ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Radošo darbu konkurss “Alūksnes iela 2030”

Jauniete sava jauniešu iniciatīvu projekta ietvaros aicina piedalīties radošo darbu konkursā “Alūksnes iela 2030”.

Konkursa tēma: “Alūksnes iela 2030”
Konkursa mērķis:
1.Veicināt bērnu un jauniešu radošo pašizteiksmi un pašizpausmi.
2.Apkopot bērnu un jauniešu redzējumu par Alūksnes nākotni.
3.Izveidot radošo darbu izstādi “Alūksnes iela 2030”.

Konkursa uzdevumi:
Izveidot vizuālu radošo darbu – zīmējumu, gleznojumu, digitālo grafiku, maketu, kurā attēlota kāda Alūksnes iela 2030. gadā autora skatījumā.

Lai 2030. gada tuvums jūs nebiedē, fantazējiet un esiet radoši. Labāko darbu autoriem balvas.

KONKURSA NOLIKUMS (informācija par iesniegšanu un citi nosacījumi): Nolikums konkursam Alūksnes iela 2030