ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Izzinot karjeras virzienu un sevi.

23.novembrī kopā ar karjeras konsultanti Jolantu Jasukeviču Alūksnes un Apes novada fonda projekta “Dilemma-radītājs vai darītājs?” aktivitāšu ietvaros tikāmies ar Alūksnes novada vidusskolas skolēniem, lai aktīvi darbotos karjeras nodarbībā par profesijas izvēli. Jau aktivitātes sākumā caur dažādiem jautājumiem jaunieši tika rosināti aizdomāties vai jau ir izdarījuši izvēli par turpmākajām mācībām un soļiem, kas jāsper, lai nonāktu tur, kur vēlas. Vēlāk ar dažādu metožu palīdzību jaunieši veidoja savu raksturojumu un pētīja sevi, lai vēlāk jau pēc profesionālā tipa atlasītu dažādas profesijas, kas varētu viņiem būt piemērotas.

Dažas atziņas no jauniešiem:

“Man aktivitāte patika, jo bija interesanti iemācīties ko jaunu par sevi un citiem, kādas prasmes un vērtības man ir.”

“Es uzzināju ko jaunu par profesijām, kuras nezināju, ka eksistē.”

“Es sapratu to, kas man vairāk var interesēt. Man noderēs turpmāk viss, ko uzzināju par profesionālajiem tipiem.”

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).