ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Izskanējis “Alūksnes novada Jauniešu forumu “Padod tālāk!””

Pasākuma mērķis bija atbalstīt jaunatnes politikas attīstību Alūksnes novadā, noskaidrot, ko vēlas jaunieši, diskutējot par aktuālām un nozīmīgām tēmām jauniešu vidū, lai izveidotu kvalitatīvu un ilgtspējīgu jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, kas balstīts uz jauniešu vajadzību izpēti, paredzot mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānisma stiprināšanu, nodrošinot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, sadarbību ar jaunatnes darbu saistītām organizācijām novadā.

Dalībniekiem bija iespēja klausīties iedvesmas stāstus no @estefaaniann un @rudolfszin , piedalīties diskusiju grupās par dažādām tēmām un baudīt muzikālu priekšnesumu no @msh_beatbox .🎤

Paldies jauniešiem un ekspertiem par dalību! 😎

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.