ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Meklējam lietvedi!

IMG_7478

ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto

LIETVEŽA amatu

 

 

 

Galvenie darba pienākumi:

 •  nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai;
 •  sagatavot un noformēt dokumentus, veikt dokumentu reģistrēšanu un uzskaiti;
 •  ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus;
 •  veikt sanāksmju, tikšanos protokolēšanu;
 •  veidot un sistematizēt lietas atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai, nodrošināt dokumentu saglabāšanu un savlaicīgu nodošanu arhīvā;
 •  veikt pulciņu dalībnieku dalības maksu kontroli un pārraudzību;
 •  sagatavot un noformēt projektu un atskaišu dokumentāciju.

Prasības pretendentam:

 •  pārvaldīt lietišķās rakstības stilu;
 •  praktiskā darba pieredze dokumentu pārvaldības jomā vai pieredze lietvedības procesa īstenošanā;
 •  augstas darba spējas, precizitāte, atbildība, spēja sadarboties;
 •  spēja strādāt dinamiskā un darbīgā atmosfērā,
 •  spēja saprasties ar bērniem un jauniešiem.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un profesionālās darbības aprakstu (CV), vēlams rekomendācijas, līdz 2015.gada 27.augusta plkst.16.00 var nosūtīt pa e-pastu abjc@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, LV – 4301. Kontaktpersona Ilze Zvejniece, t.64322402