ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekts “Minies Globāli”

Minies globaliFinansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Īstenotājs: Biedrība “Jumata” (Gulbene)
Partneri: Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs Alūksnes novadā, Jaunpiebalgas novads
Laiks: 2015.gada aprīlis – decembris
Projekta mērķis: paaugstināt sabiedrības izpratni par samērīgu patēriņu, videi draudzīgu dzīvesveidu, eko un atbildīgu tūrismu, piedāvājot aktivitātes, kurās iespējams mācīties darot.

Projekta laikā tiek īstenoti tādi videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi kā samērīga patēriņa, otrreizējās pārstrādes un upcycling radošās darbnīcas, velo akcijas, vides ekspedīcijas, sabiedrības izglītošanas kampaņa, kā arī sociālā kampaņa samērīga patēriņa un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai, kuru veido Gulbenes, Alūksnes un Jaunpiebalgas jaunieši.
Aprīlī visu trīs novadu jauniešu grupas tikās Gulbenes novada Rankā, lai iepazītos, sadraudzētos un iepazītos ar plānoto darbu projektā. Jaunieši izvēlējās tēmas, par kurām vēlas veidot sociālās kampaņas, vienojās par kampaņas izveides laiku un publicēšanu.
No aprīļa līdz pat augustam katra novada jauniešu grupa strādaja pie savām sociālās kampaņas tēmām:
Alūksne – “Ekotūrisms”, “Mājražošana” un “Transports”;
Jaunpiebalga – “Tīrs gaiss un vide”, “Otrreizējās pārstrādes lietu izvēle un radīšana”;
Gulbene – “Atbildīga atkritumu apsaimniekošana” un “Atbildīga aktīvā atpūta”.
Jaunieši vāca informāciju, intervēja cilvēkus, filmēja, montēja video utt.. 19. augustā Alūksnē visi atkal tikās, lai cits citam prezentētu izveidoto sociālo kampaņu, apzinātu interneta resursus katrā novadā, kur būtu lietderīgi publicēt izveidoto informāciju, un mācījās veidot vienu mācībstundu garu nodarbību, ko katra jauniešu grupa vadīs cita novada skolā.
Septembrī sociālā kampaņa ies vaļā! Sākumā katra novada jaunieši savu informāciju ievietos savos interneta resursos, oktobrī un novembrī informācija sāks rotēt pa citu projektā iesaistīto novadu sociālajiem tīkliem, kā arī jaunieši vadīs nodarbības skolās.
Pēdējā projekta jauniešu grupas tikšanās un paveiktā izvērtēšana plānojas decembrī Jaunpiebalgā.

Projekta dažādās aktivitātes turpinās līdz pat decembrim! Laipni aicināti piedalīties! Projekta aktualitātēm var sekot līdzi arī facebook lapā “MINIES GLOBĀLI”.

“Projektu “MINIES GLOBĀLI” (Līg. Nr. 1-20/43) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome.”

Latvijas vides aizsardzibas fonds1Gulbenes novadsJumata_