ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Viegls labais darbs!

Ko var paveikt 5 minūtēs?

Uzvārīt ūdeni tējai, aizsūtīt kādam apsveikumu dzimšanas dienā, ievietot ierakstu instagram storijā un iesaistīties vieglā aptaujas anketas aizpildīšanā, sniedzot viedokli!

Aicinām Alūksnes novada jauniešus (arī pieaugošos jauniešus), dalīties ar savu viedokli, aizpildot īsu aptaujas anketu par brīvā laika pavadīšanas paradumiem, interesēm un vēlmēm.

Aptauja ir anonīma, rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, aizpildīšana aizņems 5 minūtes.

Dodies šeit: https://ej.uz/aljauniesuaptauja