ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jauniešu iniciatīvu projekts “Pededzes pasaku takas atjaunošana”

Sadarbība ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai sasniegtu mērķus…
Pededzes pasaku takas atjaunošana ir sākusies. Takas atjaunošanas materiāliem piesaistīti divu projektu konkursu līdzekļi, taču darbi jāpaveic pašiem!!! Darbīgo jauniešu grupa “Oluksnieši”, čaklie pededzieši jau sākuši darbus. Kopā mums izdosies!
Gaidīsim uz Pasaku takas atklāšanu!
Projektu “Pededzes pasaku takas atjaunošana” finansiāli atbalsta Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros.
“Pasākums tiek atbalstīts projekta “Alūksnes NVO atbalsta centrs – efektīvai kopienu darbībai un sadarbības izaicinājumiem” laikā, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.