ABJC

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs

Iet uz
ABJC

Jaunieši novadā

Iet uz
ABJC

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Iet uz

Kad bērna darbošanās un radošums satiekas ar fantāziju

IMG_20180416_174943

No 2017.gada oktobra Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs ir iesaistījies starptautiskā ES programmas “Erasmus +” eTwinning projektā “Kad bērna darbošanās un radošums satiekas ar fantāziju”.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

Lai gan ABJC ir realizējis vairākus “Erasmus+” programmas projektus, eTwinning projektu centrs realizē pirmo reizi. Projektā “Kad bērna darbošanās un radošums satiekas ar fantāziju” piedalās 15 partneri no 10 valstīm: Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Grieķijas, Itālijas, Turcijas, Ukrainas, Polijas, Portugāles un Bulgārijas. Projekts ilgst no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada jūnijam.

Projekta ietvaros veicinājām  bērnu radošumu, saziņu, izdomu un improvizāciju, izmantojot iespējas, ko dod eksperimentēšana ar dažādiem materiāliem un paņēmieniem. Projekta aktivitātes bija bastītas  uz to, ka māksla ir izpausmes un saziņas līdzeklis starp cilvēkiem. Projekta ietvaros bērni iepazina dažas no datoru piedāvātājām iespējām- mācījās zīmēt datorā, kā arī izmantos interneta platformu, lai uzzinātu par  bērniem no citām projekta dalībvalstīm. Projekta laikā  bija iespēja iepazīties ar dažādām svešvalodām, apgūstot dažus vārdus svešvalodās un dziesmiņas latviešu un angļu valodās. Projekts deva iespēju iepazīt citu tautu kultūru.

Katru mēnesi projekta partneri veica projektā paredzētos uzdevumus un projekta laikā radītie radošie darbi, dziesmas, video, prezentācijas, teātra izrādes utml. ievietoja projekta platformā internetā. Projekta aktivitātēs iesaistīti bērni, kuri izvēlējās darboties projektā un tikās nodarbībās vienu reizi nedēļā Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā un “Estētikas skoliņas” dalībnieki.

 Kristīne Vimba, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra metodiķe

 

eTwinning-Logo_CMYK