ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Norisinājies Brančs ar jauniešiem!

30.septembrī aizvadīts liels un skaists jaunatnes jomas notikums “Brančs ar jauniešiem”, kura dalībniekiem bija iespēja iedvesmoties no citu jauniešu veidotām iniciatīvām visas vasaras garumā, īstenojot Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektus. Iepazīties ar aktuāliem jaunatnes jomas projektiem un iespējām. Kā arī norisinājās jauniešu un lēmumu pieņēmēju tīklošanās, kurā kopīgi meklējām arī atbildes uz dažādiem jaunatnes, kopienu un iesaistes jautājumiem.

Šī aktivitāte stiprināja jauniešu motivāciju un radīja iedvesmu veidot arī savas iniciatīvas, klausoties vienaudžu stāstos.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).