ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra vasaras piedāvājums bērniem un jauniešiem 2019

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra vasaras piedāvājums bērniem un jauniešiem 2019 šeit.

Pieteikšanās no 13.maija pulksten 9.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, tālrunis 64322402, 29190552.

 Visās ABJC organizētajās nometnēs var piedalīties tikai Alūksnes novadā deklarēti bērni un jaunieši.

Vasaras interešu izglītības programmās priekšroka Alūksnes novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem.

Ja dalībnieks neatbilst vecuma grupai vai citiem dalības kritērijiem, viņš var tikt svītrots no dalībnieku saraksta bez brīdinājuma.