ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

2850 EUR Tavam jaunajam biznesam

139Alūksnes novada pašvaldība izsludinājusi Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkursu,  kurā aicina piedalīties jauniešus no 18 līdz 30 gadu vecumam.

Biznesa ideju konkursa mērķis ir veicināt jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa uzsākšanai. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības slēgt līgumu ar pašvaldību par finansējuma saņemšanu un komercdarbības uzsākšanu. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir līdz pat 2850 EUR.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2015.gada 23.oktobra plkst.16.00 personīgi vai nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, ar norādi – „Konkursam „Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss”.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties: www.aluksne.lv (sadaļā KONKURSI) vai pašvaldības kancelejā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 306.telpā.

Ja rodas kādi ar konkursu saistīti jautājumi, aicinām sazināties ar Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Sanitu Ausēju pa  tālruni 25425222 vai e-pastā sanita.auseja@aluksne.lv