ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
nodokļu maks. Reģ. Nr. 90001386811
izsludina pretendentu pietiekšanos uz vakanto JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA amatu  uz noteiktu laiku.

1 slodze (40 stundu darba nedēļa).

Darba alga pirms nodokļu nomaksas no EUR 751,50.

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un īstenot jaunatnes darba stratēģiju Alūksnes novadā,
 • sadarboties ar jaunatnes darba īstenošanā iesaistītajām personām un institūcijā;
 • īstenot un koordinēt jauniešu neformālās izglītības, informatīvus, izglītojošus un brīvā laika pasākumus un programmas novadā;
 • sagatavot un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • motivēt un koordinēt jauniešu iesaistīšanos novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • koordinēt jauniešu brīvprātīgo darbu.

Prasības:

 • augstākā izglītība vai studijas (pedagoģiskā, psihologa vai sociālā darbinieka izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darbu (40 stundu darba nedēļa atbilstoši centra darba laikam līdz pulksten 20:00);
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu ar bērniem un jauniešiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un prasme pārvaldīt sociālo tīklu kontus;
 • pieredze projektu darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs kā personu datu pārzinis informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV), rekomendācijas vēstuli vai kontaktinformāciju rekomendācijas saņemšanai, iesniegt līdz 2023. gada 10.janvārim, plkst. 16:00,  Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksne, LV 4301 vai sūtot uz e-pastu: eva.aizupe@aluksne.lv.

Kontaktpersona: Eva Aizupe tālr. 29190552, 64322402, e-pasts: eva.aizupe@aluksne.lv