstas attiecības.

Ar šo projektu mēs vēlamies mazināt plaisu starp pilsētas un lauku jauniešiem, uzlabot savstarpējo komunikāciju, rosināt būt iecietīgiem un tolerantiem.
Liela daļa mūsu grupas jauniešu arī ir no laukiem, tāpēc šo situāciju pazīstam no iekšpuses.

Ar šo projekta ideju vēlamies uzlabot komunikāciju, iecietību un toleranci starp lauku un pilsētas jauniešiem, ietverot sevī ESC prioritāšu izzināšanu, sava novada vēstures un ģeogrāfijas apzināšanu un sadarbības treniņu.
Tiešā mērķa grupa ir pilsētas un lauku jaunieši, tajā skaitā arī jaunieši ar īpašām vajadzībām, bet netiešā projekta mērķa grupa ir šo cilvēku ģimenes un citi ieinteresētie sabiedrības locekļi.

Šī projekta ietvaros lauku un pilsētas jaunieši kopā radīs jaunu, oriģinālu galda spēli par Alūksnes novadu, kurā iekļauti jaitājumi par ESC vērtībām, kā arī sadarbības, pašizziņas treniņu uzdevumi.
Jauniešiem sadarbojoties, tiks mazināta savstarpējā komunikācijas barjera, tiks veicināta cieņpilna un draudzīga komunikācija, personīgu zināšanu apmaiņa par Alūksnes novadu un populāru galda spēļu noteikumiem, būs iespēja izpaust radošumu un kreativitāti spēles veidošanas procesā. Kopīgā darbošanās neformālā atmosfērā uzlabos savstarpējo komunikāciju neatkarīgi no jauniešu dzīves vietas un sociālā stāvokļa. Tiks veidoti pamati tolerantai jaunatnei un stiprināta vietējā̄ kopiena.

Projekta nosaukums: Eiropas solidaritātes korpusa projekts “KABATĀĀ”
Finansētājs: Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
Īstenotājs: Neformāla jauniešu grupa “Oluksnieši” sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru.