ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekta “NEnegatīvs” aktivitātes

Martā tikāmies 2 nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” projekta “NEnegatīvs” aktivitātēs, kur Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs ir projekta partneris!

Abas reizes tikāmies ar kouču, neformālās mācīšanās fasilitatori Ilzi Zvejnieci 2 vebināru ciklā par prasmi klausīties un komunikāciju.

12.martā jaunieši piedalījās vebinārā “Neērtā komunikācija?”, kurā kvalitatīvi pavadījām laiku, runājot par neērto komunikāciju, kā arī praktiski pamēģinot kādu vingrinājumu un daloties ar savām metodēm neērtības pārvarēšanai.
Dažas atziņas no jauniešiem par aktivitāti:
“Sapratu, ka neesmu vienīgais cilvēks, kuram ir šādas sajūtas un to, ka es vienīgā varu noteikt to, ko darīt un kā justies.”
“Pēdējā laikā jūtos ļoti brīvi, atklāti vai vienkārši lieliski un šis vebinārs iedeva vēl papildus emocijas un atklāsmi par sevi, savu gribu, iekšējo es.”
“Es varu par sevi parūpēties!”

Savukārt, 22. martā tikāmies vebinārā “Prasme klausīties-kā sadzirdēt citu viedokli?”, apgūstot dažādas klausīšanās prasmes, kas palīdzēs justies drošāk ikdienas komunikācijā.
Dažas jauniešu atsauksmes par iegūto:
“Man patika uzzināt to, kā patiesībā ir klausīties, un tajā pašā lika uzdrīkstēties runāt.”
“Ieklausīties citos bez stereotipiem vai priekšstatiem.”
“Spēja klausīties, uzklausīt, izteikt savu viedokli un domas. Nebaidīties, nekautrēties, nevērtēt sevi un citus kaut kādu nepamatotu iedomu, aizspriedumu, pretenziju vai nepatikas pēc. Būt sev pašam!”
“Bija forši uzzināt to, cik būtiski ir kaut tikai uzklausīt cilvēku, jo tas var mainīt daudz gan paša, gan viņa dzīvē.”

Un jau aprīlī jaunieši, projekta ietvaros, realizēs savu iniciatīvu, organizējot “Alūksnes novada jauniešu forumu 2021”, tiešsaistē! Jaunieši ir apņēmības pilni pulcināt citus novada jauniešus un jaunatnes jomā ieinteresētos uz domu un viedokļu apmaiņu!

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3. 4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).