ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!”

Jau kopš marta mēneša Veclaicenes, Pededzes un Liepnas pagastos regulāri (reizi 2 nedēļās) norisinās mobilā darba ar jauniešiem praktiskās aktivitātes. Tās ir bijušas visdažādākās – radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, kustību, sportiskās aktivitātes, neformālās izglītības aktivitātes, spēles, kulinārijas darbnīcas, keramikas darbnīcas, kokapstrāde. Šajās aktivitātēs jaunieši var lietderīgi un labi pavadīt brīvo laiku, apgūt jaunas prasmes un iemaņas, tas attīsta viņu komunikācijas spējas un veido piederības sajūtu savam pagastam.
Esam lepni un priecīgi, ka varam īstenot projektu “Atklājot mobilitāti un sevi!”, tā izmēģinot mobilo darbu ar jaunatni (kad aktivitāte notiek pēc iespējas tuvāk jauniešu dzīvesvietai), piedāvājot aktivitātes jauniešiem pagastos.

« 1 gada 2 »

Visas aktivitātes projekta ietvaros jauniešiem pieejamas bezmaksas.

Projekts “Atklājot mobilitāti un sevi!” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.