ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Informācija vecākiem, audzēkņiem un apmeklētājiem!

Lai sekmīgi uzsāktu jauno mācību gadu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, lūdzam vecākus un audzēkņus iepazīties ar:

1.Kārtību, kādā tiek organizēta Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītība ar 01.09.2021.

2.ABJC pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem

Vēlam izdevušos un jaukiem notikumiem bagātu jauno mācību gadu!

Ar pulciņu sarakstu joprojām varat iepazīties šeit: http://abjc.lv/?p=4419