ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Valsts izglītības satura centra organizētajā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” 2019.gada 23.februārī Cesvainē Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  džambu pulciņš “Djembe Beat” , dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi” (pirmsskolas grupa) un dziedāšanas pulciņš “Dziedi savam priekam” ieguva 1.pakāpes diplomus.

Dziedāšanas pulciņš “Puķuzirņi”  izvirzīts uz finālkonkursu Rīgā.

Lepojamies ar mūsu centra audzēkņiem, liels paldies pedagogiem- Lindai Berkulei, Vitai Vērdiņai un Mārcim Kalniņam  par ieguldīto darbu.

Veiksmi finālā!