ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Ciemojas pie ABJC

2019. gada 6.decembrī Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā izbraukuma seminārā viesojās Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra darbinieki un metodisko materiālu skates dalībnieki.
ABJC iepazīstināja ar savu darbību, kā arī vadīja 3 praktiskās nodarbības. Ikreiz prieks uzņemt kolēģus, dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas.