ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Jaunieši mācīsies veidot radošu vidi

Alūksnes novada pašvaldība aprīļa beigās sākusi īstenot projektu „Daru pats.Daru citam.”, kura laikā novada pagastu jauniešiem ir iespēja attīstīt uzņēmību, radošumu un piederības sajūtu savam novadam.
Bieži jauniešiem ir priekšstats, ka viņiem nav iespēju pašiem radīt kvalitatīvu vidi sev apkārt, jo to, kā visam jābūt, nosaka kāda pieaugušo grupa vai arī tas ir pārlieku dārgi. Tāpēc viens no galvenajiem projekta vadmotīviem ir Dari Pats, saprotot to kā domāt, plānot, veidot, pārveidot, uzņemties atbildību un līdzdarboties ir mūsu katra paša spēkos. Turklāt, darot paši, mēs iedvesmojam arī citus, tādējādi popularizējot līdzdalību gan jauniešu, gan citu paaudžu vidū.
Jau 23.maijā Liepnas, Ilzenes, Veclaicenes, Jaunlaicenes un Jaunannas pagastu jaunieši piedalījās Alūksnes Jauniešu dienā „ARAM” un apmeklētājiem piedāvāja spēlēt badmintonu, aklo volejbolu, florbolu un citas sportiskas aktivitātes, DJ paraugdemonstrējumus un dažādus roku darbus.
Jūlijā paredzētas trīs dienas ilgas apmācības radošās domāšanas attīstībā, radošumu veicinošas vides veidošanā un resursu piesaistē, kā arī divas dienas ilgas DIY (Do it yourself –dari pats) apmācības, kurās jaunieši mācīsies no dažādiem materiāliem veidot neparastus vides uzlabošanas risinājumus.
Savukārt līdz augusta beigām Mārkalnē, Ilzenē, Jaunannā un Veclaicenē jauniešu grupas strādās pie saviem radošas vides veidošanas projektiem, ko prezentēs 29.augustā Vēlajās brokastīs.
Svarīgi, ka projekta dalībniekiem – jauniešiem no novada pagastiem – sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tiek nodrošināts transports uz aktivitāšu norises vietām.
Projekts „Daru pats.Daru citam.” risināsies līdz šā gada septembrim. Šis projekts ir sava veida turpinājums 2014.gada vasarā īstenotajam projektam „Tālāk par sevi”, kur vairāku pagastu jaunieši apmeklēja piecas dažādas radošās darbnīcas, un piecu pagastu jaunieši īstenoja savus nelielos iniciatīvu projektus, piemēram, orientēšanās sacensības Jaunannā un netradicionālo sporta dienu Veclaicenē.
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

IZM-logoABJC_logoAlūksnes_novads_COA_vienkarss_pilnkrasu_rgb_v_lv_39_copy