ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

EVS BULGĀRIJĀ

Mūsu pašu jauniete Ilze Rozenberga šobrīd jau atrodas Eiropas Brīvprātīgajā darbā Bulgarijā un aicina turp doties vēl kādu jaunieti no Latvijas.

Vairāk informācijas par prasībām kandidātiem, darbu un citiem jautājumiem pieejama šeit:

http://smokinya.com/wp-content/uploads/2019/01/smokinya_offline-from-volunteer-to-employed-volunteering-project-in-bulgaria_info-pack-wide.pdf

Droši vari griezties arī ar jautājumiem MJIC “PaGALMS” Dārza ielā 8a, Alūksnē vai jautāt Ilzei, kas šobrīd atrodas Bulgārijā!