ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jaunieši Liepnā realizējuši projektu “Kopā spēks!”

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas skolēnu pašpārvalde īstenoja jauniešu iniciatīvu projektu “Kopā spēks”. Projekta mērķis bija veicināt skolēnu iepazīšanos un klašu kolektīvu saliedēšanos radoši aktīvā līdzdarbībā. Projekta “Kopā spēks” pirmajā dienā notika sportiskās aktivitātes dažādās stacijās. Nākamajās dienās notika klases reklāmas filmēšana un fotogrāfiju kolāžas “Mana skola” veidošana. Pēdējā dienā skolēni piedalījās Quizizz viktorīnā “Mana skola/Atpazīsti manu mācību telpu”.

Visas plānotās aktivitātes izdevās, apkopojot skolēnu anketu datus, varam secināt, ka skolēniem ir svarīga sadarbība, komandas darbs. Aktivitātes laikā skolēni iepazina jaunos klases biedrus un, ka no parastiem priekšmetiem var izveidot daudz un ļoti aizraujošas spēles. Paldies par atbalstu sakām biedrībai “Liepna – manas mājas”.

Projektu “Kopā spēks” finansiāli atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2022 ietvaros.

Informāciju sagatavoja Liepnas skolēnu pašpārvaldes komanda